პამიდვრის მოყვანა სარწყავი წყლის ნორმის განახევრების მეთოდით

 სწორი დოზირების შემთხვევაში ჩვეულებრივი სარწყავი წყლის ნორმის ნახევარი საკმარისია ვუზრუნველვყოთ ჯანსაღი პამიდვრის მოყვანა და იგი უფრო გავამდიდროთ მინერალებით თუ საკვები

Read more

„მზა ჩითილი“ თქვენი უხვი მოსავლისთვის

მარნეულის მუნიციპალიტეტში სასათბურე მეურნეობა – „შპს მზა ჩითილმა“ სასათბურე მეურნეობა აამოქმედა. კომპანია პროექტის „შეღავათიანი აგროკრედიტი“ ბენეფიციარია. საწარმოში ჯამურად  1 142

Read more

 საბოსტნე ბარდა და მისი მოვლა-მოყვანის თავისებურებები

       ბარდა ქართული სიტყვაა, რაც მხვიარა, გართხმულ, გადახლართულ ბუჩქ–მცენარეს ნიშნავს. მართლაც საბოსტნე ბარდა ასეთი თვისებების მცენარეა, ამიტომაც  ქართველმა

Read more

ყველასთვის საყვარელი და პოპულარული პროდუქტი _ რა უნდა ვიცოდეთ კარტოფილის შესახებ

კარტოფილი ძალზე პოპულარულია, მაგრამ კონკრეტულად რა სასარგებლო ნივთიერებებს შეიცავს, რა სამკურნალო დანიშნულება გააჩნია და რა შემთხვევაში უნდა მოვერიდოთ მის მიღებას

Read more

პამიდვრის, კიტრის, წიწაკის პერსპექტიული ჯიშები/ჰიბრიდები და მათი მოსავლიანობა

საქართველოში ბოსტნეული კულტურების მოვლა მოყვანის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა  აქვს ფერმერებისათვის და სოფლის მეურნეობაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის  წინასწარი კვლევის შედეგებს, რომელიც  ბოსტნეული

Read more

ბოსტნეულის წარმოება ჰიდროპონიკურ სათბურებში

    ჰიდროპონიკურ სათბურებში ბოსტნეულის წარმოებას ჩვეულებრივ გრუნტთან შედარებით მრავალი უპირატესობა გააჩნია. ჰჰიდროპონიკის შემთხვევაში (ხელოვნურ სუბსტრატზე წარმოება, ნიადაგის გარეშე) რაციონალურადდვიყენებთ ტერიტორიას,

Read more

ბოსტნეულის მსოფლი რუკა _ დარგის განვითარების გლობალური ტენდენციები

მსოფლიოში ბოსტნეულზე მოთხონა დღითი დღე იზრდება და არა მარტო მოსახლეობის ზრდის გამო, არამედ მომხმარებელი საკვებად სულ უფრო მეტ ბოსტნეულს მოიხმარს.

Read more

ხილისა და ბოსტნეულის მნიშვნელობა კვებაში

 ხილისა და ბოსტნეულის მნიშვნელობა კვების ფიზიოლოგიაში, მათი კვებითი ღირსება გამოხატება პროდუქტის სასარგებლო თვისებების ერთობლიობაში: ძირითადი საკვები ნივთიერებებით ადამიანის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება;  ენერგიით

Read more

კვლიავი Carum carvi L.

კვლიავი უძველესი კულტურაა. იგი ფართოდაა გავრცელებული ევროპისა და აზიის ქვეყნებში. საქართველოში ველურად მოზარდი კვლიავი დიდი რაოდენობით გვხვდება მთის შუა სარტყელში

Read more

თესლი, თესვის მეთოდები და ნორმები

მაღალი მოსავლის მიღების საქმეში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია თესლის ჯიშური და სათესი თვისებები. ისინი განისაზღვრება თესლის ჯიშური სიწმინდის ხარისხით. ჯიშური ხარისხის

Read more