ვენახის ძირითადი ტიპები და გაშენების სქემები

ვენახი შეიძლება იყოს სამრეწველო, საკოლექციო და სამოყვარულო. სამრეწველო ვენახი უნდა გაშენდეს მევენახეობის ზონებში, სადაც აგროტექნოლოგიური პირობები უზრუნველყოფს ხარისხიანი პროდუქციის მიღებას.

Read more

საზღვარგარეთ დაცული ქართული ადგილწარმოშობის აღნიშვნები

ბოლო წლების განმავლობაში საზღვარგარეთ სულ უფრო მეტი ქართული ადგილწარმოშობის დასახელებები და გეოგრაფიული აღნიშვნები რეგისტრირდება. წარმოგიდგენთ ქვეყნებს, სად, რომელი ადგილწრმოშობის დასახელების

Read more

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება სასუქის შერჩევის დროს?

ბარაქიანი და უხვი მოსავლის მისაღებად დიდი რაოდენობით სასუქის შეტანა არ არის რეკომენდებული. გარდა იმისა, რომ სასუქის ჭარბი რაოდენობით გამოყენება, ფერმერისთვის  ზედმეტი

Read more

   გრძელმტევანა _ ტყის ვაზი (კახეთის მარგალიტი)

გრძელმტევანა ნაკლებად გავრცელებული პერსპექტიული ვაზის ჯიშია, იგი იძლევა მაღალი ხარისხის სუფრის თეთრ ღვინოს. მევენახეობის სპეციალურ ლიტერატურაში გრძელმტევანა ცნობილია ტყის ვაზის

Read more

 ადამიანის დანესტვრიდან რამდენიმე ხანში რატომ კვდებიან ფუტკრები?

ფუტკარები ადამიანის ან სხვა ძუძუმწოვრების დანესტვრის შედეგ მალევე კვდებიან. რატომ? ნესტარი, საწერტელი — დედალი სიფრიფანაფრთიანების მჩხვლეტი აპარატის საჩხვლეტი ნაწილია. მჩხვლეტი აპარატი მოთავსებულია ფუტკრის

Read more

ვაზის თესლით, კვირტით, რქით, გადაწინდვით და მყნობით გამრავლება

ვაზის გამრავლების ბევრი წესი არსებობს, რასაც საქართველოში იდითგან იყენებენ. განვიხილოთ ყოველი მათგანი ცალ-ცალკე. თესლით გამრავლება მევენახეობაში ვაზის თესლით გამრავლება, როგორც

Read more

რამდენიმე რჩევა თაფლის ექსპორტით დაინტერესებულ კომპანიებს

ყურადღებით უნდა შეარჩიოთ მიმღები ქვეყანა, სადაც აპირებთ თაფლის ექსპორტს, გაითვალისწინოთ მათი და საქართველოს საკანონმდებლო მოთხოვნები, სხვა გასათვალისწინებელი ფაქტორები და გაანალიზეთ

Read more

სენაჟის დამზადების ტრადიციული ტექნოლოგიები

 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ზამთრის სეზონში გამოსაკვებად შეიძლება გამოვიყენოთ სხვადასხვა სახის და განსხვავებული ტექნოლოგიით დამზადებული საკვები _ თივა, სილოსი და სენაჟი.

Read more

პირველი  ღვინო  უჭაჭოდ დადუღებული ყურძნის წვენი იყო

სპეციალისტები დიდხანს დავობდნენ კულტურული ვაზის გამოყვანისა და პირველი ღვინის დაყენების ადგილმდებარეობისა და მისი შემქმნელი ხალხის შესახებ. ბევრ მკვლევარს, მათ შორის

Read more

სათიბ – საძოვრების არსებული მდგომარეობა აჭარაში

 წვნიან საკვებთა ჯგუფიდან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საძოვარს, რომლის სწორი გამოყენება მყარი საკვები ბაზის შექმნის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. საძოვარი არის ბუნებრივი და

Read more