როგორ მოიყვანა ინოვაციური მეთოდით მესხმა ფერმერმა კარტოფილი

ვალელმა ფერმერმა მათე ჩიტაშვილმა კარტოფილი ინოვაციური მეთოდით მოიყვანა. მას საჩუქრად ლაბორატორიაში გამოყვანილი ჩითილები გადაეცა, რომლიდანაც ფერმერმა უხვი მოსავალი მიიღო. მათე

Read more

 კოლხეთის დაბლობზე მინდვრის კულტურების აგროტექნიკური ღონისძიებების აღდგენისათვის

კოლხეთის დაბლობის ბუნებრივი პირობები სპეციფიკურია და მას ანალოგი არ მოეპოვება მსოფლიოში. ამიტომ ამ პირობებში სოფლის მეურნეობის გაძღოლის სისტემა და სასოფლო-სამეურნეო

Read more

შეფუთული სენაჟის დამზადება მცირეკონტურიან სათიბებში      

         შეფუთული სენაჟის დამზადების ტექნოლოგია მნიშვნელოვნად განსხვავდება სენაჟის დამზადების ტრადიციული ტექნოლოგიისგან. შეფუთული სენაჟის ტექნოლოგიას ის უპირატესობა აქვს,

Read more

ევროკავშირი და FAO საქართველოში კონსერვაციული სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერას აგრძელებენ

2021 წელს, მარცვლეულის მწარმოებელმა 62-მა ფერმერმა შიდა ქართლის 14 სხვადასხვა სოფლიდან, მიწის ტრადიციული დამუშავებიდან ნულოვან დამუშავებაზე გადართვა გადაწყვიტა. საქართველოში ეს

Read more

საკვები თესლბრუნვა

მეცხოველეობის დარგის განვითარებისათვის მყარი საკვები ბაზის შექმნა აუცილებელია, რაც შესაძლებელია საკვები კულტურების სწორი შერჩევით და განლაგებით. ეს საშუალებას მოგვცემს ფერმერულ მეურნეობებში

Read more

აღმოსავლური ხურმის ბაღის გაშენება

ბაღის გაშენებამდე ერთი წლით, ან წლინახევრით ადრე უნდა ჩატარდეს საპლანტაჟო მოხვნა (ღრმა მოხვნა, ერთფრთიანი გუთნით). თუმცა შესაძლებელია ამ დროის შემჭიდროებაც

Read more

მარცვლეული კულტურების წარმოების „ნულოვანი” No-Till ტექნოლოგია

დედამიწის კლიმატური პირობების ცვალებადობის ზუსტი პროგნოზირება პრაქტიკულად შეუძლებელია; დედამიწის ცალკეულ კონტინენტებზე და მის რეგიონებში მოსალოდნელია, როგორც ხანგრძლივი გვალვიანობა ასევე ჭარბ

Read more

ჩურჩხელა _ წარმოების და  შენახვის ტექნოლოგია

ჩურჩხელა ქართული პროდუქტია. იგი დარეგისტრირებული „საქპატენტის“ მიერ, დაფიქსირებული და დადგენილია მისი გეოგრაფიული აღნიშვნაც. ჩურჩხელის  წარმოებას  დიდი ხნის ისტორია აქვს. საქართველოში ჩატარებული არქეოლოგიური

Read more

იქნებ ჩვენც დავიწყოთ თანამედროვე, ნიადაგ და რესურსდამცავი ტექნოლოგიების დანერგვა

ტრადიციულად ქართველი გლეხი, მინდორში სახნავად, მარტივ, რუხადლო გუთანს იყენებდა. ამით ის ნიადაგს ხნავდა, უფრო სწორად, ღარავდა, ნიადაგში თესლის, საჭირო სიღრმეზე

Read more

ზეთისხილი, ჯიშები, აგროტექნიკა, მავნებლები

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკული ზონის მოსახლეობა ხშირად სვამს კითხვებს ზეთისხილის გაშენების, მოვლა-მოყვანისა და ექსპლოატაციის საკითხებზე, აქვე განმარტავენ იმასაც, რომ ამ დალოცვილ

Read more