ვაროასთან ბრძოლის სტრატეგია იცვლება

მრავალი მეფუტკრე ფქტრობს, რომ ვაროოზის კონტროლის ერთადერთი გზა სამკურნალო საშუალებების მუდმივად გამოყენებაა. მიუხედავად ამისა ვაროას და მისი თანმხლები ვირუსების მიერ

Read more

 ადამიანის დანესტვრიდან რამდენიმე ხანში რატომ კვდებიან ფუტკრები?

ფუტკარები ადამიანის ან სხვა ძუძუმწოვრების დანესტვრის შედეგ მალევე კვდებიან. რატომ? ნესტარი, საწერტელი — დედალი სიფრიფანაფრთიანების მჩხვლეტი აპარატის საჩხვლეტი ნაწილია. მჩხვლეტი აპარატი მოთავსებულია ფუტკრის

Read more

ფითრი მკურნალი

ფითრი (Viscum album) მარადმწვანე, პატარა ბუჩქოვანი მცენარეა, ფითრისებრთა ოჯახიდან, რომელიც დატოტვილი, ბურთისებრი ფორმისაა. ნახევრად-პარაზიტია და დიდ ზიანს აყენებს მცენარეს, რომელზეც

Read more

ვაზის თესლით, კვირტით, რქით, გადაწინდვით და მყნობით გამრავლება

ვაზის გამრავლები ბევრი წესი არსებობს, რასაც საქართველოში იდითგან იყენებენ. განვიხილოთ ყოველი მათგანი ცალ-ცალკე. თესლით გამრავლება მევენახეობაში ვაზის თესლით გამრავლება, როგორც

Read more

რამდენიმე რჩევა თაფლის ექსპორტით დაინტერესებულ კომპანიებს

ყურადღებით უნდა შეარჩიოთ მიმღები ქვეყანა, სადაც აპირებთ თაფლის ექსპორტს, გაითვალისწინოთ მათი და საქართველოს საკანონმდებლო მოთხოვნები, სხვა გასათვალისწინებელი ფაქტორები და გაანალიზეთ

Read more

საშემოდგომო საკვები მიმართულების ტრიტიკალეს ჯიშ ქართლი 2-ის   წარმოება   კლიმატგონივრულ  საკვებ თესლბრუნვებში  

 ტრიტიკალე, ლათინურად Tritikale ადამიანის მიერ შექმნილი  ჭვავისა და ხორბლის შეჯვარებით და სელექციური გადარჩევით  მიღებული ახალი  მარცვლეული კულტურაა. ტრიტიკალეში გაერთიანებულია ჭვავის

Read more

კლიმატის ცვლილების გავლენა ფუტკარზე და მის პროდუქტიულობაზე

ფუტკრისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კონკრეტული გარემო-პირობები და განსაკუთრებით, ამინდი. კერძოდ: ფუტკრები მაშინ გამოდიან საფრენად როდესაც ჩრდილში ტემპერატურა 14°C-ზე მეტია; მუშაობისთვის საუკეთესო

Read more

თაფლის უვნებლობის მოთხოვნები

თაფლის წარმოების პროცესი და პროდუქტი უნდა აკმაყოფილებდეს კანონმდებლობის მოთხოვნებს, რომლებიც მოცემულია  გზამკვლევიში. ამ საკითხებზე სასურველია თაფლის საწარმომ მიიღოს კონსულტაციები სურსათის

Read more

როგორ განვსაზღვროთ მაკედ არის თუ არა ძროხა და ზოგიერთი რამ, რაც სასურველია, ფერმერმა იცოდეს

ძროხის მაკეობის განსაზღვრა, გარეგნული ნიშნებით საკმაოდ ზუსტად არის შესაძლებელი. თუ ბოლო დათესვლიდან 19-25 დღის განმავლობაში ძროხას არ ეწყება ახურება, ის

Read more

ფურის მოთხოვნილება საკვებსა და საყუათო ნივთიერებებზე

სრულფასოვანი კვების გარეშე მეცხოველეობაში  მაღალპროდუქტიულობა არ მიიღწევა, ამიტომ  სრულფასოვან კვებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, როგორც წარმოებული პროდუქციის ზრდაში და ხარისხის უზრუნველყოფაში,

Read more