ნერგების დარგვა და ციტრუსის ნაკვეთის დაგეგმვა

ვაკე ადგილებსა და 15 გრადუსამდე დაქანების ფერდობებზე მთლიანი დამუშავებისას მცენარეები ირგვება სწორკუთხოვნად. მანდარინისა და ლიმონისთვის მცენარეთა შორის მანძილი 2-2.5 მეტრი,

Read more