ბუნებრივი სათიბებისა და საძოვრების ძირეული გაუმჯობესების სისტემა _ მეთოდური რჩევა-დარიგება

უნდა იცოდეთ, რომ ფერმის ინვენტარიზაციის მასალების საფუძველზე განისაზღვრება მდელოს ნაკვეთები, რომლებიც საჭიროებს ძირეულ გაუმჯობესებასა და მათზე მაღალმოსავლიანი სათიბებისა და საძოვრების

Read more

„მაწონი“ _ გეოგრაფიული აღნიშვნა

„მაწონი“ ქართული ტრადიციული რძემჟავა პროდუქტია, რომელიც ძროხის, კამეჩის, თხის და, იშვიათად, ცხვრის რძისაგან, ან მათი ნარევისაგან მიიღება. რძის რძემჟავურ დუღილს

Read more

რა არის საჭირო საიმისოდ, რომ ქვეყანაში ხარისხიანი, უვნებელი რძისა და ხორცის პროდუქტი ვაწარმოოთ

მოსახლეობის ჯანსაღი რძისა და ხორცის პროდუქტებით უწყვეტად უზრუნველყოფისთვის მერძეული და მესაქონლეობის განვითარებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. დღეს ქვეყანაში დარგის ხელშეწყობისთვის გარკვეული

Read more

მერძეული ნახირი

ფერმის აშენების შემდეგ მისი პირუტყვით დატვირთვა და პროდუქტიული ნახირის შექმნა, ერთ-ერთი რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია, რომელსაც ფერმერის პრაქტიკული გამოცდილება და

Read more

იმერული ცხვრის მოშენების ეფექტიანობა დასავლეთ საქართველოს მთიან რეგიონებში

საქართველოს მეცხვარეობა ამჟამად კრიზისულ მდგომარეობაშია. ცხვრის სულადობა გასული საუკუნის 80-იანი წლების საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით თითქმის 60%-ით არის შემცირებული და შესაბამისად

Read more

ბიომეცხოველეობა _ უნიკალური რესურსი რასაც ქვეყანა ვერ იყენებს

ბიომეცხოველეობა, რა რესურსი და პოტენციალი აქვს საქართველოს ბიოლოგიურად სუფთა მეცხოველეობის პროდუქციის საწარმოებლად, რომ ჯანსაღი რძით, რძემჟავა პროდუქტებით, ხორცით და ხორცპროდუქტებით უზრუნველყოს ადგილობრივი ბაზრის

Read more

ბოცვრის ხორცი, აგებულება, თვისებები

ბოცვრის ხორცი ეწოდება გატყავებული ცხოველის ტანხორცს, რომელსაც მოჭრილი აქვს თავი, ამოღებული აქვს შინაგანი ორგანოები, წინა კიდურები დაჭრილი აქვს მაჯებში, ხოლო

Read more

მებოცვრეობა მეცხოველეობის საინტერესო და მომგებიანი მიმართულებაა

მებოცვრეობა ის დარგია, რომელიც მაღალი ხარისხის დიეტურ ხორცს, საუკეთესო ტყავს და ბეწვს იძლევა, ფერმერს კი, ვინც ამ საქმით არის დაკავებული, კარგი შემოსავლით

Read more

მაწვნის დაგემოვნებით  შექმნილი ერთადერთი კამეჩების ფერმა მესხეთში

ფერმერი მამუკა ნასიძე უკვე ხუთი წელია რაც მეკამეჩეობას მისდევს. ამჟამად 140 სული კამეჩი ჰყავს, მათგან 70 ფურია. აწარმოებს მაწონსა და რძეს,

Read more

რამინ ელდარ ოღლის ბიზნესად ქცეული საოჯახო მეურნეობა

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამთავრობო თუ საკრედიტო ორგნიზაციების ინიციატივებს და სპეციალურ პროგრამებს, როგორც ქვეყანაში ისე კასპის მუნიციპალიტეტში ბევრი მოსარგებლე ჰყავს. მათ

Read more