ვაზის გასხვლის პრინციპები

სხვლის მიზანი ყოველწლიური რეგულარული და ხარისხიანი მოსავლის მიღება და რქის დროული მომწიფებისათვის პირობების შექმნაა.  სხვლის ოპერაციის ჩატარების დროს  შემდეგი ასპექტები

Read more

როდის და როგორ დავრგოთ გადგავრგოთ ვარდი

ვარდების ნერგების შერჩევისას აუცილებლად მძლავრი ფესვთა სისტემის მქონე ძირები უნდა შეარჩიოთ. ეს ბევრად განაპირობებს გრუნტთან მათ წარმატებულ შეგუებას. ამასთან, კიდევ

Read more

სიმინდის წარმოების ტექნოლოგია

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის  ღონისძიებათა შორის წინამორბედი კულტურების სწორად შერჩევას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს. სიმინდისთვის სასურველი წინამორბედებია: აღმოსავლეთ საქართველოში _

Read more

გვარჯილა და კარბამიდი-რა განასხვავებს ყველაზე მოთხოვნად სასუქებს ერთმანეთისგან?

გვარჯილა და კარბამიდი არის ორი ყველაზე მოთხოვნადი სასუქი სოფლის მეურნეობაში. ორივე მათგანის შემადგენლობაში შედის აზოტი, რომელსაც გადამწყვეტი როლი აქვს მცენარის

Read more

ვენახის მოვლა

მევენახეობა საქართველოს სოფლის-მეურნეობის უძველესი და  ტრადიციული დარგია. ვენახში აგროტექნიკური ღონისძიებების დროულ, ხარისხიან ჩატარებასა და მავნებელ-დაავადებათა საწინააღმდეგო საშუალებების სწორად გამოყენებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა

Read more

თანამედროვე მიდგომები კვების ფიზიოლოგიაში, პრობლემები და  გამოწვევები 

2022 წლის 21 სექტემბერს ჩატარდა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროინოვაციების კომისიის სხდომა № 29, რომელზეც  მოხსენებით:  „თანამედროვე მიდგომები კვების ფიზიოლოგიაში,

Read more

საზღვარგარეთ დაცული ქართული ადგილწარმოშობის აღნიშვნები

ბოლო წლების განამვლობაში საზღვარგარეთ სულ უფრო მეტი ქართული ადგილწარმოშობის დასახელებები და გეოგრაფიული აღნიშვნები რეგისტრირდება. წარმოგიდგენთ ქვეყნების მიხედვით, სად რა ადგილწრმოშობის

Read more

კინკანი

კინკანი (Fortunella) ნარინჯოვანთა ქვეოჯახს მიეკუთვნება. მარადმწვანე, მჭიდროდ დატოტვილი ბუჩქი ან ხეა, გამოირჩევა ყინვაგამძლეობით. ხეებს აქვთ დეკორატიული მნიშვნელობა, როგორც ღია გრუნტის ასევე

Read more

ცენტრალური ლიდერული ვარჯი

ცენტრალური ლიდერული ვარჯის ფორმა XX საუკუნის 60-70-იან წლებში შეიმუშავეს. ასეთი ფორმის ვარჯისთვის რეკომენდებულია თესლ ნერგზე ან ნახევრად ნაგალა საძირეებზე დამყნობილი

Read more

მიუხედავად იმისა, რომ პლანეტები ადამიანების ბედზე ხანდახან ძლიერად მოქმედებენ, მისი შეცვლა, დროის ყველაზე პასიურ პერიოდშიც კი, თითოეულ ჩვენგანს შეუძლია. ასტროლოგიური

Read more