იტალიური სეპიემი / seppi m

იტალიური სეპიემი / seppi m_მულჩირების აღჭურვილობის სპეციალისტები  MULCHING EQUIPMENT SPECIALITS ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში: www.worldtechnic.ge nfo@worldtechnic.ge facebook https://www.facebook.com/WorldTechnic/

Read more

სელენი და მისი მნიშვნელობა ცოცხალი ორგანიზმისთვის

სელენის ქიმიური ნიშანია შე (Selenium). დ. მენდელეევის პერიოდულ სისტემაში სელენი VI ჯგუფის მთავარ ქვეჯგუფშია, მისი რიგითი ნომერია 34, ხოლო ატომური

Read more

დაწვიმებით რწყვა

რწყვის ასეთმა წესმა ფართო მასშტაბი პოვა არამდგრადი ტენიანობით გამორჩეულ რეგიონებში, სადაც ხშირ გვალვებთან ერთად უხვი ნალექებიც მოდის. საქართველოს სუბტროპიკულ რაიონებში,

Read more

პაჩული (Pogostemom patchoule Pellet)

პაჩული მრავალწლიანი ბუჩქბალახა მცენარეა, რომელიც კულტურაში შეიტანეს ფოთლებში მაღალი ღირსების ეთერზეთის შემცველობის გამო. მის ეთეროვან ზეთს იყენებენ საპარფიუმერიო, კოსმეტიკურ და

Read more

ეკონომიკური კანონები და კატეგორიები

ეკონომიკური ცოდნის მცირე საგანძურში, რომელიც ფერმერებისთვის მომზადდა, მოკლე, ლაკონური განმარტებების სახით ასახულია ეკონომიკური ცოდნის ძირითადი პრინციპები, პოზიციები, მოთხოვნები, მოტივაციები, დაკავშირებები,

Read more

მეციტრუსეობა

 დასავლეთ საქარველოს სუბტროპიკული ზონაში სადაც აბორიგენული სასოფლო სამეურნეო კულტურების გარდა სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოტანილი კულტურები ხარობს. ამ კულტურებს ახლო წარსულში, ქვეყნის

Read more

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა, პირველადი წარმოების კომპონენტი და თანადაფინანსების პირობები

პროგრამა ხორციელდება „სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მოქნილობის პროექტის“ (AMMAR) ფარგლებში. პროგრამა ფინანსდება სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD)

Read more

ელექსირი სასათბურე კულტურებისთვის

სასათბურე კულტურების დამცავი საშუალება ფორმა: ელექტროაქტივირებული წყლის საფუძველზე შექმნილი კონცენტრირებული ხსნარი. გამოყენების ფორმა: სითხე, აეროზოლი.ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტიმიკრობული, ფუნგიციდური და ვიროციდული საშუალება.  შემადგენლობა: ქლორის მსუბუქი სუნის

Read more

თხილის ბაღში მოსავლის აღების შემდეგ ვეგეტაციის დაწყებამდე გასატარებელი აგრო-ღონიძიებები

 თხილისმ მცენარის ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე ჩვენს მეურნეებს მომავალი წლის მოსავლის რაოდენობის და მის ხარისხზე ზრუნვა უკვე სექტემბრის მეორე ნახევრიდან უწევს.

Read more

საქართველოს მთავრობის №127 დადგენილება სახელმწიფო პროგრამის _ „დანერგე მომავალი“ ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს მთავრობის  №127  დადგენილება „დანერგე მომავალი“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მუხლი 1 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,

Read more