ლურჯი მოცვი – შესაძლებლობა ფერმერებისთვის

ლურჯი მოცვი ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე კენკროვანი კულტურაა, რომლის მიმართ ინტერესი და გაყიდვების მოცულობა წლიდან წლამდე მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. შესაბამისად,

Read more

ჭიათურა  ,,მწვანე  ოქროს“  სტატუსს იბრუნებს

ჭიათურა _,,შავი ოქროთი’’ (მარგანეცი)  მთელს  მსოფლიოში ცნობილია. წიაღისეულის  მოპოვება-გადამუშავება, უამრავ სიკეთესთან ერთად, პრობლემებსაც ბევრს უქმნიდა მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობას და ეს პროცესი

Read more

საქართველოში გავრცელებული მანდარინის სამრეწველო ჯიშები

საქართველოში მანდარინის რამდენიმე ჯიშია გავრცელებული, თუმცა ინტენსიურად მიმდინარეობს ახალი პერსპექტიული ჯიშების გამოცდა და დარაიონებაც. გაგაცნობთ მანდარინის რამდენიმე სამრეწველო ჯიშს და

Read more

ქართული ხორბალი

საქართველო ვაზისა და ხორბლის წარმოშობის ქვეყანაა. კოლხეთის ტერიტორიაზე ჩატარებული გათხრების დროს, ძველი ადამიანების სადგომებსა და სამარხებში, აღმოჩენილია (ძვ. წელთაღრიცხვით) V-IV ათასწლეულის

Read more

სასუქების სახეები

 სასუქი არის ნივთიერება, რომელსაც იყენებენ სოფლის მეურნეობაში მცენარეების კვების გაუმჯობესებისათვის. მას ათავსებენ ნიადაგში/ნიადაგზე, რის შემდეგაც მცენარე გამოიყენებს მას და მიიღება უხვი მოსავალი.

Read more

ვარდკაჭაჭა – ჯანმრთელობისთვის ძვირფასი მცენარე

ვარდკაჭაჭა ყავის სუროგატია, მაგრამ, მისგან განსხვავებით, ნერვულ სისტემას ამშვიდებს. ის ძალიან კარგად მოქმედებს შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულებზე, კარგი საშუალებაა ჭარბი წონის

Read more

 კენკრა, რომელიც კოსმონავტებისა და მფრინავების ულუფაში შედის

მოცვს შეუძლია დაბლოკოს კიბოს უჯრედები და მას გამრავლების საშუალება არ მისცეს. ცნობილია, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს ინგლისელი მფრინავები ღამით

Read more

ეკოლოგიის, მიწადმოქმედებისა და მემცენარეობის კანონები და  აგროწარმოების პრინციპები _ ის  რაც  ყველა მეურნემ უნდა  დაიცვას

უნდა აღინიშნოს, რომ  დღეს სასოფლო  სამეურნეო  წარმოება– ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების  ეს სტრატეგიული მნიშვნელობის  დარგი  საქართველოში  თანამედროვე,  ევროპული  სოფლის მეურნეობის დონეს,

Read more

ქართული ხორბალი _ არქეოლოგიური მონაცემები, ხორბლის გავრცელების კერები საქართველოში 

 ხორბალი  – (Triticum L.). ტერმინი ხორბალი (ჭანურად “ქოვ–ალი”//„ქუვ–ალ–ი“, „ქუ–ალ–ი“, „ქვ–ალ–ი“; მეგრულად_ “ქობალი“; სვანურად _„კვეცენ“), საქართველოში  თავდაპირველად აღნიშნავდა საერთოდ  ყოველგვარ პურეულ მცენარეს, ხოლო მოგვიანებით – მთლიანად ხორბლის

Read more

როგორ მოქმედებს სინათლის სიმცირე მცენარეზე

 მცენარისთვის ქლოროფილის შესაქმნელად სინათლე აუცილებელია, ხოლო სინათლისა და ქლოროფილის ურთიერთქმედების შედეგად მიმდინარეობს ნახშირწყლების სინთეზი.  სინათლის ასეთი დიდი მნიშვნელობის მიუხედავად, ყველა

Read more