მუხუდოს თესლის და ჯიშის შერჩევა, თესვა, აგროტექნიკა

მუხუდოს მოყვანისას უნდა შეირჩეს ის ჯიშები, რომელიც გასავრცელებლად დაშვებულია და რეკომენდირებულია იმ რეგიონებისთვის სადაც წარმოებს თესვა. თესვის დრო მუხუდოს ამჟამად

Read more

თხილის ბაღების გასაშენებლად ადგილის შერჩევა

ფერმერმა უნდა იცოდეს, რომ თხილი ნიადაგისადმი დიდი შეგუებით ხასიათდება, იგი კარგად ხარობს როგორც მჟავე, ისე ნეიტრალურ და ტუტე ნიადაგებზე. მისთვის

Read more

კაკლის ბაღის გაშენების ოპტიმალური ვადები

კაკლის დარგვის საუკეთესო დროა ადრე გაზაფხული (მარტი-აპრილი). კაკალი სინათლის მოყვარული მცენარეა. იგი კარგად ხარობს ღრმა, ნოყიერ, თიხა-კირიან და თიხნარ ნიადაგებში.

Read more

სუბტროპიკული ხილის დაკონსერვება, მურაბების, ჯემების, ცუკატების, ჟელეს და კომპოტების დამზადება

სუბტროპიკული ხილის ახალი სახით შენახვასთან ერთად მნიშვნელოვანია გადამუშავებული, ე.წ. კონსერვირებული სახით მომხმარებლისათვის მიწოდება.  დაკონსერვება ფართო გაგებით გულისხმობს ნედლეულის სათანადო წესით მომზადებას, ჰერმეტულ ტარაში სტერილიზაციას მიკროორგანიზმების მოსპობის ან  უმოქმედო

Read more

კაკლის მოსავლის აღება, შრობა, შენახვა

კაკლის მოსავლის აღება სრულ მსხმოიარობაში შესვლის შემდეგ, შესაბამისი მოვლისა და აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარების შემთხვევაში, 1 ჰა-დან შეიძლება მივიღოთ 3-7 ტონა

Read more

ტყემლის დარგვა

ტყემალი ძირითადად იმყნობა ტყემალზე. ტყემლის გაშენების  ყველაზე გავრცელებული სქემა ასე გამოიყურება: 6 X 4, 6 X 3, 5 X 4

Read more

ხურმის დარგვა

ხურმა შეიძლება დავრგოთ გვიან შემოდგომაზე, ან ადრე გაზაფხულზე. გაზაფხულზე ხეხილის დარგვა სასურველია დამთავრდეს 15 აპრილამდე. ბაღის გაშენებისას ნერგის ხარისხი ერთ-ერთი

Read more

კივის პლანტაციის გაშენება

კივის გასაშენებლად სასურველია შეირჩეს ქარისგან დაცული ადგილი. ნიადაგი უნდა იყოს კარგად წყალგამტარი, ასევე 1-1,5 მეტრის სიღრმეზე  არ უნდა  იყოს გრუნტის

Read more

რძის პირველადი დამუშავება

ახალ რძეს აქვს ბაქტერიოციდული თვისება, რის გამო წველიდან რამდენიმე ხნის მანძილზე მასში ბაქტერიების გამრავლება ითრგუნება, ზოგჯერ კი მათი რაოდენობა კლებულობს.

Read more

სასუქების სახეები

 სასუქი არის ნივთიერება, რომელსაც იყენებენ სოფლის მეურნეობაში მცენარეების კვების გაუმჯობესებისათვის. მას ათავსებენ ნიადაგში/ნიადაგზე, რის შემდეგაც მცენარე გამოიყენებს მას და მიიღება უხვი მოსავალი.

Read more