ფრინველის კვება, საკვები ნივთიერებები და მათი მნიშვნელობა

ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი შედგება წყლისა და მშრალი ნივთიერებებისგან. მშრალი ნივთიერება იყოფა ორგანულ და მინერალურ ნაწილად. ორგანული ნივთიერება შედგება აზოტშემცველი (პროტეინი)

Read more

ნუში _ წარმოშობა, გავრცელება, ახალი ჯიშები

ნუში ((Prunus dulcis, სინონიმი: Prunus Amygdalus) მრავალწლოვანი კაკალნაყოფიანების სამეურნეო ჯგუფის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია, რომელიც ბოტანიკური და მორფოლოგიური ნიშნების მიხედვით

Read more

ყვითელი და წითელი ჩაის ტექნოლოგია

ყვითელი და წითელი ჩაი  მწვანე და შავი ჩაის შუალედური პროდუქტებია. მაჩვენებლების მიხედვით ყვითელი ჩაი უფრო ახლოს დგას მწვანე ჩაისთან, ხოლო

Read more

საირიგაციო სისტემები, მათი დადებითი  და  უარყოფითი  მხარეები

 მოქმედების ხასიათის მიხედვით მორწყვის შემდეგ სახეებს არჩევენ რეგულარული — სავეგეტაციო რწყვა — იგი ტარდება მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში წყალმოთხოვნილების, მორწყვის დადგენილი

Read more

სიმინდის სილოსის საოჯახო მეურნეობებში დამზადების მარტივი მეთოდი

ბევრ მცირე მეურნეს საზამთროდ თივის, სილოსის, ფურაჟის ან სხვა კონცენტრატების საჭირო რაოდენობით შეძენა და პირუტყვის ყუათიანი საკვებით გამოზამთრება უჭირს. ჩვენ

Read more

საკვები ელემენტების ბალანსი ნიადაგში

მცენარის ზრდისათვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საკვები ნივთიერებების საერთო რაოდენობა, არამედ მათი ხელმისაწვდომობაც. საკვები ნივთიერებები ნიადაგში სხვადასხვა ფორმით შეიძლება იყოს წარმოდგენილი.

Read more

ფესვური და ფესვგარეშე გამოკვების დადებითი და უარყოფითი მხარეები

ფესვიდან გამოკვებისას უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ნიადაგი უნდა იყოს ტენიანი, სასუქის უკეთ შესათვისებლად, თუმცა მხედველობაში უნდა მიიღოთ ისიც, რომ ზედმეტად სველ

Read more

თესლბრუნვა

მონოკულტურის (ერთი რომელიმე კულტურის ხანგრძლივი დროით წარმოება) პირობებში მინდვრის მცენარეთა მოსავლიანობის შემცირება ადამიანმა შეამჩნია ჯერ კიდევ მიწათმოქმედების დასაწყისშივე, მაგრამ ამ

Read more

ქაფურის სპირტი ეფექტიანი და იაფი საშუალებაა ბაღის და სახლის მავნებლების საწინააღმდეგედო

ქაფურის სპირტის 10%-იანი ხსნარის შეძენას ნებისმიერ აფთიაქში შეძლებთ. თეთრებად ღირებული საშუალება წარმოუდგენლად სასარგებლოა, და არა მხოლოდ სამკურნალოდ. კანზე წასმის გარდა

Read more

ოზონითა და ოზონირებული წყლით რძის და სარძევე ჭურჭლის მავნე ორგანიზმებისგან გაუვნებელყოფა

დღეს, საქართველოში სრული განუკითხაობა და უცოდინრობა რომაა გამეფებული, როგორც მეცნიერებაში, ისე სახალხო მეურნეობის ყველა დარგში, არ ახალია ძველია. სწორედ  ეს

Read more