ქინძმარაული კლაჯდლფჯასდლფჯასდლკფჯასლ;დჯფლ;სდკჯფ;ლდჯფლკ;სდჯფსდ