სურსათის უვნებლობის პოლიტიკა საქართველოში

საქართველოს მსგავსი გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისათვის სურსათის უვნებლობა განსაკუთრებით რთული და კომპლექსური საკითხია, რომელიც მრავალმხრივ გადაწყვეტას მოითხოვს. რა არის სურსათის

Read more

მეწველი ძროხების დაზღვევა (ვიდეო)

ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მერძეულ ფერმერულ მეურნეობებს უამრავ ისეთ რისკთან უწევთ გამკლავება როგორიცაა დაავადებები, გარეული ცხოველის თავდასხმა და უბედური შემთხვევა.

Read more

აღმოსავლეთ საქართველოში ქარსაფარ ზოლებში გასაშენებლად რეკომენდებული ხისა და ბუჩქის სახეობები

I ჯგუფი, ქვედა სარტყელი – 500-1000 მ.ზ.დ რაიონები – ხაშური, ქარელი, გორი, ცხინვალი, კასპი. მდინარეების მტკვრის, არაგვის, ქსნის, ფრონასა და

Read more

შეცდომები, რომელთა გამოც თხილის მოსავლიანობა მცირდება

თხილის ბაღები ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად მოსაყვანი და გასაშენებელია. თუმცა როდესაც საქმე მწარმოებლების ძირითადი მოთხოვნის – მაღალი ხარისხის დაკმაყოფილებას ეხება, საქართველო, სამწუხაროდ,

Read more

სადრენაჟო სისტემების როლი თხილის უხვმოსავლიანობაში

საქართველოში თხილი უძველესი კაკლოვანი კულტურის წარმომადგენელია, იგი მრავალწლიანი, ბუჩქად მოზარდი მცენარეა. სინათლისა და სითბოს მოყვარულ თხილს ჩრდილისა და ნესტის ატანაც

Read more

რა მნიშვნელობა აქვს სიდერატებს?

მოგვწერეთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები (ელ.ფოსტა: info@agro.ge, agroasca@gmail.com), ან დარეკეთ ტელ.: 595 80 80 81. შეკითხვებზე პასუხს გასცემენ აგროექსპერტთა ასოციაცის აგრონომები და

Read more

თქვენს კითხვებს პასუხობს ვეტერინარი

მოგვწერეთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები  ელ.ფოსტა: info@agro.ge, agroasca@gmail.com, ან დარეკეთ ტელ.: 595 80 80 81. შეკითხვებზე პასუხს გასცემენ აგროექსპერტთა ასოციაცის აგრონომები და

Read more

გუთნის ქუსლი

დაბალი მოსავლიანობების ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველოში ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების საჰექტარო მოსავლიანობა დაბალია, გუთნის ქუსლი და  ნიადაგის აქტიურ  ფენებში გამკვრივება.

Read more

მებოსტნეობა ორგანულ სოფლის მეურნეობაში

ბოსტნეულ კულტურებს ადამიანი უხსოვარი დროიდან იცნობს. მებოსტნეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი რთული დარგია, რაც იმითაა განპირობებული, რომ ბოსტნეული მცენარეების უმრავლესობა წარმოშობილი

Read more

საოჯახო მეურნეობების როლი ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებაში

დღევანდელი მსოფლიოს ისეთი გამოწვევები, როგორიცაა პლანეტის მზარდი მოსახლეობა, ადამიანის ნეგატიური ზემოქმედება გარემოზე, მოულოდნელი პანდემიები (Covid 9), ფართომასშტაბიანი ომი ევროპაში სასურსათო სისტემების წინაშე რთულ

Read more