ბაჭიები ბაჭიებიადლკფასლდფჯასლდკფჯლ;სდკფჯლ;სდკჯფლსდკ;ჯფლ;სდჯ