წიწაკის მოთხოვნები კლიმატური პირობების და ნიადაგის მიმართ

 წიწაკის დარგვის დროის შესარჩევად კლიმატური პირობები ყველაზე მნიშვნელოვანია. როცა ტემპერატურა +10-12°C გრადუსამდე ეცემა, მცენარე წყვეტს განვითარებას, ხოლო +6°C გრადუსზე მცენარის

Read more

ქართულ ბაზარზე არსებული პომიდვრის ძირითადი ჯიშები

 ზრდის მიხედვით პომიდვრის კულტურა დეტერმინანტულ (დაბალმზარდი, 70 სმ-მდე) და არადეტერმინანტულ (მაღალმზარდი 70 -500 სმ) ჯიშებად იყოფა. დეტერმინანტული ჯიშები ძირითადად ღია

Read more

წიწაკის ჯიშები

წიწაკა ვეგეტაციის ხანგრძლივობის მიხედვით იყოფა საადრეოდ – აღმოცენებიდან ტექნიკურ სიმწიფემდე 100-110 დღე, საშუალოდ – 120-140 დღე და საგვიანოდ – 120-140

Read more

პომიდვრის მოთხოვნები კლიმატური პირობების მიმართ

ტემპერატურა მთავარი კლიმატური ფაქტორია, რომელიც პომიდვრის ზრდა-განვითარებაზე ყველაზე მეტად მოქმედებს. ოპტიმალურ ტემპერატურად დღისით +22-26ºC, ხოლო ღამით +14-17°C გრადუსი მიიჩნევა. ტემპერატურის

Read more

მებოსტნეობის განვითარების ტენდენციები

 მებოსტნეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დარგია. ბოსტნეულის ნათესი ფართობების მიხედვით საქართველოში ფიქსირდება კლების ტენდენცია. ამის მიზეზებია: მიწის პრივატიზაციის შედეგად დაქუცმაცებული

Read more

წვეთოვანი მორწყვის უპირატესობა

დღეს, როდესაც მთელ მსოფლიოში  წყლის რესურსების დაზოგვა მეტად აქტუალური ხდება, სულ უფრო მეტ დატვირთვას იძენს თანამედროვე სარწყავი სისტემების გამოყენება, რომელთაგან

Read more

ნივრის დარგვის ვადები და მეთოდები

ნიორი მეტად სასარგებლო ბოსტნეულია. ის გამოიყენება მედიცინაში, კულინარიაში. ნიორი დიდი რაოდენობით შეიცავს C ვიტამინს,  დარიშხანოვან ნივთიერებსაც, რომელთაც სამკურნალო თვისებებიც აქვთ.

Read more

ბადრიჯნის გავრცელებული ჯიშები და სახეობები

ბადრიჯანი ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი კულტურაა. მის სამშობლოდ სამხრეთაღმოსავლეთ ინდოეთი ითვლება, საქართველოში  მეთორმეტე საუკუნიდან იხსენიება. ბადრიჯის თესლი ბრტყელია, მომრგვალო, ღია-ყვითელი

Read more

პომიდვრის მოყვანა ღია გრუნტში 

პომიდორი (Licopersicum esculentum) ერთწლოვანი, ორლებნიანი ბალახოვანი მცენარეა. მიეკუთვნება ძაღლყურძენისებრთა ოჯახს. პომიდვრის კულტურა წარმოშობით სამხრეთ და ცენტრალური ამერიკიდანაა. პომიდვრის, როგორც ბოსტნეული კულტურის გამოყენებამ ფართო

Read more

შაქრის ჭარხლის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

შაქრის ჭარხლის თესლის გაღვივება იწყება 4-5ºC-ზე და აღმონაცენი ჩნდება დათესვიდან 10-20 დღის შემდეგ. მისი ნორმალური ზრდისა და ფოტოსინთეზისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა

Read more