ატმის ფოთლების სიხუჭუჭე

ატმის ფოთლების სიხუჭუჭე აავადებს ატმის ყველა ორგანოს. ძირითადია ფოთლებისა და ყლორტების დაზიანება. ფოთლის დაავადება ვლინდება მაისის მეორე ნახევრიდან. თავიდანვე იწყება

Read more

ვაზის საკვები ელემენტების სიმცირისა და სიჭარბის სიმპტომები

ვაზი საკვები ელემენტების სიმცირეზე ან სიჭარბეზე სხვადასხვა სიმპტომებით რეაგირებს, მაგალითად:  აზოტს ვაზის ყველა ორგანო  დაახლოებით 1-3% რაოდენობით შეიცავს. ის დიდი რაოდენობითაა ფოთლებში  ყლორტებსა და მზარდ ნაწილებში.

Read more

 სკა – სახეობები, ტიპები და კომპლექტაცია

  სკა – ფუტკრების საცხოვრებელი სახლია, აქ ისინი აშენებენ ბუდეს, რომელსაც ადგენენ ცვილის ფიჭისგან. ფიჭის უჯრედებში ზრდიან ბარტყებს, იმარაგებენ საკვებს, ხოლო

Read more

რატომ არ შეიძლება ე.წ. ჰიბრიდული ყურძნისგან ღვინის დაყენება

ღვინით დაინტერესებყული ადამიანები ხშირად კითხულობენ, თუ რატომ არაა რეკომენდებული ე.წ. ჰიბრიდული ყურძნისგან ღვინის დაყენება და რატომ არის ასეთი ტიპის ყურძნისგან დაყენებული

Read more

მეფუტკრეობა

კაცობრიობისთვის ფუტკარი უხსოვარი დროიდან არის ცნობილი და მეფუტკრეობას, როგორც სამეურნეო საქმიანობის ერთ – ერთ მიმართულებას ადამიანი მრავალი ათასწლეულის განმავლობაში მისდევს

Read more

შერჩეულ ადგილზე ფუტკრის ოჯახების ოპტიმალური რაოდენობის დადგენა

 იმის დასადგენად, თუ რამდენი ფუტკრების ოჯახის შენახვაა შესაძლებელი წინასწარ შერჩეულ ნაკვეთზე, აუცილებელია განისაზღვროს, თუ რა რაოდენობის ნექტრის შეგროვება შეუძლიათ ფუტკრებს

Read more

როდის გადავიყვანოთ საძოვრულ შენახვაზე ძროხა?

ძროხის საძოვრულ შენახვაზე გადაყვანა ბუნებრივ-კლიმატურ ზონაზე, კონკრეტული რეგიონის ნიადაგობრივ პირობებზე, აგრეთვე ბალახის ვეგეტაციის ხელშემწყობი ფაქტორების ცვალებადობაზეა დამოკიდებული. როგორც წესი, საძოვრული სეზონი

Read more

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ზოგიერთი მავნებელ-დაავადებები

ბაქტერიები ბაქტერიები  მცენარეზე დაახლოებით 200-ზე მეტ ეკონომიკურად მნიშვნელოვან დაავადებებს იწვევენ. მცენარის დაავადების გამომწვევ ბაქტერიებს ფიტოპათოგენური ბაქტერიები ეწოდებათ, ხოლო მათ მიერ გამოწვეულ

Read more

„ფუტკრების საუბარი“ _ ფუტკრები ერთმანეთთან ელექტროველების დახმარებით ურთიერთობებნ

ფუტკრები ერთმანეთთან ურთიერთობისათვის ელექტრულ ველებს იყენებენ. ისინი ამასთანავე ფლობენ უნარს, ეს ველები სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გადასაცემად ერთმანეთისკენ საჭიროებისამებრ მიმართონ. საინტერესოა,

Read more

რჩევები _როგორ განვავითაროთ სელექციური ტიპის ინტენსიური (ნახევრადინტენსიური) კაკლის ბაღი

დღევანდელი  მონაცემებით მხოლოდ აჭარაში 50 000 ნერგამდე ჩანდლერის ჯიშის კაკალია გაშენებული, მაგრამ შედეგი არასახარბიელოა, რაც გამოწვეულია აღნიშნული კულტურის და ჯიშის შესახებ

Read more