სარედაქციო კოლეგია/ სამეცნიერო საბჭო

სამეცნიერო  საინფორმაციო რეფერირებადი  ჟურნალი  „ახალი აგრარული საქართველო“. 

ISSN1987-8729

გამოიცემა 2009 წლიდან.

ჟურნალის მიზანია ქვეყანაში სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, სოფლის მეურნეობაში მიმდინარე პროექტების მხარდაჭერა და პოპულარიზება, თანამედროვე, ინოვაციური ტექნოლოგიების  ფერმერებისათვის გაცნობა, ახალგაზრდობის აგრარული ბიზნესით დაინტერესება, აგრარული მიმართულებით  სამეცნიერო კვლევების გამოქვეყნება, ახალგაზრდა მკვლევართა და სპეციალისტთა სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირება.

სამეცნიერო, რეფერირებადი  ელექტრონული ჟურნალი – „აგრონიუს.ჯი“/ agronews.ge (აგრარული საქართველო

ISSN 2960-9771  (online)  ხელს შეუწყობს აგრარული მიმართულებით  სამეცნიერო კვლევებს,  მკვლევართა და ახალგაზრდა სპეციალსტთა სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირებას.   

ჟურნალი ხელმძღვანელობს თავისუფალი პრესის პრინციპებით და ემსახურება  აგრარული  განათლების, მეცნიერების პოპულარიზაციას  და მისი განვითარების.

ჟურნალი დაარსდა ჟურნალ „ახალი აგრარული საქართველოს“ სარედაქციო საბჭოს ინიციატივით 2016 წელს. 

 

სარედაქციო კოლეგია/ სამეცნიერო საბჭო

შოთა მაჭარაშვილი  _ მთავარი რედაქტორი;

ნესტან გუგუშვილი  _  არქეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  რედაქტორი;

რევაზ მახარობლიძე  _  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი; სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე

გურამ ალექსიძე  _  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

გივი ჯაფარიძე  _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

ნოდარ ჩხარტიშვილი _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

თამთა გუგუშვილი _ ინგლისური რედაქციის რედაქტორი;

მალხაზ ხაზარბეგიშვილი _ სარედაქციო კოლეგიის წევრი;

რუსუდან გიგაშვილი _ სარედაქციო კოლეგიის წევრი;

დავით ბირკაძე, სარედაქციო კოლეგიის წევრი;

ზაურ ფუტკარაძე  _საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის სამეცნიერო საკოორდინაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, ბათუმის საზღვაო სანაოსნო აკადემიის პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

ნუგზარ ებანოიძე  _  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აფხაზეთის ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, სარედაქციო საბჭოს წევრი;

პაატა კოღუაშვილი _  ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, სსმმ აკადემიის, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

გიული გოგოლი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

გიორგი ქვარცხავა _  ქიმიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი,  სტუ პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

მიხეილ სოხაძე _ (FAO): “ცხოველთა იდენტიფიკაცია/რეგისტრაციისა და მიკვლევადობის სისტემის დანერგვა საქართველოში”- პროექტის ხელმძღვანელი; PVS ექსპერტი – ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (WOAH); ვეტერინარული მომსახურების განვითარების რქსპერტი (საერთაშორისო)- აზიის განვითარების ბანკი (ADB), სარედაქციო კოლეგიის წევრი;

ლაშა ავალიანი _ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგრარულ მეცნიერებათა სადოქტორო კურსი, აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) Food for Progress პროგრამის მიერ დაფინანსებული და Land O’Lakes Venture37 მიერ განხორციელებული პროექტი „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ (SQIL), პროექტის ტექნიკური დირექტორი, სარედაქციო კოლეგიის წევრი;

ელგუჯა გუგუშვილი _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

გოგოლა მარგველაშვილი _  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

ლევან უჯმაჯურიძე _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერები დოქტორი, აგრარული, ტექნიკური და კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტების პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

ნუკრი მემარნიშვილი _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, აგრუნის პროფესორი;

ზვიად ბრეგვაძე _ აგროინჟინერიის დოქტორი, შპს „მსოფლიო ტექნიკას“ სამეთვალყურე საბჭოს თავმჯდომარე, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

ნატო კაკაბაძე _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, სტუ პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

კუკური ძერია _  სოფლსი მეურნეობის მეცნირებათა დოქტორი, სარედაქციო კოლეგიის წევრი;

ანა გულბანი – სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის დირექტორის მოადგილე, ICARDA-ს საქართველოს ოფისის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი,   სარედაქციო საბჭოს წევრი;

თამარ სანიკიძე _ სარედაქციო კოლეგიის წევრი;

ნატო ჯაბნიძე _  ეკონომიკის დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

ადოლ ტყეშელაშვილი _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერების აკადემიური დოქტორი; სარედაქციო კოლეგიის წევრი;

კახა ლაშხი  _  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქოტორი, „ფირმა ლომთაგორას“ დირექტორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

ჯემალ კაციტაძე  _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

ნიკოლოზ ზაზაშვილი _ ვეტერინარიის დოქტორი,  აგროექსპერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, სამეცნიერო საბჭოს წევრი

მიხეილ ჭიჭაყუა  _  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, აგროექსპერტთა ასოციაცია, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

დავით ბოსტაშვილი _ ვეტერინარიის დოქტორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

რეზო ჯაბნიძე _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

იოსებ სარჯველაძე _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერების დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

თენგიზ ყურაშვილი _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

ანატოლი გიორგაძე _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

მურად გარუჩავა _ ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი,  სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

ზურაბ ლოლაძე _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერების დოქტორი, სარედაქციო კოლეგიის წევრი;

კობა კობალაძე _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერების დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის“ პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

ელექტრონული მისამართი:

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“

ვებ-გვერდი: agronews.ge

 

Editorial Board and Scientific Council

Scientific information referencing magazine “New Agrarian Georgia”.

