რა უნდა შევცვალოთ ჩურჩხელის წარმოებაში

ეს პროდუქტი უძველესი ხალხური შემოქმედების ნაყოფია. არ არის ცნობილი როგორც მისი ავტორი, ისე კონკრეტული ადგილი საქართველოში, სადაც იგი შეიქმნა.  ჩურჩხელა

Read more

რა სხვაობაა კამეჩის რძეს და ძროხის რძეს შორის, რატომ არის კამეჩის მაწონი სქელი ვიდრე ძროხის?

 კამეჩისა და ძროხის რძეს შორის განსხვავება გამოიხატება უმთავრესად ცხიმებისა და ცილების, თითქმის ორმაგი რაოდენობით განსხვავებაში. სწორედ ეს უპირატესობა აქვს ძროხის

Read more

რისთვის არის საჭირო ნიადაგის ანალიზი?

თანამედროვე აგროკულტურის განვითარებასთან ერთად  მცენარის ნაყოფიერების შესახებ შეხედულებები და ცნობიერებაც განვითარდა. ახალი ტექნოლოგიები და მიდგომები სხვადასხვა სიახლეს სთავაზობს აგრარული სფეროს

Read more

კლიმატგონივრული ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში

დღეისათვის, მოსახლეობის საკვებით  მომარაგებასთან დაკავშირებით, მსოფლიოს წინაშე დგას სერიოზული გამოწვევები,  გაეროს ბსურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) შეფასებით, 2050 წელს

Read more

სუბტროპიკული ხურმის გასხვლის წესები და ვადები

სუბტროპიკული კულტურების ბაღის მოვლის ღონისძიებათა კომპლექსში გასხვლას უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს. ხურმის სრულმოსავლიან ხეებს ახასიათებს გამოხატული სიბერის ნიშნები: ზრდის ინტენსივობის შემცირება,

Read more

ლურჯი მოცვის გასხვლა

ლურჯი მოცვის ნარგავების მოსავლიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგიური ნორმების დაცვა. ნიადაგის განოყიერების გაზრდის და მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტიანი ღონისძიებების

Read more

სენაჟის დამზადების ტრადიციული ტექნოლოგიები

 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ზამთრის სეზონში გამოსაკვებად შეიძლება გამოვიყენოთ სხვადასხვა სახის და განსხვავებული ტექნოლოგიით დამზადებული საკვები _ თივა, სილოსი და სენაჟი.

Read more

თხევადი მანდარინის, მანდარინის პასტის, მანდარინის ჰიდროლატის  წარმოება 

 თხევადი მანდარინის  წარმოება ცნობილია, რომ მანდარინის ნაყოფის დამზადებისას არასტანდარტული ნაყოფის რაოდენობა შეადგენს 40-50%-ს. დღეისათვის აღნიშნული ნაყოფის ნაწილი გამოიყენება არაპერსპექტიული  მანდარინის კონცენტრირებული წვენის მისაღებად. პროდუქციის გამოსავალი მინიმალურია,

Read more

ქვევრის კედელი ჟანგბადგამტარია, როგორ ხდება ეს

  ყველა ცოცხალი ორგანიზმი გადის თავისი სასიცოცხლო ციკლის ეტაპებს და ღვინის შემთხვევაშიც ასეა. ღვინო ტკბილის დადუღების (ფერმენტაციის) შედეგად მიიღება, შემდეგ

Read more

ჩურჩხელის შენახვის ტექნოლოგია და ხანგრძლივობა ტემპერატურის შესაბამისად

ჩურჩხელის  წარმოებას  დიდი ხნის ისტორია აქვს. საქართველოში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად  ნაპოვნია ნივთები, რომლებიც ჩვ.წ. აღრიცხვამდე II საუკუნეს განეკუთვნება. ეს

Read more