მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ცოცხალი მასის განსაზღვრა განაზომებით

სხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ცოცხალი მასის განსაზღვრა შეიძლება განაზომებით:
1. ტანის ირიბი სიგრძე;
2. გულმკერდის ირგვლივა.

ტანის ირიბი სიგრძის განაზომი აიღება (საჯდომი ბორცვის შიგნითა უკანა კიდიდან მხარ-ბეჭის სახსრის წინა კიდემდე) იზომება ჯოხით ან ბაფთით გულმკერდის ირგვლივას განაზომი აიღება (ბეჭის ძვლის უკანა კიდეთა შემხებ ვერტიკალზე) იზომება ბაფთით