დარგებიმევენახეობა-მეღვინეობაფერმერი ფერმერს

ბრკე

ოჯახური მეღვინეობის პირობებში ღვინის ეს ავადმყოფობა საკმაოდ ხშირია. ის განსაკუთრებით დაბალალკოჰოლიან ღვინოებს უჩნდება, თუმცა მისი გაჩენის ერთ-ერთი წინაპირობაა ღვინის შენახვა ნაკლულ, ან არაჰერმეტულ ჭურჭელში.
სწორედ ამიტომ, ღვინო უნდა ინახებოდეს, როგორც ბოლომდე შევსებულ, ისე ჰერმეტულად დახურულ ჭურჭელში. სარდაფისა და მარნის გრილ ტემპერატურას ღვინის ბრკის განვითარებისათვის თითქმის არავითრი შემაფერხებელი მნიშვნელობა არა აქვს, რადგან ღვინის ბრკის გამომწვევი სოკოები (Mycoderma vini) 8-10 ºC -ზე შეუფერხებლად მრავლდებიან. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მისი გამრავლების ოპტიმალური ტემპერატურა 30ºC, ან უფრო მაღალია.

როდესაც ღვინოში ბრკის გამომწვევი ორგანიზმები ძლიერ გამრავლდება, ღვინის ზედაპირზე ჩნდება თეთრი აპკი, რომელიც თავდაპირველად თხელია, ხოლო მალევე სქელდება, ნაოჭდება და იწყებს ღვინოში ჩაძირვას. ამის შედეგად, საწყის ეტაპზე, ღვინო მსუბუქად შეიბურება და მალევე ძლიერ აიმღვრევა.

დაავადების დროს ღვინის შემადგენელი ალკოჰოლი და ტიტრული მჟავიანობა თანდათან იკლებს და ღვინო გემოთი დუნე და უინტერესო ხდება. ასეთ დროს ალკოჰოლის შემცველობამ შესაძლოა რამდენიმე ერთეული პროცენტითაც კი მოიკლოს.

ამგვარი გარემოება, გარდა ღვინის გემოს შეცვლისა, შესაძლოა სხვა არასასიამოვნო ცვლილებების საფუძველიც გახდეს. როგორც წესი ასეთ დროს ღვინოში ინტენსიურად მრავლდება ძმარმჟვა ბაქტერიები და სხვ. ამ დაავადების გამოსწორება საწყის ეტაპზე გაცილებით იოლია, ვიდრე მას შემდეგ, რაც იგი ძლიერ განვითარდება. ჭურჭლის ზედაპირს ბრკე ფრთხილად უნდა მოშორდეს და ჭურჭელი პირამდე უნდა შეივსოს.

ასეთ დროს ღვინოს სხვა ჭურჭელშიც გადაიღებენ, რომელშიც წინასწარ გოგირდია ნახრჩოლები. როგორც აღინიშნა ბრკით უპირატესად დაბალალკოჰოლიანი ღვინო ავადდება, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ დაავადების გაჩინის უმთვრესი წინაწიპობაა როგორც ნაკლულ, ისე არაჰერმეტულ ჭურჭელში შენახული ღვინო.

წყარო: “ელკანას” რჩევები ბიომეურნეებს; “ELKANA” Consultations for Organic Farmers