ადგილობრივი ჯავახური ჭრელი და ნაცარა (რუხი) ბატი

ჯავახური ბატი _ ადგილობრივი ჯავახური ბატის წარმოშობის შესახებ მასალები დღემდე სრულად დამუშავებული არ არის. მეცნიერდა აზრით, იგი ამ რეგიონში (ჯავახეთში) მობინადრე

Read more

ჩაის მცენარის დახასიათება

ჩაის მცენარე მიეკუთვნება Theaceae-ს ოჯახს, Thea-ს გვარს. ანსხვავებენ ორ ძირითად სახეობას: Thea sinensis სუბტროპიკული მცენარე, ბუჩქი, მისი ყინვაგამძლეობა აღწევს _

Read more

წლეულს, 18 ოქტომბრის მონაცემებით საქართველოდან 7 007 ტონა თხილია ექსპორტირებული

18 ოქტომბრის მონაცემებით საქართველოდან 7 007 ტონა თხილის ექსპორტი განხორციელდა, რომლის ღირებულებამ 37.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა და  თხილის ექსპორტის

Read more

რესურსდამზოგი სამანქანო ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში

სოფლის მეურნეობა სამანქანო ტექნოლოგიების  განვითარების დონით სახალხო მეურნეობის არცერთ დარგს არ ჩამორჩება, შეიძლება ითქვას, მოწინავე პოზიციებიც კი უჭირავს. მძიმე სასოფლო-სამეურნეო

Read more

ჯარას თაფლის წარმოება

მეფუტკრეობა საქართველოში ოდითგანვე იყო გავრცელებული. არქეოლოგიური კვლევებით აღმოჩენილი ნიმუშების ანალიზით დასტურდება 8000 წლით დათარიღებული თაფლის არსებობის კვალი, რომელიც ტუტანხამონის სამარხში

Read more

„თაფლის ხე“ _ ჯარას თაფლი

რა არის ჯარა? ჯარა ფუტკრის ქართული ტრადიციული სკაა, რომელიც ფუტკრების მოშინაურების მიზნით საქართველოში უძველესი დროიდან გამოიყენება ზუსტი მტკიცებულება, თუ როდის 

Read more

2020 წლის იანვარ-აგვისტოში ბოსტნეულის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი 8 მლნ აშშ დოლარამდე გაიზარდა

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ხილისა და თხილეულის ექსპორტიდან მიღებულმა შემოსავალმა, 2020 წლის იანვარ-აგვისტოში 69,68 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. ეს იმას ნიშნავს,

Read more

რისკის მენეჯმენტი სოფლის მეურნეობაში

ყოველი ეკონომიკური საქმიანობა რისკის შემცველია, რადგან მომავლის წინასწარ დანახვა ყველაზე გამოცდილ მენეჯერსაც კი არ შეუძლია. სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭიროა რისკთან

Read more

საფრინველის ბიოუსაფრთხოება

 ფერმის ტერიტორია აუცილებლად უნდა იყოს დაშორებული დასახლებული პუნქტიდან მინიმუმ 3 კილომეტრით. ცენტრალური გზიდან დაშორება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 300 მეტრს. ფერმის

Read more

ვაროას (Varroa destructor) ბიოლოგია

ვაროა წარმოადგენს ძირითად მავნებელს ევროპული(დასავლეთის) მეთაფლია ფუტკრებისთვის ( Apis mellifera L. ) მთელ მსოფლიოში. ვაროას ტკიპა პირველად აღიწერა აზიურ(აღმოსავლეთის) ფუტკარზე

Read more