ISSN1987-8729.  

has been published since 2009.

The aim of the magazine is to promote the development of the country’s agricultural sector, to support and popularize current projects in agriculture. Introduction of modern, innovative technologies for farmers.

Scientific, referable electronic journal – „agronews.ge“ (New Agrarian Georgia) ISSN 2960-9771 (online) will contribute to scientific researches in agricultural direction, integration of researchers and young specialists in the scientific space.

The magazine is guided by the principles of a free press and serves the promotion of agricultural education, science and its development.

The magazine was founded on the initiative of the editorial board of the “New Agrarian Georgia” magazine in 2016.

Shota Macharashvili _ chief editor;

Nestan Gugushvili _ Doctor of archeology, editor;

Revaz Makharoblidze – Academician of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia; Chairman of the Scientific Council

Guram Aleksidze – Academician of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia, member of the Scientific Council;

Givi Japaridze – President of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia, Academician;

Nodar Chkhartishvili _ academician of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia, academician, member of the Scientific Council;

Tamta Gugushvili – editor of the English edition;

Malkhaz Khazarbegishvili – member of the editorial board;

Rusudan Gigashvili – member of the editorial board;

David  Birkadze – member of the editorial board;

Zaur Putkaradze – academician of the Georgian Academy of Agricultural Sciences, head of the Adjara Scientific Coordination Center, professor of the Batumi Maritime Academy, member of the Scientific Council;

Nugzar Ebanoidze – doctor of technical sciences, professor, academician of the National Academy of Abkhazia, member of the editorial board;

Paata Koghuashvili _ Doctor of Economic Sciences, Professor of the Technical University of Georgia, member of the Scientific Council of the Academy of Social Sciences;

Giuli Gogol _ Doctor of Agricultural Sciences, Professor of Technical University of Georgia, Member of Scientific Council;

Giorgi Kvartskhava – Academic Doctor of Chemical Sciences, STU professor, member of the Scientific Council;

Mikheil Sokhadze _ (FAO): “Introduction of Animal Identification, Registration and Traceability System in Georgia” – Project leader;  PVS expert – World Organization for Animal Health (WOAH);  Veterinary Services Development Specialist (international) – Asian Development Bank (ADB), member of the editorial board.

Lasha Avaliani Georgia Agrarian University, Doctoral Course in Agricultural Sciences, USDA Food for Progress 2018 funded Safety and Quality Investment in Livestock (SQIL) project implemented by Land O’Lakes Venture37 Deputy Chief of party/Technical Director,  Member of the editorial board;

Elguja Gugushvili _ academician of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia, member of the Scientific Council;

Gogola Margvelashvili _ academician, professor, member of the Scientific Council of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia;

Levan Ujmajuridze – agricultural scientist, doctor, professor of agrarian, technical and international universities of the Caucasus, academician of the Academy of Science and Technology, member of the Scientific Council;

Nukri Memarnishvili _ doctor of agricultural sciences, professor of Agrouni;

Zviad Bregvadze _ doctor of agroengineering, chairman of the supervisory board of “Msoflio Teknikas” LLC, member of the scientific board;

Nato Kakabadze – doctor of agricultural sciences, professor of STU, member of the Scientific Council;

Kukuri Dzeria – Doctor of Agricultural Sciences, member of the editorial board;

Ana Gulbani – State Laboratory of Agriculture (SLA), Deputy Director, Head of ICARDA -Georgia office, member of the editorial board.

Tamar Sanikidze – member of editorial board;

Nato Jabnidze _ Doctor of Economics, professor of Shota Rustaveli University of Batumi, member of the Scientific Council;

Adol Tkeshelashvili – Academic Doctor of Agricultural Science; Chief agronomist of the Scientific Research Center of the Ministry of Health and Welfare, member of the editorial board;

Kakha Lashkhi – Doctor of technical sciences, director of „Firma Lomtagora“, member of the scientific council;

Jemal Katsitadze – academician of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia, member of the Scientific Council;

Nikoloz Zazashvili _ Nikoloz Zazashvili – Doctor of Veterinary Medicine, Chairman of the Association of Agroexperts, Member of the Scientific Council

Mikheil Chichakua – Doctor of Biological Sciences, Association of Agricultural Experts,  

Davit Bostashvili _ doctor of veterinary medicine, member of the Scientific Council;

Rezo Jabnidze – academician of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia, member of the Scientific Council;

Ioseb Sarjveladze _ doctor of agricultural science, professor of the Technical University of Georgia, member of the Scientific Council;

Tengiz Kurashvili – academician of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia, member of the Scientific Council;

Anatoli Giorgadze – academician of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia, professor of the Technical University of Georgia, member of the Scientific Council.

Murad Garuchava – Doctor of Biological Sciences, Professor of the State University of Physical Education and Sports of Georgia, Member of the Scientific Council;

Zurab Loladze _ doctor of agricultural science, member of the editorial board;

Koba Kobaladze – Doctor of Agricultural Science, Professor of the “Faculty of Sustainable Mountain Development” of the Technical University of Georgia, member of the Scientific Council.

address:

Magazine “New Agrarian Georgia”

Website: agronews.ge