სამეცნიერო საბჭო

სამეცნიერო, რეფერირებადი  ელექტრონული ჟურნალი – „აგრონიუს.ჯი“ (აგრარული საქართველო)  ISSN 2960-9771  (online)  ხელს შეუწყობს აგრარული მიმართულებით  სამეცნიერო კვლევებს,  მკვლევართა და ახალგაზრდა სპეციალსტთა სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირებას.   

ჟურნალი ხელმძღვანელობს თავისუფალი პრესის პრინციპებით და ემსახურება  აგრარული  განათლების, მეცნიერების პოპულარიზაციას  და მისი განვითარების.

ჟურნალი დაარსდა ჟურნალ „ახალი აგრარული საქართველოს“ სარედაქციო საბჭოს ინიციატივით 2016 წელს. 

შოთა მაჭარაშვილი  _ მთავარი რედაქტორი;

ნესტან გუგუშვილი  _  არქეოლოგიის მეცნიერების დოქტორი, სამეცნიერო რედაქციის რედაქციის რედაქტროი;

რევაზ მახარობლიძე  _  სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი; სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე

გურამ ალექსიძე  _  სსმმ აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი; 

გივი ჯაფარიძე  _ სსმმ აკადემიის ვიცეპრეზიდენტი, აკადემიკოსი;

ნოდარ ჩხარტიშვილი _ სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

ზაურ ფუტკარაძე  _ სსმმ აკადემიის აჭარის სამეცნიერო საკოორდინაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი, ბსს აკადემიის პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი;

ნუგზარ ებანოიძე  _  ტმ დოქტორი, პროფესორი, აფხაზეთის ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, სარედაქციო საბჭოს წევრი;

პაატა კოღუაშვილი _  ემ დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი; 

გიული გოგოლი, სმმ დოქტორი,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი;

გიიორგი ქვარცხავა _  ქიმიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი,  სტუ პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი;

მიხეილ სოხაძე _ (FAO): “ცხოველთა იდენტიფიკაცია/რეგისტრაციისა და მიკვლევადობის სისტემის დანერგვა საქართველოში”- პროექტის ხელმძღვანელი; PVS ექსპერტი – ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (WOAH); ვეტერინარული მომსახურების განვითარების რქსპერტი (საერთაშორისო)- აზიის განვითარების ბანკი (ADB), სარედაქციო საბჭოს წევრი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი;

ელგუჯა გუგშვილი _ სსმმ  აკადემიის აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი;

გოგოლა მარგველაშვილი _  სსმმ  აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი;

ლევან უჯმაჯურიძე _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერები დოქტორი, აგრარული, ტექნიკური და კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტების პროფესორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი;

ნუკრი მემარნიშვილი

ზვიად ბრეგვაძე _ 

ნატო კაკაბაძე _ 

კუკური ძერია _  

ანა გულბანი _

ადოლ ტყეშელაშვილი _ 

კახა ლაშხი _ ტექნიკის მეცნიერების დოქოტორი, „ფირმა ლომთაგორას“ დირექტორი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი; 

ჯემალ კაციტაძე _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი;

ნიკოლოზ ზაზაშვილი _ 

მიხეილ ჭიჭაყუა _ ბიოლოგიის მეცნიერების დოქტორი, აგროექსპერტთა ასოციაცია, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი; 

რეზო ჯაბნიძე _ სსმმ  აკადემიის აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი….;

იოსებ სარჯველაძე _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერების დოქტორი, სტუ პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი;

თენგიზ ყურაშვილი _ ვეტერინარიის დოქტორი, სტუ პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი; 

ანატოლი გიორგაძე _ სსმმ  აკადემიის აკადემიკოსი, სტუ. პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი….

მურად გარუჩავა _ ბმ დოქტორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი,  სამეცნიერო საბჭოს წერვრი;

ზურაბ ლოლაძე _ სმმ დოქტორი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი;

კობა კობალაძე _ სსმ დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის“ პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წერვრი;