რუბრიკები

აგრარული განათლებადარგებივეტერინარია

საქართველოში თევზის სისხლმბადი ქსოვილის ინფექციური ნეკროზი დადასტურდა

თევზის სისხლმბადი ქსოვილის ინფექციური ნეკროზი (IHN) ინფექციური ვირუსული დაავადებაა. ავადდება როგორც მტკნარი ისე ზღვის წყალში ბინადარი თევზი. ხასიათდება ხსენებული ქსოვილის

Read More
აგრარული განათლებამედია ფერმერებისთვის TVრუბრიკები

უსაფრთხოების ზომები საკვების დამზადებისას

საკვების დამზადების ოპერაციების შესრულებისას შესაძლებელია მანქანების გადავლა და გადაბრუნება, სიმაღლიდან გადმოვარდნა, მოძრავი ან მბრუნავი ნაწილებით დაზიანება, განსაკუთრებით აგრეგატების რეგულირებისა და

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობა

კაკლის მყნობის სხვადასხვა მეთოდი

მყნობის, ანუ მცენარის ვეგეტაციური გამრავლების დროს ნამყენი იმეორებს დედის, ანუ სანამყენე ხიდან აღებული კვირტის თვისებებს. გადახრა, თითქმის არ არსებობს, ან

Read More
აგრარული განათლებამედია ფერმერებისთვის TVრუბრიკები

უსაფრთხოების ზომები მექანიზებული სამუშაოების შესრულებისას

მექანიზებულ სამუშაოებს: ნიადაგის დამუშავებას (თესვას, ხვნას და ა.შ.) მრავალწლოვანი ნარგავების მოვლას, მორწყვას, სატრაქტორო–სატრანსპორტო სამუშაოებს და ა. შ. ტექნოლოგიური რუქების (ოპერაციული), ტექნიკური

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეფუტკრეობა

რა უნდა შევცვალოთ ჩურჩხლის წარმოებაში

(ეს სტატია ჟურნალ „აგრარული საქართველოს“ 2023 წ. იანვრის ნომერში გამოქვეყნებული წერილის: „რა უნდა შვცვალოთ ჩურჩხელის წარმოებაში“ გაგრძელებაა)             ზემოაღნიშნულ სტატიაში

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკებისტატიები

მცენარეული საღებავები ტრადიციულ ფშაურ რეწვაში

სტატიაში  მოცემულია საქართველოს ტყეებში გავრცელებული სამღებრო მცენარეების მოკლე დახასიათება და სპეციალური  ლიტერატურიდან  ამოკრეფილი წესები ღებვის შესახებ რომლებიც გამოცდილი და დამუშავებულია ავტორის

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

ახალშობილი ხბოს გამოზრდა

(პირველი 1 კვირა) ფერმერულ მეურნეობაში მიღებული გაზრდის პრაქტიკის მიხედვით ახალშობილი ან რამდენიმე ხანს რჩება დედასთან ერთად (1-24 სთ), ან თავსდება ინდივიდუალურ

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკებისტატიები

ველური საჭმელი სოკოები და მათი მოშნაურების მნიშვნელობა

სოკოების შესახებ ისტორიულ წყაროებსი და ლიტერატურაში ცნობები უძველესი დროიდან გვხვდება. სოკოების შესახებ ცოდნა ნელ-ნელა დაგროვდა. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე IV საუკუნეში თეოფრასტემ

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

ბზის ალურა და მასთან ბრძოლის ღონისძიებანი

საქართველო მსოფლიოში უნიკალური მწვანე საფარით გამორჩეული ქვეყანაა. ჩვენდა სამწუხაროდ ბუნებაში არსებობენ მავნებელი მწერები, რომლებიც აზიანებენ უნიკალურ მცენარეებს და  ზოგიერთ მათგანს გადაშენების საფრთხეს

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობაფერმერი ფერმერს

როგორ მივიღოთ ლობიოს უხვი მოსავალი

საქართველოში ოდითგანვე ხუთი სახის პარკოსანი კულტურა იყო გავრცელებული, ესენია: ბარდა, ცერცვი, ცერცველა, მუხუდო, ოსპი და ძაძა… მეთხუთმეტე საუკუნეში ესპანელმა მოგზაურმა ქრისტეფორე კოლუმბმა  ამერიკა  აღმოაჩინა  და იქ  გავრცელებულ სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა  უმრავლესობა,  ევროპელთათვის  ხელმისაწვდომი  გახადა. ამ კულტურათა შორის  იყო კარტოფილი, ლობიო და სიმინდი. ეს კულტურებიც მალე 

Read More