თხევადი მანდარინის, მანდარინის პასტის, მანდარინის ჰიდროლატის  წარმოება 

 თხევადი მანდარინის  წარმოება ცნობილია, რომ მანდარინის ნაყოფის დამზადებისას არასტანდარტული ნაყოფის რაოდენობა შეადგენს 40-50%-ს. დღეისათვის აღნიშნული ნაყოფის ნაწილი გამოიყენება არაპერსპექტიული  მანდარინის კონცენტრირებული წვენის მისაღებად. პროდუქციის გამოსავალი მინიმალურია,

Read more

ქვევრის კედელი ჟანგბადგამტარია, როგორ ხდება ეს

  ყველა ცოცხალი ორგანიზმი გადის თავისი სასიცოცხლო ციკლის ეტაპებს და ღვინის შემთხვევაშიც ასეა. ღვინო ტკბილის დადუღების (ფერმენტაციის) შედეგად მიიღება, შემდეგ

Read more

ჩურჩხელის შენახვის ტექნოლოგია და ხანგრძლივობა ტემპერატურის შესაბამისად

ჩურჩხელის  წარმოებას  დიდი ხნის ისტორია აქვს. საქართველოში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად  ნაპოვნია ნივთები, რომლებიც ჩვ.წ. აღრიცხვამდე II საუკუნეს განეკუთვნება. ეს

Read more

სტევიის გადამუშავება

სტევია  „ორფოთოლა ტკბილი“, საქართველოსათვის არატრადიციული, ტროპიკული, ბალახოვანი, მრავალწლიანი მცენარეა. იგი ველურად იზრდება სამხრეთ ამერიკაში (პარაგვაი, ბრაზილია). გარდა ამ ქვეყნებისა სტევიის

Read more

ნიადაგის დამუშავების No Till ტექნოლოგია

საქართველოში, სოფლის მეურნეობის სექტორში თანამედროვე ტექნოლოგიებს ნაკლებად იყენებენ. ბოლო პერიოდში, აგრო საკონსულტაციო კომპანიებმა აქტიურად დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ მეტი ინვესტიციით

Read more

საშემოდგომო ხორბლის თესვა

საშემოდგომო ხორბალი ითესება მწკრივად და მობნევით (მცირე ზომის ნაკვეთებზე). არჩევენ მწკრივად თესვის რამდენიმე სახეს : ჩვეულებრივ მწკრივად (მწკრივთაშორის 15 სმ),

Read more

მურაბის და კომპოტის ახალი ტექნოლოგიები

კვების ფიზიოლოგიის საკითხებთან დაკავშირებით ღრმა და მნიშვნელოვანი ცვლილებები აღინიშნება – წარმოიშვა ახალი ტენდენციები, რომლებმაც მოახდინეს ლანდშაფტის ცვლილება, ხილის როლი ამ

Read more

ბლანშირება – მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური პროცესი გადამმუშავებელ მრეწველობაში, ეფექტი და დანიშნულება

სასურსათო პროდუქტის   მაღალ ხარისხს და უვნებლობას  მნიშვნელოვნად განაპირობებს ნედლეულის წინასწარი დამუშავების და ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების სწორად ჩატარება, ხოლო შემდგომ – 

Read more

ჩაის თესლი

ჩაის მცენარე ყვავილობს და იძლევა ნაყოფს, რომელიც მომწიფებამდე მომწვანო ფერის გლუვი ზედაპირის მქონე 3 – 4 ბუდიან კოლოფს წარმოადგენს. ნაყოფის

Read more

უალკოჰოლო სასმელები

უალკოჰოლო სასმელების დანიშნულებაა წყურვილის მოკვლა. გარდა ამისა გარკვეული კვებითი ღირებულებით ხასიათდებიან, მათ შემადგენლობაში მცენარეული ექსტრაქტების, წვენების, შაქრის და სხვა ინგრედიენტების

Read more