ჩითილის გამოყვანის ორიგინალური მეთოდი, როცა არც ნიადაგია საჭირო და არც დამატებით მორწყვა

აიღეთ გამჭვირვალე პოლიეთილენის ბოთლი (ბოთლი უნდა იყოს გამჭვირვალე, არც ცისფერი და არც მომწვანო) გაჭერით შუაზე, სიგრძეზე თანაბრად, გაჭრილი ბოთლის ნახევარში

Read more

სამყურას, წითელი სამყურას, თეთრი სამყურას, ფაცელიას და მდოგვის თესლი

გერმანული კომპანია Feldsaaten Freudenberger-ი მინდვრის კულტურების სათესლე მასალის სელექციას 1948 წლიდან მისდევს. კომპანის სელექციონერები ქმნიან ახალ ჯიშების, ცდიან და ახდენენ

Read more

საკვები კულტურები _ სუდანის ბალახი (სუდანურა), ბიოლოგიური თავისებურებები, სარგებლიანობა, მოვლა-მოყვანის აგროტექნიკური ღონისძიებები

სუდანის ბალახი უხვმოსავლიანი მაღალი საკვები ღირებულების საკვები კულტრაა. სწორედ ამ თვისებებმა, გვალვაგამძლეობამ  მსოფლიოში მის ჩქარ და საყოელთაოდ გავრცელებას  შეუწყო ხელი. სუდანის

Read more

დაფნის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში

დაფნის კულტურა საქართველოს სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი უძველესი დარგია. დაფნის ძირითად სასაქონლო პროდუქციას წარმოადგენს მშრალი ფოთოლი, რომელსაც, ძირითადად, კვების მრეწველობაში, მედიცინასა

Read more

ჩაი ეკონომიკურად ძალზე მომგებიანი კულტურაა

წლების განმავლობაში სახელმწიფოს მიერ მეჩაიეობის დარგისადმი გულგრილმა დამოკიდებულებამ გლეხიც აზარალა და სახელმწიფოც. დღეს მართალია შეცდომას ვაღიარებთ  და შეცდომების გამოსწორებას ვცდილობთ, მაგრამ

Read more

 მცენარეთა მოვლის ღონისძიებები, მულჩირება

კულტურული მცენარეები მათი ველური წინაპრებისაგან იმით განსხვავდებიან, რომ საჭიროებენ მოვლას. ბოსტნეული კულტურების მოვლის კომპლექსში შედის: ბრძოლა ქერქთან, ბრძოლა სარეველებთან, გამეჩხერება,

Read more

ჩაის პლანტაციების აღდგენა-რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა ,,ქართული ჩაის“ მიმდინარეობის შედეგები (2016-2018 წლები)

ჩაის პლანტაციების აღდგენა-რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც უკვე სამი წელია მიმდინარეობს, პირველ ეტაპზე ბენეფიციარებისთვის ითვალისწინებს ფინანსურ თანადაფინანსებას 70-90%-ის ფარგლებში, შეღავათიან ფასებში

Read more

როგორ დავრგოთ ხე სწორად?

მიჩნეულია, რომ  ხის დარგვის დროს, იგი მეორედ იბადება. იმისთვის, რომ ახლადჩარგულ მცენარეს გახარება არ გაუჭირდეს, იგი სწორად უნდა დავრგოთ. ♦ 

Read more

როგორ გავზარდოთ დავრგოთ და  ბონსაი 

ბონსაის ხის გაზრდის ხელოვნება ათასწლეუზე მეტს მოითვლის. მართალია, ის ჩვეულებრივ იაპონიასთან ასოცირდება, მისი მოშენება სინამდვილეში ჩინეთში დაიწყო. იაპონურიდან ბონსაი ითარგმნება,

Read more

როგორ მოვუაროთ ნაძვს?

ნაძვი მარადმწვანე ტანმაღალი ხეა. გავრცელებულია უმთავრესად დასავლეთ საქართველოსა და ბორჯომის ხეობაში, აღმოსავლეთით მისი გავრცელების საზღვარი მიჰყვება კავკასიონის მთავარ ქედს შავი

Read more