ძელშავი

ძელშავი ადგილობრივი საკმაოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშია, იძლევა კარგი ღირსების საკუპაჟე მასალას შამპანურისათვის და საშუალო ღირსების სუფრის ვარდისფერ ღვინოს. პეციალურ ლიტერატურულ

Read more

გორულა მწვანე (საღვინე) და გორულა (სასუფრე)

გორულ ქართლის თეთრყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. სამეურნეო თვალსაზრისით მიეკუთვნება ხარისხოვანი სუფრის ყურძნის ჯიშთა ჯგუფს, ამის დამადასტურებელია: მტევნის გარეგნული სილამაზე, სიდიდე,

Read more

თავკვერი

თავკვერი ქართლის წითელყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. სამეურნეო დანიშნულებით განკუთვნილია ღია წითელი ფერის ორდინარული ღვინოების დასამზადებლად; ამავე დროს იგი იძლევა ადგილობრივი

Read more

დონდღლაბი/ მჭკნარა

დონდღლაბი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, გავრცელებულია შუა და ზემო იმერეთში. იძლევა საშუალო ღირსების სუფრის თეთრ ღვინოს.  სასოფლო-სამეურნეო ლიტერატურაში და ადგილობრივ მევენახეთა

Read more

დროა, მევენახემ მოგება ყურძნის თვითღირებულების შემცირებაში ეძებოს

ქართველმა მევენახეებმა 2020 წელს მართლაც სარეკორდო მოსავალი მიიღეს (280 ათასი ტონა), რომელიც წარმატებით იქნა დაბინავებული, ანუ ამ წლით კმაყოფილი უნდა

Read more

ბუდეშური წითელი

წითელი ბუდეშური ადგილობრივი, იშვიათად გავრცელებული, მაგრამ პერსპექტიული ვაზის ჯიშია, იძლევა კარგი ღირსების სასუფრე ყურძენს. მოსახლეობაში წითელი ბუდეშური ცნობილია აგრეთვე შავი

Read more

ბუდეშური

აღმოსავლეთ საქართველოში გავრცელებულ ვაზის ადგილობრივ ჯიშებს შორის ბუდეშური ყურადღებას იპყრობს, როგორც სუფრის ყურძნისა და ორდინარული პროდუქციის მომცემი საღვინე ჯიში. ქართლისა

Read more

წითელი მშრალი ღვინო „ახოები“

“ახოები” წითელი  მშრალი  ღვინოა. მიკროზონა მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე. “ახოები” წითელი შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ახოების მიკროზონაში მოწეული

Read more

ვენახის მეტაფორული სახეები ბიბლიაში

 ბიბლიაში ღვინო 521-ჯერ არის ნახსენები და ეს ფაქტი უკვე მეტყველებს, რომ მთელს მსოფლიოში მეღვინეობა და ღვინის კულტურა უძველესია. მაგრამ, ზოგი

Read more

გარდამავალი პერიოდი, ანუ როგორ დავიწყოთ ყურძნის ბიოწარმოება

ყურძნის წარმოებაზე გაზრდილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე გასული საუკუნის დასაწყისში, მეცნიერულ-ტექნიკური რევოლუციის შემდეგ, საქართველოს მევენახეობა თანდათანობით გადავიდა სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიალიზაციის საფეხურზე. საწარმოო

Read more