აგროტექნოლოგიები

აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკები

თავთავიანი პურეულის მოსავლის დროულად აღების  გავლენა დანაკარგებზე და მარცვლეულის ხარისხზე

მარცვლეული, მარცვლოვან-პარკოსანი კულტურების მოსავლის დროულად და უდანაკარგოდ აღება სოფლის მეურნეობაში დიდმნიშვნელოვანი და პასუხსაგები სამუშაოა. სწორედ მოსავლის აღების დროს ხდება მთელი

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებიმევენახეობა-მეღვინეობარუბრიკები

ვაზის მრავალსაკავებლიანი ანუ თავისუფალი სხვლა

მრავალსაკავებლიანი ანუ თავისუფალი სხვლა ფორმირების წესების თავისებურებით, ფრანგულ „მაროჟეს“ ფორმას უახლოვდება „მარაოსებრი“ ფორმის კომბინაციით. ვაზი თავიდანვე ფორმდება რამდენიმე შტამბით და

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკებიფერმერი ფერმერს

ნიადაგის დამუშავების სისტემა საგაზაფხულო კულტურებისათვის

საგაზაფხულო კულტურებისათვის ნიადაგის  სწორად (მეცნიერულად დასაბუთებულ), აგროტექნიკურ  ვადებში დამუშავებას, გლობალური დათბობისა და კლიმატის მკვეთრად ცვალებადობის გამო, კიდევ უფრო მეტი ყურადღება უნდა

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკებიფერმერი ფერმერს

საქონლის მარმარილოსებრი ხორცი (ბუნებრივი დელიკატესი)

მარმარილოსებრი ხორცპროდუქტის წარმოებისათვის გამოიყენება  მხოლოდ მეხორცული ჯიშის მოზვრები, რომლებსაც გენეტიკურად კუნთების  მასაში ცხიმოვანი ფენების ჩალაგების „უნარი“ აქვთ. მეხორცული ჯიშების საქონელი სწრაფი

Read More
აგროტექნოლოგიებიდარგებიმემცენარეობაფერმერი ფერმერს

ორგანულ-მინერალური სასუქი „ბიოვიტა“

მცენარის ბალანსირებულ კვებას დაავადებების მიმართ მედეგობისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. დროულად და სწორად მიწოდებული საკვები ელემენტების შედეგად მცენარე იმაღლებს იმუნიტეტს და

Read More
აგროტექნოლოგიებიდარგებიმემარცვლეობამემცენარეობა

თავთავიან კულტურებში საგაზაფხულო სამუშაოების ხარისხიანი და დროული ჩატარება უხვი მოსავლის გარანტიაა

თავთავიანი კულტურების გამოყენება ძირითადად ორი მიმართულებით ხდება – ერთი ადამიანის საკვებად და მეორე ცხოველთა საკვებად. მოთხოვნილებიდან გამომდინარე ხორბლის კულტურა პირველ

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკებიფერმერი ფერმერს

მულჩი

მულჩი ინგლისური სიტყვაა და ნიშნავს მავნე მეტეოროლოგიური პირობებისაგან ნიადაგის დაცვას. ნიადაგის მულჩირება შესაძლებელია სხვადასხვა მასალითა და სხვადასხვა მიზნით. მულჩირებისთვის გამოიყენება როგორც

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკები

ნიადაგის დამუშავების ტრადიციული ტექნოლოგია

ნიადაგის დამუშავების ტრადიციული ტექნოლოგია პირველ რიგში ნიადაგის ფრთიანი გუთნით მოხვნას გულისხმობს. ტრადიციული ტექნოლოგია ყველაზე უკეთეს შედეგს იმ რეგიონებში იძლევა, სადაც

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებიდარგებიმევენახეობა-მეღვინეობა

ვაზის გასხვლის წესები _ ქართული კორდონი

ვაზის სწორად  განვითარებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს გასხვლის ოპერაციას. დღეს გაგაცნობთ ვაზის გასხვლის ქართულ წესს, ქართულ კორდონს. ქართული კორდონი წარმოადგენს დიდი დატვირთვის

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებიდარგებიმეცხოველეობა

ლოკოკინების _ ჰელიკულტურის მოშენების ტექნოლოგია

ჰელიკულტურის მოშენების პირველ ეტაპზე შერჩეულ ტერიტორიაზე გულდასმით უნდა შემოწმდეს ნიადაგი, გაკეთდეს მიწის ანალიზი. მიზანშეწონილია ნიადაგის ნეიტრალური გარემო (მიწის pH-ის ხარისხი

Read More