ჩითილის გამოყვანა ტორფნეშომპალიან ქოთნებში

გაზაფხული ახლოვდება და ბევრ მეურნეს აინტერესებს, როგორ გამოიყვანოს სასურველი კულტურის და ჯიშის ჯანსაღი ჩითილები? ამ დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩითილის

Read more

სტაფილოს ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში

სოფლის მეურნეობას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი ფერმერების უმეტესობას პროდუქტიულობა საკმაოდ დაბალია, საქართველოს კლიმატურ-ნიადაგური პირობები

Read more

როგორ შეიცვალა ფასები ბოსტნეულზე და ხილზე უკრაინაში, პოლონეთში, საქართველოში და სხვა ქვეყნებში დღესასწაულების შემდეგ

გთავაზობთ უკრაინის, პოლონეთის, მოლდოვას, საქართველოს, ტაჯიკეთის და რუსეთის ბაზრებზე  ძირითად ბოსტნეულზე და ხილზე  იანვრის მეორე კვირის ფასების ცვლილების დინამიკას.  დავიწყოთ ყველაზე იაფი

Read more

საკვები ელემენტების მოხმარების განსაზღვრა მცენარეების გარეგანი ნიშნებით

რომელიმე საკვები ელემენტის სიჭარბე, ნაკლებობა ან მისი არარსებობა მცენარეებში იწვევს ბიოქიმიური პროცესების დარღვევას, რომელიც შესაბამისად აისახება მცენარეთა შესახედაობაზე (შეფერილობა, ზომები,

Read more

ჭარხალი, აგოტექნიკა, უხვმოსავლიანი ჯიშები 

ჭარხლის (Beta  vulgaris  L) ყველა ველური და კულტურული სახეობა გაერთიანებულია ერთ გვარში, მიეკუთვნება ნაცარქათამისებრთა ოჯახს, წარმოდგენილია ერთწლიანი და მრავალწლიანი სახეობებით.

Read more

ქართული ხალხური და სამეცნიერო სელექციით შექმნილი ჯიშ-პოპულაციები

საქართველო მდიდარია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ველური წინაპრებითა და მონათესავე სახეობებით, ხალხური სელექციით შექმნილი ჯიშ-პოპულაციებით, კულტურული ფორმებით და აგრეთვე სელექციური ჯიშებით, ეს საქართველოს

Read more

ბოსტნეული კულტურების პროდუქციის უვნებლობა საქართველოში _ პესტიციდების გამოყენების წესის დარღვევა, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სერიოზულ საფრთხეა

საქართველოში ბოსტნეული კულტურების პროდუქციის წარმოების პროცესში გვხვდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც დარღვეულია ფუნგიციდებისა და ინსექტიციდების გამოყენების რეგლამენტი. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს

Read more

ჩითილის გამოყვანის მეთოდი და გადარგვის წესი

ჩითილის მეთოდის არსი. ჩითილს უწოდებენ ახალგაზრდა მცენარეებს, რომლებსაც სპეციალურად ზრდიან შემდგომ მუდმივ ადგილზე დასარგავად ღია ან დაცულ გრუნტში. ჩითილის მეთოდს

Read more

კარტოფილის უხვმოსავლიანი  ჯიში „ჯელი„

„აგრო სახლი“ გთავაზობთ საშუალო-საგვიანო კარტოფილის უხვმოსავლიანი  ჯიშის „ჯელი„ სათესლე მასალას, რომელიც ხასიათდება საშუალო და დიდ ზომის გლუვი ტუბერებით, ყვითელი გულით, იოლად

Read more

თვის ბოლოკი

თვის ბოლოკი ბოლოკის ნაირსაზეობაა და მასთან ერთად ერთ ბოტანიკურ საზეობას წარმოადგენს, მაგრამ თუ ბოლოკი ძველთაგანვეა ცნობილი, თვის ბოლოკი ევროპაში XVI

Read more