ფარავნის კალმახი

ტბისა (S.t.m.lacustris) და მდინარის (S.t.m.fario) კალმახების ერთმანეთისაგან გარჩევა საკმაოდ ძნელია, რადგანაც გენეტიკურად და მორფოლოგიურად ისინი ერთმანეთთან ძალიან ახლოს დგანან. მათ

Read more

მეთევზეობის დარგის ზოგადი მიმოხილვა

 დღეს მსოფლიოში  ცილოვანი პროდუქტების წარმოების გადიდებისა და ადამიანთა სრულფასოვანი კვების პროდუქტებით  უზრუნველყოფას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა. ამ პრობლემის რეალიზაციაში თავისი წვლილი

Read more

ცივი წყლის ტიპის (საკალმახე) მეურნეობა

საქართველოს ბუნებრივ-კლიმატური პირობები მეტად ხელსაყრელია საკალმახე მეურნეობისათვის.  ცისარტყელა კალმახი ჰიბრიდული ფორმაა, რომელიც გამოყვანილია ჩრდილოეთ ამერიკაში გამსვლელი და მდინარის კალმახის შეჯვარებით.

Read more

კალმახი _ სასქესო პროდუქტების შეგროვება და ქვირითის ინკუბაცია

სასქესო პროდუქტების შეგროვება წარმოადგენს ერთ-ერთ საპასუხისმგებლო პროცესს მეკალმახეობაში. ამიტომ, ის საგულდაგულო სამზადისსა და დაგეგმვას მოითხოვს. ქვირითისა და სპერმის შეგროვების ორგანიზაციისას

Read more

თევზის კვება

ჩვენი ქვეყნის მეთევზეობის მეურნეობაში ძირითადად კობრს და კალმახს (ჭანარს) ამრავლებენ. თევზის ნორმალური ზრდისათვის აუცილებელია საზრდო ნივთიერებების გარკვეული ნაკრები. ბუნებრივ წყალსატევებში

Read more

კალმახის ვირუსული ჰემორაგიული სეპტიცემია

თევზის ინფექციური დაავადებებისაგან გამოწვეული პრობლემები მრავალ ქვეყანას აწუხებს. მათ შორის გამონაკლისს არც საქართველო წარმოადგენს. ჩვენი ქვეყნის მეკალმახეობის განვითარებას ხელს ის

Read more

გამოუყენებელი რეზერვები მეთევზეობაში

ცნობილია, რომ მეთევზეობის პრაქტიკაში მეცნიერული რეკომენდაციების ფართოდ დანერგვა საშუალებას იძლევა შევამციროთ თევზის დანაკარგები გამოზრდის პროცესში და ამით მისი წარმოება გავზარდოთ.

Read more

სატბორე თევზის მეურნეობები – პრობლემები, რისკები და რჩევები

სრულფასოვანი კვებით უზრუნველყოფაში მეთევზეობის წვლილი უმნიშვნელოვანესია. მსოფლიოში წარმოებული ხორცის საერთო ბალანსში თევზის ხვედრითი წილი 45%-ზე მეტია, რასაც საქართველოზე ვერ ვიტყვით.

Read more

კალმახის დაავადებები და მათი პროფილაქტიკა

მეკალმახეობის  განვითარება და მისი სამეწარმეო საფუძველზე გადასვლა  ინტენსიფიკაციის ხარისხობრივ ზრდას განაპირობებს. აუზების, თევზსადგომებისა და  ტბორების ერთეულ ფართზე სხვადასხვა ასაკის კალმახის

Read more