ჟოლოს სამულჩე ფირით მოყვანის ტექნოლოგია _ სრულმსხმოიარება მომდევნო სეზონიდან

სამულჩე მასალით მოწყობილ კვლებზე ჟოლოს გაშენება საშუალებას იძლევა მომდევნო სეზონიდანვე პლანტაცია სრული დატვირთვით ამუშავდეს. ღია გრუნტზე გაშენებული ჟოლოს პლანტაცია როგორც წესი, ჰექტარზე 8-10-დან 14 ტონამდე მოსავალს იძლევა, გააჩნია ჯიშს.

ამის შესახებ EastFruit-ს უკრაინაში კენკროვანი კულტურების სანერგის დამაარსებელი ოლეგ ბოსი უყვება. 

მოცემული ტექნოლოგიით ჟოლო ზაფხულში _ ივნის-აგვისტოში ირგვება, რაც შესაძლებელს ხდის ნიადაგი ხარისხიანად მომზადდეს, ადრე გაზაფხულზე დამუშავდეს ჰერბიციდით, გრუნტის მავნებლების საწინააღმდეგო ინსექტიციდებით, ან სულაც ამ ფართობზე დაითესოს რომელიმე მოკლე ვეგეტაციის სიდერატი კულტურა, ვთქვათ მდოგვი.  

ჟოლოს დარგვა მულჩიან კლვებზე

მულჩის ქვეშ სარეველები ვერ მრავლდება, რაც ხელს უწყობს ჟოლოს ნერგს უფრო სწრაფად გაიზარდოს.

თიხნარ ნიადაგებზე სამულჩე ფირის გამოყენება 10-15 სანტიმეტრიანი სიმაღლის კვლების მოწყობის საშუალებას იძლევა, რაც ჟოლოს ფესვთა სისტემის სრულყოფილად განვითარების სასურველი პირობების შექმნას უწყობს ხელს.

ფირი ასევე ხელს უშლის ტენის არაპროდუქტიულ კარგვას, თუმცა წყლის და საკვები მინერალების ეფექტიანად მისაწოდებლად სასურველია ყოველ კვალზე ორმაგი წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობა.

ლანტაცია დარგიდან 5 კვირის შემდეგ

როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, მომდევნო სეზონის დასაწყისში, ადრე გაზაფხულზე ფირზე უკეთებენ დამატებით ნახვრეტებს, ხშირი სანაყოფე ყლორტების ფორმირებისთვის.

მოცემული ტექნოლოგია ითვალისწინებს დახურული ფესვთა სისტემის (კასეტური ან კონტეინერული) მქონე ვეგეტატიური მცენარეების დარგვას.

სამწუხაროდ ტრადიციული ღია ფესვთა სისტემიანი ნერგების  ხარისხიანად დარგვა, ისე რომ არ დაზიანდეს სამულჩე ფირი, რთულია.

ნაყოფიერი ამონაყრის ფორმირება გაზაფხულზე 

ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ჟოლოზე ფასების ვარდნის შემთხვევაში, ჟოლოს ბიზნესის წარმატება დამოკიდებულია წარმოების ეფექტიანობაზე და მოწეული პროდუქტის ხარისხზე.

  პროექტ EastFrui-ის ხელმძღვანელის, კატერინა ზვერევას აზრით, უკრაინა უკვე შედის ჟოლოს უმსხვილეს ექსპორტიორთა ოთხეულში და ექსპორტის გასაზრდელად უფრო მეტი პერსპექტივა აქვს. 

უკრაინას ასევე შეუძლია მეტი სარგებელი მიიღოს ცოცხალი ჟოლოს ექსპორტიდან, რადგან ის ყველაზე ახლოს არის ევროკავშირთან, რომელიც ჟოლოს მთავარი მომხმარებელია.

  სრულად მსხმიარე პლანტაცია მომდევნო სეზონისათვის

მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების პირობებში დღეს გაყინულ ჟოლოს წარმოებაც საკმაოდ მომგებიანია, რადგან იმ პირობებში, როცა დაბალი ფასების გამო მსოფლიო ბაზარზე ჟოლოზე მოთხოვნილება იზრდება, მისი დიდ პარტიებად გაყიდვა შეიძლება.

ჟოლოს მოყვანის შემოთავაზებული ტექნოლოგია ხარისხიანი კენკრის საჰექტარო მოსავლიანობის და შემოსავლების სწრაფად გაზრდის, შესაბამისად, ჩადებული ინვესტიციის ამოღების დაჩქარების საშუალებას იძლევა, რაც ამგვარად გაშენებული პლანტაციის პროდუქტიულობას განაპირობებს.

EastFruit