აგროტექნოლოგიები

აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკები

ბამბუკის პლანტაციის გამოყენება, ექსპლოატაცია

ბამბუკი მრავალმხრივ გამოყენება სახალხო მეურნეობასი. მას იყენებენ დეკორაციული სახლების, ჯიხურების, სასადილო ოთახების და ტალავერების მოსაწყობად, მსუბუქი და გამძლე კიბეების გასაკეთებლად,

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკებისტატიები

მცენარეული საღებავები ტრადიციულ ფშაურ რეწვაში

სტატიაში  მოცემულია საქართველოს ტყეებში გავრცელებული სამღებრო მცენარეების მოკლე დახასიათება და სპეციალური  ლიტერატურიდან  ამოკრეფილი წესები ღებვის შესახებ რომლებიც გამოცდილი და დამუშავებულია ავტორის

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკებისტატიები

ველური საჭმელი სოკოები და მათი მოშნაურების მნიშვნელობა

სოკოების შესახებ ისტორიულ წყაროებსი და ლიტერატურაში ცნობები უძველესი დროიდან გვხვდება. სოკოების შესახებ ცოდნა ნელ-ნელა დაგროვდა. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე IV საუკუნეში თეოფრასტემ

Read More
აგროტექნოლოგიებიმექანიზაციარუბრიკები

ჩაის მწვანე ფოთლის უტარო გადაზიდვისა და დახარისხების ტექნოლოგია

ჩაის პროდუქციის წარმოების უწყვეტ ნაკადურ ტექნოლოგიაში, ერთ-ერთ შრომატევად პროცესს ჩაის მწვანე ფოთლის კრეფა, უდანაკარგოდ გადაზიდვა ფაბრიკამდე და პირველადი დახარისხება წარმოადგენს.  გასული

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკები

თავთავიანი პურეულის მოსავლის დროულად აღების  გავლენა დანაკარგებზე და მარცვლეულის ხარისხზე

მარცვლეული, მარცვლოვან-პარკოსანი კულტურების მოსავლის დროულად და უდანაკარგოდ აღება სოფლის მეურნეობაში დიდმნიშვნელოვანი და პასუხსაგები სამუშაოა. სწორედ მოსავლის აღების დროს ხდება მთელი

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებიმევენახეობა-მეღვინეობარუბრიკები

ვაზის მრავალსაკავებლიანი ანუ თავისუფალი სხვლა

მრავალსაკავებლიანი ანუ თავისუფალი სხვლა ფორმირების წესების თავისებურებით, ფრანგულ „მაროჟეს“ ფორმას უახლოვდება „მარაოსებრი“ ფორმის კომბინაციით. ვაზი თავიდანვე ფორმდება რამდენიმე შტამბით და

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკებიფერმერი ფერმერს

ნიადაგის დამუშავების სისტემა საგაზაფხულო კულტურებისათვის

საგაზაფხულო კულტურებისათვის ნიადაგის  სწორად (მეცნიერულად დასაბუთებულ), აგროტექნიკურ  ვადებში დამუშავებას, გლობალური დათბობისა და კლიმატის მკვეთრად ცვალებადობის გამო, კიდევ უფრო მეტი ყურადღება უნდა

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკებიფერმერი ფერმერს

საქონლის მარმარილოსებრი ხორცი (ბუნებრივი დელიკატესი)

მარმარილოსებრი ხორცპროდუქტის წარმოებისათვის გამოიყენება  მხოლოდ მეხორცული ჯიშის მოზვრები, რომლებსაც გენეტიკურად კუნთების  მასაში ცხიმოვანი ფენების ჩალაგების „უნარი“ აქვთ. მეხორცული ჯიშების საქონელი სწრაფი

Read More
აგროტექნოლოგიებიდარგებიმემცენარეობაფერმერი ფერმერს

ორგანულ-მინერალური სასუქი „ბიოვიტა“

მცენარის ბალანსირებულ კვებას დაავადებების მიმართ მედეგობისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. დროულად და სწორად მიწოდებული საკვები ელემენტების შედეგად მცენარე იმაღლებს იმუნიტეტს და

Read More
აგროტექნოლოგიებიდარგებიმემარცვლეობამემცენარეობა

თავთავიან კულტურებში საგაზაფხულო სამუშაოების ხარისხიანი და დროული ჩატარება უხვი მოსავლის გარანტიაა

თავთავიანი კულტურების გამოყენება ძირითადად ორი მიმართულებით ხდება – ერთი ადამიანის საკვებად და მეორე ცხოველთა საკვებად. მოთხოვნილებიდან გამომდინარე ხორბლის კულტურა პირველ

Read More