როგორ შევარჩიოთ სწორად ვაზის ყვავილობაში ფუნგიციდი?

ახლოვდება ვაზის ყვავილობის პერიოდი, ამ დროს კი გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ყვავილობა და მისი შემდგომი პერიოდი არის კრიტიკული, ისეთი სოკოვანი

Read more

ვაზის განვითარების ფაზები

  ვაზის განვითარება წლის განმავლობაში შეიძლება ორ პერიოდად დავყოთ: პასიურად და აქტიურად. პასიური, ანუ მოსვენების ხანა ვაზის ფოთლების გაცვენით იწყება უმეტესად შემოდგომაზე

Read more

ვენახში ნიადაგის განოყიერება და სხვადასხვა ხნის ვაზის გამოკვება

ვენახის განოყიერების სისტემა შედგება დარგვამდე, რგვის დროს, ახალგაზრდა და მსხმოიარე ვენახის განოყიერებისაგან. ვენახში შესატანი საკვები ელემენტების ზუსტი დოზების დადგენა საჭიროა

Read more

ტალავერზე ვაზის გასხვლა

პირველი გასხვლა ვაზის სავეგეტაციო პერიოდის გასახანგრძლივებლად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ტალავერზე ჭრილობისგან დაუზიანებელი სწორი შტამბის აღზრდას და ჩამოყალიბებას. ვაზი ზედმეტი ჭრილობებისაგან

Read more

ვაზის გასხვლის პრინციპები

სხვლის მიზანი ყოველწლიური რეგულარული და ხარისხიანი მოსავლის მიღება და რქის დროული მომწიფებისათვის პირობების შექმნაა.  სხვლის ოპერაციის ჩატარების დროს  შემდეგი ასპექტები

Read more

ვაზის გასხვლის დრო და წესი

მართალია, ვაზი ზოგან შემოდგომით ისხვლება, მაგრამ სიტუაციიდან გამომდინარე, მისი გასხვლა შესაძლოა გაზაფხულზეც ჩატარდეს. შემოდგომის სხვლა ტარდება მას შემდეგ, რაც ვაზის

Read more

ვენახის მოვლა

მევენახეობა საქართველოს სოფლის-მეურნეობის უძველესი და  ტრადიციული დარგია. ვენახში აგროტექნიკური ღონისძიებების დროულ, ხარისხიან ჩატარებასა და მავნებელ-დაავადებათა საწინააღმდეგო საშუალებების სწორად გამოყენებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა

Read more

მევენახეობა-მეღვინეობის მძლავრი ინდუსტრია როგორც ქვეყნის დასაქმების და გამდიდრების დიდი რეზერვი

ქვეყანას აქვს ბევრი ისეთი საბაზისო დარგი, რომელთა განვითარე- ბით ერთ-ერთი მოწინავე ეკონომიკის ქვეყანა გახდება, და არამარტო რეგიონში. ასეთ დარგებს შორის

Read more

იყალთოში ქვევრების ახლად გახსნილ ქარხანას 7 წელიწადია ბოქლომი ადევს…

მართალია, საქართველოს ბუნებრივ-კლიმატური პირობები სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის ყველა დარგის განვითარებისათვის კარგია, მაგრამ ჩვენს პირობებში მყოფი ქვეყნის ხელისუფლებამ პირველ რიგში,

Read more

ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო _ ასურეთული შალა

  „ასურეთული შალა“ წითელი მშრალი ღვინოა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: ფერი: ღია ლალისფრიდან მუქ ლალისფრამდე; არომატი და გემო: ექსტრაქტული, დახვეწილი.

Read more