მებოსტნეობა

დარგებიმებოსტნეობამედია ფერმერებისთვის TV

როგორ მოვიწიოთ კიტრის უხვი და ხარისხიანი მოსავალი,  რა სასუქი უნდა გამოვიყენოთ დამატებით

იმისთვის, რომ კიტრის უხვი მოსავალი მივიღოთ ნაყოფი კი ხრაშუნა და გემრიელი იყოს, უკვე მე-4 წელიწადია მცენარეების გამოსაკვებად მარტივ, მაგრამ ძალიან

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობამედია ფერმერებისთვის TV

კომბოსტოს ჯიშები, მოთხოვნები ნიადაგის და კლიმატური პირობების მიმართ

 კომბოსტოს მრავალი განსხვავებული ჯიში და ჰიბრიდი არსებობს. თავის მოყვანილობის მიხედვით განასხვავებენ მრგვალ, ბრტყელ და წაგრძელებულ-კონუსისებრ ფორმებს. სავეგეტაციო პერიოდის გათვალისწინებით გამოყოფენ

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობამედია ფერმერებისთვის TV

წიწაკის მოთხოვნები კლიმატური პირობების და ნიადაგის მიმართ

 წიწაკის დარგვის დროის შესარჩევად კლიმატური პირობები ყველაზე მნიშვნელოვანია. როცა ტემპერატურა +10-12°C გრადუსამდე ეცემა, მცენარე წყვეტს განვითარებას, ხოლო +6°C გრადუსზე მცენარის

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობამედია ფერმერებისთვის TV

ქართულ ბაზარზე არსებული პომიდვრის ძირითადი ჯიშები

 ზრდის მიხედვით პომიდვრის კულტურა დეტერმინანტულ (დაბალმზარდი, 70 სმ-მდე) და არადეტერმინანტულ (მაღალმზარდი 70 -500 სმ) ჯიშებად იყოფა. დეტერმინანტული ჯიშები ძირითადად ღია

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობა

წიწაკის ჯიშები

წიწაკა ვეგეტაციის ხანგრძლივობის მიხედვით იყოფა საადრეოდ – აღმოცენებიდან ტექნიკურ სიმწიფემდე 100-110 დღე, საშუალოდ – 120-140 დღე და საგვიანოდ – 120-140

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობამედია ფერმერებისთვის TV

პომიდვრის მოთხოვნები კლიმატური პირობების მიმართ

ტემპერატურა მთავარი კლიმატური ფაქტორია, რომელიც პომიდვრის ზრდა-განვითარებაზე ყველაზე მეტად მოქმედებს. ოპტიმალურ ტემპერატურად დღისით +22-26ºC, ხოლო ღამით +14-17°C გრადუსი მიიჩნევა. ტემპერატურის

Read More
დარგებიმებოსტნეობა

მებოსტნეობის განვითარების ტენდენციები

 მებოსტნეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დარგია. ბოსტნეულის ნათესი ფართობების მიხედვით საქართველოში ფიქსირდება კლების ტენდენცია. ამის მიზეზებია: მიწის პრივატიზაციის შედეგად დაქუცმაცებული

Read More
დარგებიმებოსტნეობაფერმერი ფერმერს

წვეთოვანი მორწყვის უპირატესობა

დღეს, როდესაც მთელ მსოფლიოში  წყლის რესურსების დაზოგვა მეტად აქტუალური ხდება, სულ უფრო მეტ დატვირთვას იძენს თანამედროვე სარწყავი სისტემების გამოყენება, რომელთაგან

Read More
დარგებიმებოსტნეობამედია ფერმერებისთვის TV

ნივრის დარგვის ვადები და მეთოდები

ნიორი მეტად სასარგებლო ბოსტნეულია. ის გამოიყენება მედიცინაში, კულინარიაში. ნიორი დიდი რაოდენობით შეიცავს C ვიტამინს,  დარიშხანოვან ნივთიერებსაც, რომელთაც სამკურნალო თვისებებიც აქვთ.

Read More
დარგებიმებოსტნეობა

ბადრიჯნის გავრცელებული ჯიშები და სახეობები

ბადრიჯანი ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი კულტურაა. მის სამშობლოდ სამხრეთაღმოსავლეთ ინდოეთი ითვლება, საქართველოში  მეთორმეტე საუკუნიდან იხსენიება. ბადრიჯის თესლი ბრტყელია, მომრგვალო, ღია-ყვითელი

Read More