აგრარული განათლებადარგებივეტერინარიამეცხოველეობა

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ცოცხალი მასის განსაზღვრა განაზომებით

სხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ცოცხალი მასის განსაზღვრა შეიძლება განაზომებით:
1. ტანის ირიბი სიგრძე;
2. გულმკერდის ირგვლივა.

ტანის ირიბი სიგრძის განაზომი აიღება (საჯდომი ბორცვის შიგნითა უკანა კიდიდან მხარ-ბეჭის სახსრის წინა კიდემდე) იზომება ჯოხით ან ბაფთით გულმკერდის ირგვლივას განაზომი აიღება (ბეჭის ძვლის უკანა კიდეთა შემხებ ვერტიკალზე) იზომება ბაფთით

ცხრილი 1.

მოზარდი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ცოცხალი მასის განსაზღვრის ცხრილი

ცხრილი 2.

ზრდასრული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ცოცხალი მასის განსაზღვრის ცხრილი