ქართული ჩაი_ ისტორია და რეალობა

დღეს საქართველო მინერალური წყლების, ღვინის, მანდარინის ქვეყნად მიიჩნევა. თუმცა, ცოტა ვინმეს თუ ახსოვს, რომ სსრკ-ის დროს საქართველო ჩაის ქვეყანაც იყო.

Read more

სინათლე, სითბო, წყალი და მცენარის სასიცოცხლო პირობები

ყოველი კულტურის მოსავლის მოყვანა ემყარება უმნიშვნელოვანესი ბიოლოგიური კანონის – ორგანიზმის და გარემო პირობების ერთიანობის ცოდნას და გამოყენებას. ფერმერის ძირითადი ამოცანა

Read more

ქაფურის ხე (Cinnamomum camphora)

ქაფურის ხე ეკუთვნის დაფნისებრთა ოჯახს Lauraceae და ცინამოუმის გვარს, რომელიც დაახლოებით ასი სახეობითაა წარმოდგენილი. იგი მარადმწვანე, სწრაფმზარდი მერქნიანი ხემცენარეა, რომელიც

Read more

ბრინჯი

 ბრინჯი უძველესი და საკმაოდ გავრცელებული სასოფლოსამეურნეო კულტურაა. დედამიწის მოსახლეობის ერთ მილიარდზე მეტი ბრინჯით იკვებება და ამ მხრივ ის მეორე ადგილზეა

Read more

მიხაკის ხე _ ევგენოლის კამელია (Camelia sasangua)

ევგენოლის კამელია მრავალწლიანი მარადმწვანე ბუჩქია, ჩაისებრთა ოჯახიდან. მას ზოგჯერ მიხაკის ხეს კამელიას უწოდებენ. ევგენოლუის კამელიას ეთერზეთის შემადგენლობაში 95%-მდე ევგენოლია. ფოთოლი

Read more

პაჩული (Pogostemom patchoule Pellet)

პაჩული მრავალწლიანი ბუჩქბალახა მცენარეა, რომელიც კულტურაში შეიტანეს ფოთლებში მაღალი ღირსების ეთერზეთის შემცველობის გამო. მის ეთეროვან ზეთს იყენებენ საპარფიუმერიო, კოსმეტიკურ და

Read more

ასკილი და მისი სამკურნალო თვისებები

სამკურნალოა ასკილის არა მხოლოდ ნაყოფი, არამედ მისი ფესვი, ფოთოლი, ყვავილი და თესლიც კიყველასთვის ცნობილია, როგორც С ვიტამინის ერთგვარი „საბადო“ –

Read more

აქართველოში ფსტის პირველ მოსავალს იწევევნ

„ეს მცენარე ნაყოფსა და ნიშანს მეთერთმეტე-მეთორმეტე წელს იძლევა“ გიორგი ალავერდაშვილი, ერთ-ერთი იმ ადამიანია, ვინც საქართველოში ფისტა გაახარა და უკვე პირველი

Read more

სასოფლო-სამეურნეო კულტურები და მავნე ორგანიზმების მასობრივი გავრცელების პრობლემები

უკანასკნელ ორ წელიწადში თხილის გულის სიდამპლემ და თითქმის იმავ დროულად აზიური ფაროსანას (Halyomorpha halys) შემოჭრამ მძიმე დარტყმა მიაყენა დასავლეთ საქართელოს

Read more

შემჭიდროებული და განმეორებითი კულტურები, კულისური ნათესები

შემჭიდროებული და განმეორებითი კულტურის მნიშვნელობა.   შემჭიდროებული  კულტურების ქვეშ იგულისხმება ფართობის ისეთი გამოყენება ერთ სავეგეტაციო პერიოდში, რომლის დროსაც ერთდროულად ან თანმიმდევრულად

Read more