რუბრიკები

დარგებიმემარცვლეობასტატიები

ხორბლის წარმოების გავლენა  საქართველოზე და დანარჩენ სამყაროზე  უახლოეს ათწლეულში

ბუნებაში არაფერი იკარგება, თუ ხორბლის სახეობა არის გამძლე, ამტანი და ხასიათდება  დაავადების მიმართ იმუნიტეტის თვისებებით, მაშინ მისი მირთმევის შემთხვევაში ეს თვისება

Read More
აგროტექნოლოგიებიდარგებიმემცენარეობაფერმერი ფერმერს

ორგანულ-მინერალური სასუქი „ბიოვიტა“

მცენარის ბალანსირებულ კვებას დაავადებების მიმართ მედეგობისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს.  დროულად და სწორად მიწოდებული საკვები ელემენტების შედეგად მცენარე იმაღლებს იმუნიტეტს  და ადვილად უმკლავდება: სოკოვან, ბაქტერიულ თუ ვირუსულ დაავადებებს. მცენარეთა ორგანული სასუქებით გამოკვებას დღეს, კლიმატური ცვლილებების, ნიადაგების დეგრადირების და სხვა მიზეზთა

Read More
დარგებიმედიამემცენარეობამეფრინველეობამეცხოველეობასტატიები

საქართველოს წითელი წიგნი _ იშვიათ და გადაშენების პირას მისულ მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების სია

   წითელი წიგნი არის იშვიათ და გადაშენების პირას მისულ მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების სია, მათი თანამედროვე მდგომაორების მოკლე დახასიათებით. არსებობს

Read More
აგრარული განათლებამევენახეობა-მეღვინეობარუბრიკებისტატიები

საექსპორტოდ არა მარტო გამორჩეული ღვინო, არამედ  საუკეთესო ბრენდიც გვექნება თუ… 

ჟურნალში „აგრარული საქართველო“, № 11(34 ),  ფუნდამენტურ კვლევით სამუშაოებზე დაყრდნობით [1,2,3], ჩვენ  გამოვთქვით მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ქართული თეთრი ღვინოების

Read More
დარგებიმემცენარეობასტატიები

„ქართული ჩაი“, ქვეყნის ეროვნული სიმდიდრე, გადასარჩენია

ჩვენი ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, ეროვნული მეურნეობების აღორძინების პროცესი  მეტად მტკივნეულად მიმდინარეობს. გასული  საუკუნის ბოლოს და 21-ე საუკუნის დასაწყისში, საქართველოს სოფლის

Read More
აგრარული განათლებამედია ფერმერებისთვის TVფერმერი ფერმერს

გეოგრაფიული აღნიშვნა „მაწონი“

ქართული ფილმი „ფესვები“ გინახავთ? მთავარი გმირი – ქართველი ემიგრანტი მარსელის ქუჩებში, ეტლით, მაწვნის ქილებს რომ დაატარებს და ყიდის, ყველა ფრანგი

Read More
სტატიები

აჭარის სუბტროპიკული ზონის აგროცენოზებში  გავრცელებული უცხო სახეობის კოკცინელიდების  (Coccinelidae)  მოქმედების თავისებურებანი

საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდის გამოყენებას საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს.  წლების განმავლობაში ინტროდუცირებული და გამოცდილი იქნა

Read More
აგროტექნოლოგიებიდარგებიმემარცვლეობამემცენარეობა

თავთავიან კულტურებში საგაზაფხულო სამუშაოების ხარისხიანი და დროული ჩატარება მაღალი მოსავლის გარანტიაა

თავთავიანი კულტურების გამოყენება ძირითადად ორი მიმართულებით ხდება – ერთი ადამიანის საკვებად და მეორე ცხოველთა საკვებად. მოთხოვნილებიდან გამომდინარე ხორბლის კულტურა პირველ

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეთევზეობაფერმერი ფერმერს

კობრის სათევზე მეურნეობაში პოლიკულტურის პირობებისათვის

მეთევზეობის პრაქტიკაში, ბუნებრივი საკვები ბაზის სრულად ათვისების მიზნით ფართოდ გამოიყენება წყალსატევში თევზის შერეული ჩასმა, დამატებითი თევზების ჩასმა და პოლიკულტურა (ჭკუასელი ა. და

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმემცენარეობა

სიმინდის თესლის მომზადება დასათესად და თესვა

სიმინდის წარმოების ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის ღონისძიებათა შორის სიმინდის თესლის  სწორად შერჩევას და დასათესად მომზადებას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს. უხვი

Read More