ბოცვერი ლკჯლჯჯჯჯჯჯჯ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ადდდდდდდდფ