როგორ განვსაზღვროთ მაკედ არის თუ არა ძროხა და ზოგიერთი რამ, რაც სასურველია, ფერმერმა იცოდეს

ძროხის მაკეობის განსაზღვრა, გარეგნული ნიშნებით საკმაოდ ზუსტად არის შესაძლებელი. თუ ბოლო დათესვლიდან 19-25 დღის განმავლობაში ძროხას არ ეწყება ახურება, ის

Read more

ფურის მოთხოვნილება საკვებსა და საყუათო ნივთიერებებზე

სრულფასოვანი კვების გარეშე მეცხოველეობაში  მაღალპროდუქტიულობა არ მიიღწევა, ამიტომ  სრულფასოვან კვებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, როგორც წარმოებული პროდუქციის ზრდაში და ხარისხის უზრუნველყოფაში,

Read more

მეაბრეშუმეობის დარგის რეაბილიტაციის პერსპექტივა

მეაბრეშუმეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის უძველესი დარგია, რომელმაც წარმატებით გაუძლო ისტორიის მკაცრ ქარტეხილებს და სამართლიანად ითვლება ერის კულტურული მემკვიდრეობის საუკეთესო მაგალითად.

Read more

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის/ნედლეულის წარმოება – გადამუშავება

 ქვეყნის სოფლის მეურნეობის წარმოების სტრუქტურა, განვითარების მასშტაბი, ტემპები განსაზღვრავენ ნედლეულის გადამამუშავებელი მრეწველობის როლსა და ადგილს ეროვნულ ეკონომიკაში. 1990 წელს კვების

Read more

ჩა­ის მცე­ნა­რის მოთ­ხოვ­ნი­ლე­ბა გარემო ფაქტორებისადმი

ჩაი სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი ჰა­ვის მოყ­ვა­რუ­ლი მცე­ნა­რეა. მი­სი ყლორ­ტე­ბის ნორ­მა­ლუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის სა­ჭი­როა 20-25 გრა­დუ­სი ტემ­პე­რა­ტუ­რა და აქ­ტი­ურ ტემ­პე­რა­ტუ­რა­თა ჯა­მი უნ­და შე­ად­გენ­დეს 3500-40000C.

Read more

კანონში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ შესატანი ცვლილებების და დამატებების პროექტი

საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, ქალბატონ ნინო წილოსანს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, ბატონ ოთარ შამუგიას  

Read more

როგორ მოვაშოროთ ხურმას სიმწკლარტე

ხურმას მწკლარტე გემოს ტანინები აძლევს. თუ ხილი მათ დიდი რაოდენობით შეიცავს, ამან შეიძლება პრობლემები გამოიწვიოს თირკმლებისა თუ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მუშაობაში

Read more

ციტრუსოვნები, ჯიშები, მოვლა-მოყვანის წესები

ფერმერებმა კარგად იციან, რომ მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის ერთერთი ძირითადი და წამყვანი კომერციული დარგია. სასიამოვნო გარეგნობის ოქროსფერი ნაყოფები, თავისი

Read more

სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები,  სასურსათო უზრუნველყოფა

თანამედროვე მსოფლიოში სასურსათო უსაფრთხოება აღიარებულია. როგორც ადამიანის სიცოცხლისათვის აუცილებელი საკვებ პროდუქტებთან ფიზიკური და ეკონომიკური ხელმისაწვდომობა და მათი საკმარისი რაოდენობით წარმოება.

Read more

შაბიამანი და მისი შემცვლელი თანამედროვე პროდუქტები – ბარონი და დრიბლინგი 

თანამედროვე სოფლის მეურნეობა, როგორც თანამედროვე სამყაროს ნაწილი, გამოირჩევა მუდმივი სიახლეებითა და ახალი ტენდენციებით. ტექნოლოგიების ცვლილებამ გამოიწვია კონკურენციის მუდმივი ზრდის ტემპი,

Read more