სკანდინავიური ხარისხი და სანდოობა

🇫🇮  სკანდინავიური ხარისხი და სანდოობა, 100 წელზე მეტი ისტორიის მქონე  ფინური კომპანია  „ოფას“/ OFA  / მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები გრუნტიანი, ტალახიანი,

Read more

ცხოველთა მოვლა – მოშენების ტრადიციები საქართველოში_ ბარის მეცხოველეობა

ბარის მეცხოველეობამ საქართველოში განვითარების მრავლეტაპიანი გზა განვლო. მოსახლეობის ზრდასთან ერთად, თან­დათან  ბარის ადგილების ახლო მდებარე მთის ფერ­დობებს იკავებდა. ეს პროცესი

Read more

მესაქონლეობის ტრადიციული  ფორმები საქართველოში

სამეცნიერო ლიტერატურაში დახასიათებულია საქართველოს პირობებში არსებული მესაქონლეობის ძირითადი ფორმები _ მთური, მთაბარული, ბარული და მომთაბარე, ასე­თი დაყოფის საფუძველია იმ ძირითადი

Read more

შინაურ ფრინველთა კვების ტრადიციები საქართველოში

საინტერესო მასალებია მოპოვებული ფრინველთა კვებისა და მოვლის ხალხური წესებისა და ხერხების შესახებ. არსებული მასალებიდან ჩანს, რომ ჩვენი წინაპრები კარგად ერკვეოდნენ

Read more

შინაურ ცხოველთა კვების ტრადიციები საქართველოში

საქართველოში მეცხოველეობის განვითარებას  ხელს უწყობ­და შესანიშნავი ბუნებრივი პირობები: ზომიერი ჰავა, საუკეთე­სო სას­მელი წყლები, ზომიერი ტენიანობა, ბუნებრივი, მრავალ­ფე­­რო­ვანი ბალახით სავსე მდელოები

Read more

ხრამული

ხრამული კობრისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია. ამ თევზს აგრეთვე კაპოტს, კაპუეტს, ფიჩხულს და ლურჯას უწოდებენ. ტიპური მტკნარი წყლის თევზია. გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოს მდინარეებსა

Read more

ქართული ჩაი_ ისტორია და რეალობა

დღეს საქართველო მინერალური წყლების, ღვინის, მანდარინის ქვეყნად მიიჩნევა. თუმცა, ცოტა ვინმეს თუ ახსოვს, რომ სსრკ-ის დროს საქართველო ჩაის ქვეყანაც იყო.

Read more

პრობლემა, რომელიც წლებია არსებობს – ნამდვილი და ყალბი ალადასტური

ალადასტური, პირველ რიგში,  მისი დასახელების გამო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქართული ვაზის ჯიშია და მის შესახებ ჩვენს მკითხველებს უკვე ბევრი საინტერესო

Read more

ვაზის განვითარების ფაზები _ ფოთოლცვენა, მოსვენების პერიოდი, ფენოლოგია

 სრული სიმწიფის დადგომის შემდეგ მარცვლებთან საკვები ნივთიერებების მიდინება წყდება. მარცვლები იწყებს გადამწიფებას, ე.ი. შაქრის კონცენტრაცია მატულობს აორთქლების ხარჯზე. მოსავლის მოკრეფის

Read more

,,ელექსირი” ღორის დაავადებების კონტროლს და მათთან გამკლავებას აიოლებს 

სამეურნეო საქმიანობაში ღორის მოშენება ძალიან მნიშვნელოვანია. მისი საშუალებით სხვადასხვა პროდუქტს ვიღებთ, მაგალითად: ხორცი, ქონი, ტყავი და სხვ. იმისათვის, რომ ღორის

Read more