ვაზის ტირილი, კვირტის გაშლა,  ვაზის ყვავილობა

ვაზის განვითარების წლიური ციკლი, მევენახეობის ძირითად ქვეყნებში, ე.ი. ზონაში, სადაც გაბატონებულია ზომიერი და თბილი კლიმატი, მათ შორის საქართველოში, ორ პერიოდად იყოფა:

Read more

მარწვის მოყვანა სუბსტრატის კვლებზე

მარწყვი დღეს სულ უფრო მეტად მოჰყავთ სათბურებში სუბსტრატის კვლებზე. მოყვანის ასეთი მეთოდი ყველა ფერმერისთვის ხელმისაწვდომია, რადგან ტექნოლოგიური  სათბურის მშენებლობა არც

Read more

სათბურში კიტრის და პომიდვრის დაავადებები _ დიაგნოსტიკის მეთოდები, პროფილაქტიკა და დაცვა _ მასტერ კლასი

ფიტოპათოლოგი ალიონა კუბასის მასტერ კლასი სათბურში კიტრისა და პომიდვრის დაავადებათა პროფილაქტიკის, დიაგნოსტიკა-დაცვის მეთოდებზე. როგორ უნდა განვსაზღვროთ ბოსტნეულის დაავადებები (კიტრი, პომიდორი)

Read more

პესტიციდების და ქიმიური სასუქების არასწორი მართვა და თანმდევი შედეგები

მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, ატომური და სითბური ენერგეტიკის და სხვა დარგებში მომხდარმა სამეცნიერო ტექნიკურმა პროგრესმა საგრძნობლად გაზარდა

Read more

ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და მათი ეფექტიანობა

ნიადაგდაცვითი უნარის მიხედვით, მინდვრის კულტურები სამ ჯგუფად იყოფა: მრავალწლიანი ბალახები, საშემოდგომო და საგაზაფხულო მარცვლეული კულტურები და სათოხნი კულტურები. მრავალწლიანი ბალახები

Read more

მესაქონლეობის ფერმის (ბინის) მშენებლობა

 საძროხის მშენებლობისათვის პირველი რიგის ამოცანაა ტერიტორიის შერჩევა, რომელიც მოხერხებული იქნება ყველა ნაგებობის განთავსებისათვის, მოსამსახურე პერსონალის დასასვენებლად, საკვების შესანახად და სხვა.

Read more

ვენახში ნიადაგის დაკორდების სისტემის მნიშვნელობა

უკანასკნელ ათწლეულში შეიმჩნევა მევენახეობის ექსტენსიური წარმოების ტენდენცია, რაც იმაში გამოიხატება რომ არავინ ცდილობს მთლიანად გაასუფთაოს ვენახი სარეველებისგან, პირიქით, სარეველების წინააღმდეგ

Read more

ეკოლოგიური მულჩა – ნუ მივაყენებთ ბუნებას ზიანს!

გაინტერესებთ როგორ დაიცვათ ნიადაგი გამოშრობისგან და შევუნარჩუნოთ ნოტიო გარემო თქვენი მცენარეთა ფესვებს? თავი მოგბეზრდათ სარეველებთან დაუსრულებელმა ბრძოლამ, ან მორწყვის პრობლემა შეგექმნათ? მაშინ

Read more

მარწყვის მოსავლის აღების ევოლუციური მეთოდი _ როგორ გავზარდოთ შრომისნაყოფიერება 25%-ით?

უკრაინული მოწინავე მარწყვის მწარმოებელი კომპანია „ფრუ ტექსი“ მარწყვის მწარმოებლებს ურჩევს, მარწყვის დარგვის ტრადიციულ სქემას გადახედონ, რათა მარწყვის მოყვანაც გაუიოლდეთ და

Read more

მინდვრების გადაწვის მავნე პრაქტიკა

მინდვრების გადაწვის ერთ-ერთი მიზეზია დაზოსნ ხარჯები და ზედმეტი შრომა არ მოუწიოს ფერმერს. მაღალი ნაწვერალი რომ არ დარჩეს, ამიტომ ყანის  აღების

Read more