ბოსტნეულის წარმოება ჰიდროპონიკურ სათბურებში

    ჰიდროპონიკურ სათბურებში ბოსტნეულის წარმოებას ჩვეულებრივ გრუნტთან შედარებით მრავალი უპირატესობა გააჩნია. ჰჰიდროპონიკის შემთხვევაში (ხელოვნურ სუბსტრატზე წარმოება, ნიადაგის გარეშე) რაციონალურადდვიყენებთ ტერიტორიას,

Read more

ბოსტნეულის მსოფლი რუკა _ დარგის განვითარების გლობალური ტენდენციები

მსოფლიოში ბოსტნეულზე მოთხონა დღითი დღე იზრდება და არა მარტო მოსახლეობის ზრდის გამო, არამედ მომხმარებელი საკვებად სულ უფრო მეტ ბოსტნეულს მოიხმარს.

Read more

ხილისა და ბოსტნეულის მნიშვნელობა კვებაში

 ხილისა და ბოსტნეულის მნიშვნელობა კვების ფიზიოლოგიაში, მათი კვებითი ღირსება გამოხატება პროდუქტის სასარგებლო თვისებების ერთობლიობაში: ძირითადი საკვები ნივთიერებებით ადამიანის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება;  ენერგიით

Read more

კვლიავი Carum carvi L.

კვლიავი უძველესი კულტურაა. იგი ფართოდაა გავრცელებული ევროპისა და აზიის ქვეყნებში. საქართველოში ველურად მოზარდი კვლიავი დიდი რაოდენობით გვხვდება მთის შუა სარტყელში

Read more

თესლი, თესვის მეთოდები და ნორმები

მაღალი მოსავლის მიღების საქმეში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია თესლის ჯიშური და სათესი თვისებები. ისინი განისაზღვრება თესლის ჯიშური სიწმინდის ხარისხით. ჯიშური ხარისხის

Read more

კამა (ჩვეულებრივი და იტალიური) FOENICULUM VULGARE MILL.

კამა და ცერეცო ერთ ბოტანიკურ ოჯახში შემავალი ბიოლოგიურად და გამოყენებით მსგავსი მცენარეებია. სამწუხაროდ, მათი სახელწოდებები დღემდე აღრეულია. აღმოსავლეთ საქართველოში კამას

Read more

ბროკოლის ბიოლოგია,  მოყვანის აგროტექნიკა და ტექნოლოგიური რუკა

ზოგადი ცნობები ბროკოლი შედის კომბოსტოსებრთა (Brassicaceae) ოჯახში, (წინანდელი სისტემატიკით ჯვაროსანთა-Cruciferae ოჯახში). ამ ოჯახში კომბოსტოსნაირ მცენარეთა მრავალი სახეობა შედის. მიეკუთვნება  კომბოსტოს ყველა

Read more

ზაფრანა _ Crocus

მისი კულტურული სახეობაა _ C. Sativus. (ოჯახი-ზამბახისებრთა_Iridaceae, ქვეოჯახი _ ზაფრანასნაირნი, _ Crocoideae). არის გორგლოვან-ბოლქვიანი მცენარე. მისთვის დამახასიათებელია მიწისზედა  ორგანოს  

Read more

მებოსტნეობა ორგანულ სოფლის მეურნეობაში

ბოსტნეულ კულტურებს ადამიანი უხსოვარი დროიდან იცნობს. მებოსტნეობა სოფლის მეურნეობის ერთ–ერთი რთული დარგია, რაც იმითაა განპირობებული, რომ ბოსტნეული მცენარეების უმრავლესობა წარმოშობილი

Read more

ნივ­რის მოვ­ლა-მოყ­ვა­ნა და სხვა სა­სარ­გებ­ლო რჩე­ვე­ბი

ნი­ო­რი მოჰ­ყავთ ერ­თ­წ­ლი­ა­ნი კულ­ტუ­რის სა­ხით. რო­გორც წე­სი, იკე­თებს ისარს, რო­მელ­ზე­დაც ვი­თარ­დე­ბა ყვა­ვი­ლი, მი­ღე­ბულ თესლს კი, აბ­სო­ლუ­ტურად უმ­რავ­ლეს შემ­თხ­ვე­ვა­ში, გა­ღი­ვე­ბის უნა­რი

Read more