მეღორეობა საქართველოში – კახური ღორი

მეღორეობა ერთ-ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი  დარგია საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.  საქართველოში მეღორეობა საკამაოდ განვითარებული დარგი იყო. მიუხედავად მოსახლეობის სიღარიბისა და

Read more

„ფირმა ლომთაგორას“ მარცვლეული კულტურების მოვლა-მოყვანის ახალი ტექნოლოგია

ბოლო ორი ათეული წელიწადია „ფირმა ლომთაგორა“ ფერმერებს ადგილობრივი წარმოების მარცვლეულის _ ხორბლის და სიმინდის სუპერ ელიტურ, ელიტურ და პირველი კატეგორიის

Read more

სვანური ღორი

სვანური ღორი წარმოშობილია ევროპული გარეული ღორის კავკასიური მოკლეყურა ქვესახეობის (Sus scrofa attila) მოშინაურებით, რაც თავის ქალას აგებულების, აგრეთვე სისხლის ჯგუფებისა და

Read more

ფუტკრის ნაყრობა

რა არის ნაყრობა? ნაყრობა ფუტკრის ოჯახის გამრავლების ბუნებრივი პროცესია, რომლის დროსაც ერთი ოჯახიდან წარმოიქმნება ორი ან მეტი ფუტკრის ოჯახი. რატომ

Read more

საძოვრის მოწყობა

ცხოველთა საძოვრული შენახვის სწორი ორგანიზაციისათვის საჭიროა მთელი რიგი აგროტექნიკური, ზოოტექნიკური, ვეტერინარულ-სანიტარული ღონისძიებების გატარება. უპირველეს ყოვლისა, საძოვრის ტერიტორიის სწორი ორგანიზაცია და

Read more

ტენილი

ტენილი _ ყველი მესხეთ-ჯავახეთის რეგიონში ცხვრის რძისგან (ივლის-აგვისტოში) მზადდება, ხოლო დმანისის რაიონში _ ძროხის რძისგან იმ დროს, როდესაც რძე მაღალცხიმიანია (ლაქტაციის

Read more

მიწის საკუთრება და დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი აგრარული რეფორმა

ისტორიის მანძილზე თავს გადამხდარი ქარტეხილებისგამო, მიწის საკუთრების დაკანონების პრობლემა მუდმივად იდგა ქვეყნის წინაშე. სამწუხაროდ, ეს პრობლემა სხვადასხვა ასპექტით საკმაოდ მწვავეა

Read more

ჩოგო

ჩოგო – ასე უწოდებენ საქართველოში ცხვრის რძისგან დამზადებულ ყველს. ჩოგო მზადდება ცხვრის რძისგან მაშინ, როცა რძე მაღალცხიმიანია (ლაქტაციის ბოლო პერიოდში). რძის გაფილტვრა, ჩადედება

Read more

ჯავახური ბატი

ჯავახური ბატი _ ადგილობრივი ჯავახური ბატის წარმოშობის შესახებ მასალები დღემდე სრულად დამუშავებული არ არის. მეცნიერდა აზრით, იგი ამ რეგიონში (ჯავახეთში) მობინადრე

Read more

კევრი

კევრი (ქართლ. კახეთ. სამცხ.-ჯავახ. რაჭ.),ფსკვერი (ზ. რაჭ), კიავირ(სვ.), კელი (ქ.იმერ.) – ხორბლეულის სალეწი. კევრს, როგორც თავთავის სალეწ სამეურნეო იარაღს, დიდი ხნის ისტორია აქვს. მზადდებოდა

Read more