ციტრუსოვნები, ჯიშები, მოვლა-მოყვანის წესები

ფერმერებმა კარგად იციან, რომ მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის ერთერთი ძირითადი და წამყვანი კომერციული დარგია. სასიამოვნო გარეგნობის ოქროსფერი ნაყოფები, თავისი

Read more

სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები,  სასურსათო უზრუნველყოფა

თანამედროვე მსოფლიოში სასურსათო უსაფრთხოება აღიარებულია. როგორც ადამიანის სიცოცხლისათვის აუცილებელი საკვებ პროდუქტებთან ფიზიკური და ეკონომიკური ხელმისაწვდომობა და მათი საკმარისი რაოდენობით წარმოება.

Read more

შაბიამანი და მისი შემცვლელი თანამედროვე პროდუქტები – ბარონი და დრიბლინგი 

თანამედროვე სოფლის მეურნეობა, როგორც თანამედროვე სამყაროს ნაწილი, გამოირჩევა მუდმივი სიახლეებითა და ახალი ტენდენციებით. ტექნოლოგიების ცვლილებამ გამოიწვია კონკურენციის მუდმივი ზრდის ტემპი,

Read more

ჭურ-მარანი

ქართული მარანი ორი ტიპისაა: ღია და დახურული. ღია მარანი დასავლეთ საქართველოშია გავრცელებული. იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში მას ჭურ-მარანს უწოდებენ. ლიხთიმერეთში ჰავისა

Read more

მიწა და სახელმწიფო

საქართველოს საზოგადოებრიობას, პარლამნტს და მთავრობას  მიწა ერისათვის მისი ყოფიერების ტერიტორიაა, ფიზიკურადაც და ფსიქიკურადაც. იგი სასიცოცხლოდ აუცილებელი ბაზაა, რომელიც არსებითად განსაზღვრავს

Read more

 მარცვლეულის (ხორბლის) წარმოება

საქართველოში რიგი მიზეზების გამო (მცირე მიწიანობა, ვერტიკალური ზონალობა, ერთმანეთისაგან განსხვავებული ბუნებრივ-საწარმოო პირობები, ტრადიციები და სხვა) მნიშვნელოვნად შეზღუდულია მარცვლეულის (ხორბლის) წარმოება.

Read more

სათიბ – საძოვრების არსებული მდგომარეობა აჭარაში

 წვნიან საკვებთა ჯგუფიდან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საძოვარს, რომლის სწორი გამოყენება მყარი საკვები ბაზის შექმნის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. საძოვარი არის ბუნებრივი და

Read more

საქართველოს სოფლის განვითარების ძირითადი მიმართულებები

დღეს სოფელი უაღრესად დაკნინებულია. სოფლიდან მიგრაციული პროცესი ძლიერდება. 1994-2021 წლებში სოფლის მოსახლეობა შემცირდა 764,2 ათასი კაცით. მოსახლეობის შემცირებას თან ახლავს

Read more

ღალიანობის თავისებურებები, დამატებითი კვება,  შესაძლო გვერდითი მოვლენები და საფრთხეები

ფუტკრის ოჯახი გარემოში საკვებს სხვადასხვა ინტენსივობის ღალიანობის პირობებში მოიპოვებს. ფუტკრის ოჯახის ჯანმრთელობისათვის შემდეგი ფაქტორებია გასათვალისწინებელი – მცირე და საშუალო ღალა

Read more

სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები, სასურსათო უზრუნველყოფა

 თანამედროვე მსოფლიოში სასურსათო უსაფრთხოება აღიარებულია. როგორც ადამიანის სიცოცხლისათვის აუცილებელი საკვებ პროდუქტებთან ფიზიკური და ეკონომიკური ხელმისაწვდომობა და მათი საკმარისი რაოდენობით წარმოება.

Read more