საკვები ბალახების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

მეცხოველეობისათვის საჭირო ყუათიანი და ვიტამინებით მდიდარი საკვები ბაზის შესაქმნელად ნათეს საკვებ ბალახებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. საკვებ კულტურათა შორის ბალახები ყველაზე

Read more

ყირიმ – კონგოს ცხელება, დაავადების პროფილაქტიკა და მის წინააღმდებ ბრძოლა

დათბობასთან ერთად ბუნებაში ტკიპებიც აქტიურდებიან. ალბათ არანაირ ტკიპასთან შეხება სასიამოვნო არ არის, მაგრამ არიან ტკიპები,  რომლებსაც ისეთი საშიში დაავადებების გავრცელება შეუძლიათ,  ადამინების

Read more

მეცხოველეობის ფერმის დაგეგმარება, სადგომების და სხვა სათავსოების მოწყობა

 დანიშნულების მიხედვით განასხვავებენ სანაშენე და სასაქონლო ფერმებს; თავის მხრივ, სასაქონლო ფერმა შეიძლება იყოს სპეციალიზებული (მაგ. რძის მწარმოებელი, სარეპროდუქტორო, სასუქი) და

Read more

სენაჟი _  მნიშვნელობა  მეცხოველეობაში და  დამზადების ტექნოლოგია

მეცხოველეობაში ძირითადად მცენარეული წარმოშობის  საკვები გამოიყენება, რომელიც ბალახის ვეგეტაციური განვითარების შემჭიდროებულ ვადებში მზადდება.     საკვების შემჭიდროებულ ვადებში დამზადება შესაძლებელია, მისი

Read more

ცხვრის შენახვის ტექნოლოგიის პრინციპები საქართველოში 

მეცხვარეობის პროდუქციის წარმოება შესაძლებელია დარგის გაძღოლისადმი განსხვავებული მიდგომითა და ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც თავის მხრივ ამა თუ იმ რეგიონში, ქვეყნის გეოგრაფიული

Read more

როგორ შევქმნათ და ვმართოთ ეფექტიანად მებოცვრეობის ფერმა 

  მე მებოცვრეობის მიმართულების ახალგაზრდა სპეციალისტი ზვიად ქლიბაძე ვარ. დღეს მსურს გესაუბროთ ინტენსიური მებოცვრეობაზე, ოღონდ, არა იმ მეთოდსა და მიდგომებზე, რაც, დღეს ძირითადად გამოიყენება

Read more

ჩვენი ყველაზე დიდი აქტივი ფერმერთა კეთილდღეობაა

ფერმერთა მრავალპროფილიანი, უნივერსალური მომსახურების ცენტრი „აგრიქულა“ მაღალი  პროფესიონალიზმი და დაკისრებული ვალდებულების პასუხისმგებლობით შესრულება, მომხმარებელთათვის მომსახურების თანამედროვე  სტანდარტების შეთავაზება და სანდო,

Read more

მეწველი ძროხების დაზღვევა (ვიდეო)

ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მერძეულ ფერმერულ მეურნეობებს უამრავ ისეთ რისკთან უწევთ გამკლავება როგორიცაა დაავადებები, გარეული ცხოველის თავდასხმა და უბედური შემთხვევა.

Read more

რატომ არის საქართველოსთვის მერძეული მეძროხეობის დარგი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი

მეძროხეობა საქართველოში მეცხოველეობის უმნიშვნელოვანესი დარგია. სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქციის სტრუქტურაში (ფაქტობრივად არსებულ ფასებში) მეცხოველეობის წილად 50%-ზე მეტი მოდის, მათ შორის

Read more

 ბუნებრივი საკვები სავარგულების მცენარეები

ამ თემის გაცნობისას ყურადღება უნდა მიექცეს მდელოს მცენარეების საკვებ თვისებებს, როგორიცაა: ქიმიური შედგენილობა, საკვების ყუათიანობა, სხვადასხვა პირუტყვის მიერ ძოვნადობა, მონელობადობა,

Read more