ხოხბი და გნოლი კლკხლკალდჯფლასდჯფლსდჯფლკსდჯფლსდჯფლსჯდფლჯსდფჯდფკჯსდკლფჯსლდფჯლსდფჯსდლკ