ძელშავი

ძელშავი ადგილობრივი საკმაოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშია, იძლევა კარგი ღირსების საკუპაჟე მასალას შამპანურისათვის და საშუალო ღირსების სუფრის ვარდისფერ ღვინოს. პეციალურ ლიტერატურულ

Read more

პეკანის სამრეწველო ჯიშები

პეკანი უხვმოსავლიანი, ხანგრძლივად მოზარდი კაკლოვანი მცენარეა. პეკანის ნაყოფი, რომელიც შეკრებილია მტევნისებურად, ძალიან ჰგავს კაკალს, ხასიათდება საუკეთესო გემოთი და ჭარბი კალორიულობით,

Read more

თავკვერი

თავკვერი ქართლის წითელყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. სამეურნეო დანიშნულებით განკუთვნილია ღია წითელი ფერის ორდინარული ღვინოების დასამზადებლად; ამავე დროს იგი იძლევა ადგილობრივი

Read more

რით განსხვავდება ძროხის და თხის რძე ერთმანეთისგან?

თხის რძის სასარგებლიანობა ამ პროდუქტის უნიკალურ  შემადგენლობაშია. ვიტამინებისა და მინერალების სიუხვე აძლიერებს ორგანიზმზე მის გავლენას და ეფექტიანობას. ცხიმები. 1 ჭიქა თხის რძე

Read more

დონდღლაბი/ მჭკნარა

დონდღლაბი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, გავრცელებულია შუა და ზემო იმერეთში. იძლევა საშუალო ღირსების სუფრის თეთრ ღვინოს.  სასოფლო-სამეურნეო ლიტერატურაში და ადგილობრივ მევენახეთა

Read more

ფინური ავანტი/AVANT-ი უნივერსალური 100% ელექტრო მინი ამწე დამტვირთველი

ფინური ავანტის / AVANT-ის 100%-ით ელექტრო მინი ამწე/დამტვირთველი – მოდელი e6 ყველაზე მრავალფუნქციური და ძლიერი ელექტრომოდელია მსოფლიოში. ფინურმა ავანტმა რამდენიმე

Read more

მცირე მექანიზაცია ფერმერულ მეურნეობებში

 მიწის პრივატიზაციის შედეგად ქვეყანაში შეიქმნა მემცენარეობისა და მეცხოველეობის ფერმერული მეურნეობები, რომელთა საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უდიდესი ნაწილი 0 5-1 5

Read more

გეოგრაფიული აღნიშვნა _ „ახალქალაქის კარტოფილი“

„ახალქალაქის კარტოფილი“ გამოირჩევა ორი მნიშვნელოვანი მახა­სიათებ­ლით: იგი ინახება დიდი ხნის განმავლობაში და დამზადებისას ამჟღავნებს მაღალ გემოვნურ თვისებებს, ხასიათდება სასიამოვნო ფერითა

Read more

ყველი „მეგრული სულგუნი“

მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება: მეგრული სულგუნი მზადდება ძროხის, კამეჩის, თხის რძისაგან ან მათი ნარევისაგან. ფორმა_ დაბალი ცილინდრის ფორმის ყველი,

Read more

სწორედ ამაშია ამერიკის სიძლიერე და ქვეყანაც მათ მხრებზე დგას

სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარებას სასიცოცხლო მნიშვნელობა და გავლენა აქვს ადამიანების კეთილდღეობაზე, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებაზე, ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, დასაქმებასა და ქვეყნის სასურსათო

Read more