როდის და როგორ დავრგოთ გადგავრგოთ ვარდი

ვარდების ნერგების შერჩევისას აუცილებლად მძლავრი ფესვთა სისტემის მქონე ძირები უნდა შეარჩიოთ. ეს ბევრად განაპირობებს გრუნტთან მათ წარმატებულ შეგუებას. ამასთან, კიდევ

Read more

პომპელმუსი _ თურინჯი

 პომპელმუსი  (თურინჯი, შედოკი)  (Citrus grandis Osbeck) მარადმწვანე მცენარეა, საშუალოდ 10 მ სიმაღლის იზრდება.  სხვადასხვა ჯიშის პომპელმუსის ნაყოფი ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავდება ზომით, ფორმით,

Read more

ფითრი მკურნალი

ფითრი (Viscum album) მარადმწვანე, პატარა ბუჩქოვანი მცენარეა, ფითრისებრთა ოჯახიდან, რომელიც დატოტვილი, ბურთისებრი ფორმისაა. ნახევრად-პარაზიტია და დიდ ზიანს აყენებს მცენარეს, რომელზეც

Read more

საშემოდგომო საკვები მიმართულების ტრიტიკალეს ჯიშ ქართლი 2-ის   წარმოება   კლიმატგონივრულ  საკვებ თესლბრუნვებში  

 ტრიტიკალე, ლათინურად Tritikale ადამიანის მიერ შექმნილი  ჭვავისა და ხორბლის შეჯვარებით და სელექციური გადარჩევით  მიღებული ახალი  მარცვლეული კულტურაა. ტრიტიკალეში გაერთიანებულია ჭვავის

Read more

ჩა­ის მცე­ნა­რის მოთ­ხოვ­ნი­ლე­ბა გარემო ფაქტორებისადმი

ჩაი სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი ჰა­ვის მოყ­ვა­რუ­ლი მცე­ნა­რეა. მი­სი ყლორ­ტე­ბის ნორ­მა­ლუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის სა­ჭი­როა 20-25 გრა­დუ­სი ტემ­პე­რა­ტუ­რა და აქ­ტი­ურ ტემ­პე­რა­ტუ­რა­თა ჯა­მი უნ­და შე­ად­გენ­დეს 3500-40000C.

Read more

ციტრუსოვნები, ჯიშები, მოვლა-მოყვანის წესები

ფერმერებმა კარგად იციან, რომ მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის ერთერთი ძირითადი და წამყვანი კომერციული დარგია. სასიამოვნო გარეგნობის ოქროსფერი ნაყოფები, თავისი

Read more

ვარდის გამრავლების მეთოდები

ვარდის გამრავლების მეთოდებია: კალმით, კვირტით, მყნობით, ბუჩქის გაყოფით, გადაწვენით, ფესვების ამონაყარით. ძირითადად ვიყენებთ კალმით გამრავლებას, რომელიც ორ კვირაში ხდება. გაზაფხულის

Read more

სოკოები

სოკო ეკუთვნის უმდაბლეს მცენარეებს. ცნობილია სოკოების მილიონამდე სახეობა, ისინი ჰეტეროტროფები არიან. გვხვდება როგორც საპროფიტი, ისე პარაზიტი სოკოები, ზოგი კი სიმბიოზურ

Read more

ჭვავის კულტურა და მისი გავრცელების შესაძლებლობები საქართველოში

     ჭვავი (Secale cereale L) ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სასურსათო კულტურაა, მისი ფქვილისგან მზადდება სხვადასხვა ხარისხის გემრიელი პური, რომელიც შეიცავს სრულფასოვან ცილებსა და

Read more

ჯონჯოლი სასარგებლო და კომერციულად საინტერესო მცენარე

ჯონჯოლი (Staphylea) — ჯონჯოლისებრთა ოჯახის მცენარეთა გვარი. იზრდება ბუჩქის ან ხის სახით.  საქართველოში ჯონჯოლის მხოლოდ ორი სახეობა გვხვდება: კოლხური ჯონჯოლი, რომელიც უმთავრესად

Read more