ვალტრა _ შენი  სამუშაო მანქანა

ვალტრა _ ექსპლოატაციის სიმარტივე, გამძლეობა, მრავალფუნქციურობა და ძალიან დაბალი საექსპლოატაციო ხარჯები — თვისებები, რომლებიც გააჩნია ფინური ვალტრას მე-4 თაობის ტრაქტორებს. www.valtra.com

Read more

იტალიური სეპიემი / seppi m

იტალიური სეპიემი / seppi m_მულჩირების აღჭურვილობის სპეციალისტები  MULCHING EQUIPMENT SPECIALITS ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში: www.worldtechnic.ge nfo@worldtechnic.ge facebook https://www.facebook.com/WorldTechnic/

Read more

გათიბე მთა-გორიანი საქართველო!

იტალიური მასკიო-გასპარდო _  მრავალფუნქციური სათიბელები მთაგორიანი რელიეფისთვის. www.maschio.com +995 599 29 09 88 მობ. +995 032 290 50 00 ოფისი.

Read more

ჩვენი ტექნიკით გრუნტის გზების მოვლა იოლია _ ფინური კომპანია FMG

ფინური კომპანია FMG-ის ტრაქტორზე მისაბმელი საგზაო გრეიდერი – ეფექტური და რენტაბელური საშუალება საგზაო მშენებლობისთვის, ასევე არსებული გრუნტის გზების მოვლა-პატრონობისთვის. www.fmg.fi

Read more

იტალიური მასკიო გასპარდოს ვერტიკალური ფრეზები

იტალიური მასკიო გასპარდოს ვერტიკალური ფრეზი _ მოამზადე სავარგულები დასათესად, დასარგავად! info@worldtechnic.ge www.worldtechnic.ge facebook https://www.facebook.com/WorldTechnic/ +995 599 29 09 88 მობ. +995

Read more

გაასუფთავე ყანა და სათიბი ქვებისგან

გაასუფთავე ყანა ქვებისგან ფინური კომპანია – KIVI-PEKKA – აგრეგატების  მეშვეობით. თანამედროვე სკანდინავიური ტექნოლოგიები, ფინური ხარისხი! ტელ:  მობ. +995 599 29

Read more

ჩვენთვის შეუძლებელი არაფერია

იტალიური დიეიჩის (DIECI) ტელესკოპიური დამტვირთველები და სხვა ტექტინკა სასოფლო-სამეურნეო, სამშენებლო თუ სხვა დანიშნულებისთვის. info@worldtechnic.ge www.worldtechnic.ge facebook https://www.facebook.com/WorldTechnic/

Read more