ფერმერი ფერმერს

აგროტექნოლოგიებიდარგებიმემცენარეობაფერმერი ფერმერს

ორგანულ-მინერალური სასუქი „ბიოვიტა“

მცენარის ბალანსირებულ კვებას დაავადებების მიმართ მედეგობისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს.  დროულად და სწორად მიწოდებული საკვები ელემენტების შედეგად მცენარე იმაღლებს იმუნიტეტს  და ადვილად უმკლავდება: სოკოვან, ბაქტერიულ თუ ვირუსულ დაავადებებს. მცენარეთა ორგანული სასუქებით გამოკვებას დღეს, კლიმატური ცვლილებების, ნიადაგების დეგრადირების და სხვა მიზეზთა

Read More
აგრარული განათლებამედია ფერმერებისთვის TVფერმერი ფერმერს

გეოგრაფიული აღნიშვნა „მაწონი“

ქართული ფილმი „ფესვები“ გინახავთ? მთავარი გმირი – ქართველი ემიგრანტი მარსელის ქუჩებში, ეტლით, მაწვნის ქილებს რომ დაატარებს და ყიდის, ყველა ფრანგი

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეთევზეობაფერმერი ფერმერს

კობრის სათევზე მეურნეობაში პოლიკულტურის პირობებისათვის

მეთევზეობის პრაქტიკაში, ბუნებრივი საკვები ბაზის სრულად ათვისების მიზნით ფართოდ გამოიყენება წყალსატევში თევზის შერეული ჩასმა, დამატებითი თევზების ჩასმა და პოლიკულტურა (ჭკუასელი ა. და

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკებიფერმერი ფერმერს

მულჩი

მულჩი ინგლისური სიტყვაა და ნიშნავს მავნე მეტეოროლოგიური პირობებისაგან ნიადაგის დაცვას. ნიადაგის მულჩირება შესაძლებელია სხვადასხვა მასალითა და სხვადასხვა მიზნით. მულჩირებისთვის გამოიყენება როგორც

Read More
აგრარული განათლებამე და ჩემი სოფელირუბრიკებიფერმერი ფერმერს

ორგანული სოკო შიიტაკეს (Lentinula edodes) წარმოების პერსპექტივა

სხვადასხვა სახის ტყის არამერქნული პროდუქტის მოპოვების თვალსაზრისით, ტყე გარკვეულ  როლს ასრულებს მოსახლეობის საკვებით უზრუნველყოფასა და კვებითი ნორმების გაუმჯობესებაში, მითუმეტეს თუ

Read More
აგრარული განათლებარუბრიკებიფერმერი ფერმერს

ვაზის სოკოვანი დაავადებები და ზამთრის პერიოდში მათთან ბრძოლის მეთოდები

       ვაზისა და ყველა სახეობის ხეხილის მრავალნაირ დაავადებებს შორის ყველაზე მასობრივი სოკოვანი დაავადებებია, რომლებზედაც მოსავალზე მიყენებული ზარალის უდიდესი

Read More
აგრარული განათლებარუბრიკებიფერმერი ფერმერს

 ზრდასრული ხეხილის გასხვლა- გაახალგაზრდავება

 ხანდაზმული ხეხილის ბაღი რომელსაც ვერ ველევით და გვსურს მისი შენარჩუნება, ეს შესაძლებელია მისი გაახალგაზრდავების გზით, რომლის განხორციელების შედეგად ჯერ-ერთი, ხანგრძლივად

Read More
აგრარული განათლებარუბრიკებიფერმერი ფერმერს

რამდენ ხანს შეიძლება გაყინული საკვების შენახვა?

ყველა პროდუქტს აქვს ვარგისიანობის ვადა, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ „გაყინული“ საკვები ადვილად ინახება თვეების განმავლობაში, მაგრამ გაგვჩენია კითხვა _

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობაფერმერი ფერმერს

ახალგაზრდა ბაღის განოყიერება

ახალგაზრდა, არამსხმოიარე ხეხილის ბაღი წლის განმავლობაში გადის შემდეგ ფენოფაზებს: კვირტების გაშლა და ყლორტების ზრდის დასაწყისი, ყლორტების გაძლიერებული და შენელებული ზრდა,

Read More
დარგებიმევენახეობა-მეღვინეობაფერმერი ფერმერს

ვაზის მოვლისა და ღვინის დაყენების მარადისობის კანონი

საქართველოს რუსეთთან შეერთების შემდეგ ქართველ ახალგაზრდობას ევროპის უნივერსიტეტებისკენ გაეხსნა გზა და მათმა გარკვეულმა ნაწილმა ცოდნის მისაღებად ევროპას მიაშურა. ცხადია, მათ

Read More