მევენახე რობოტები

ლისაბონის უნივერსიტეტის მეცნიერები და პორტუგალიის ქალაქ ტომარის მევენახეები ახალ რობოტებს ცდიან, რომლებიც მეღვინეობის კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად არის შექმნილი.   „ვინბოტი“ ყველგანმავალი სენსორებიანი

Read more

მშრალი ყურძნის (ქიშმიში) წარმოება

მშრალი ყურძნის, როგორც საკვები პროდუქტის, წარმოების ისტორია საუკუნეებს მოიცავს. ქიშმიშის (ვაზის) რამდენიმე სახესხვაობა არსებობდა კახეთსა და ქვემო ქართლში. ყურძნის გამოშრობას ახდენდნენ

Read more

 როგორ გადავაქციოთ ქვევრში ღვინის დაყენების „ქართული ტრადიციული მეთოდი“ მსოფლიო  მეღვინეობის ერთ-ერთ მიმართულებად   

ცნობილია, რომ დღეს, ექსპორტზე გატანილი ბოთლი ქართული ღვინიდან საშუალო ამონაგები 2,5 დოლარამდეა, ხოლო დარგს, რომელსაც ქვეყნის ბიუჯეტიში მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა

Read more

ცქრიალა (შამპანური) ღვინომასალების წარმოება ზემო იმერეთში

ზემო იმერეთი მდებარეობს იმერეთის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში, კოლხეთის დაბლობის გაგრძელებაზე. იგი წარმოადგენს პლატოს, ძირითადად, 500 მ აბსოლუტურ სიმაღლეებზე. ძირულა-ყვირილას შუამდინარეთში

Read more

ქართული ვაზის ჯიშები საქართველოს რეგიონების მიხედვით

ივ. ჯავახიშვილს  „საქართველოს ეკონომიური ისტორიის“ II ტომში (70) ჩვენი მევენახეობა დაწვრილებით აქვს განხილული და ძველი საქართველოს ჩათვლით 413 ვაზის ჯიში

Read more

საღვინე ვაზის ჯიში წითელი რქაწითელი

 წითელი რქაწითელი წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია.  რქაწითელი წითელი საშუალო ზრდა-განვითარების და საშუალოზე მცირე მოსავლიანია. არის იშვიათი ჯიში. გამოიყენება სუფრის წითელი, მშრალი

Read more

ალადასტური

ალადასტური – გურიაში გავრცელებულ წითელყურძნიან ვაზის ჯიშთა შორის ალადასტურს ყოველთვის თვალსაჩინო ადგილი ეკავა, როგორც უხვმოსავლიან საღვინე და ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ყურძნის ჯიშს. წერილობითი

Read more

რქაწითელი

რქაწითელი – საქართველოს სტანდარტული, ფართოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშია. ყველაზე დიდი ფართობი მას კახეთში უჭირავს. იძლევა მაღალხარისხოვან ევროპულ და კახური ტიპის სუფრის თეთრ ღვინოს, მაგარ და

Read more

ყურძნის სიმწიფე და რთველი

„ყურძნის დაკრეფის დღიდან თავდება მოვალეობა ვენახის მკეთებლისა და იწყება საქმე და მოვალეობა ღვინის მკეთებლისა“. ვაზის ჯიშები ყურძნის სიმწიფის თვალსაზრისით რამდენიმე

Read more

ყურძნის დაკრეფა და დაწურვა – ივანე ჯავახიშვილი საქართველოში რთველის შესახებ

რთველს ძველად სთველი ერქვა. ხილეული ნაყოფის მოკრეფის პროცესს მაშინ ორი განსხვავებული სიტყვით აღნიშნავდნენ – მოსთვლა და მოწილვა. პირველმა სახე იცვალა

Read more