საქართველოს მეცხოველეობის მერძეული და მეხორცული დარგის სრული რეორგანიზაციაა საჭირო

ბოლო ათეული წელია საქართველოში მეცხოველეობის სექტორის გასაჯანსაღებლად, სერიოზული პროექტები არ განხორციელებულა, რაც შედეგებზე პირდაპირ აისახება _ მცირდება ადგილობრივი წარმოება, იზრდება

Read more

მებოცვრეობის თავისებურებანი _ როგორ დავიწყოთ ბოცვრის მოშენება

ბოცვერი – სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებიდან თავისი მიმზიდველობით, ყველაზე მეტად იპყრობს ჩვენს ყურადღებას. დღეს ცნობილია ბოცვრის მრავალი ჯიში და ჯიშური სახესხვაობა. სოფლის

Read more

საქართველოში ყველაზე გავრცელებული პარაზიტული დაავადებები _ სამკურნალო საშუალებები

საქართველოში ყველაზე გავრცელებულია პარაზიტები: ტკიპა, ტილი, მუნი (გარეგანი პარაზიტები) და ინვაზიები (ცხოველთა შინაგანი ორგანოების პარაზიტული ჭიები). ყველაზე მეტად გავრცელებულია ჰელმინთოზური

Read more

ცხოველების საძოვრული შენახვა, ძოვების გავლენა საძოვრის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე

საძოვარი მცენარეულით დაფარული მიწის სავარგულია, სადაც ცხოველი ძოვს. განასხვავებენ ბუნებრივ და ხელოვნურ საძოვრებს. ბუნებრივი საძოვრის მცენარეული საფარი უმთავრესად შედგება მრავალწლოვანი

Read more

მეღორეობა საქართველოში – კახური ღორი

მეღორეობა ერთ-ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი  დარგია საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.  საქართველოში მეღორეობა საკამაოდ განვითარებული დარგი იყო. მიუხედავად მოსახლეობის სიღარიბისა და

Read more

სვანური ღორი

სვანური ღორი წარმოშობილია ევროპული გარეული ღორის კავკასიური მოკლეყურა ქვესახეობის (Sus scrofa attila) მოშინაურებით, რაც თავის ქალას აგებულების, აგრეთვე სისხლის ჯგუფებისა და

Read more

საქართველოსთვის მერძეული მეძროხეობის დარგის სტრატეგიული მნიშვნელობა

მეძროხეობა არის საქართველოში მეცხოველეობის უმნიშვნელოვანესი დარგი. სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქციის სტრუქტურაში (ფაქტობრივად არსებულ ფასებში) მეცხოველეობის წილად მოდის 50%-ზე მეტი, მათ

Read more

საძოვრის მოწყობა

ცხოველთა საძოვრული შენახვის სწორი ორგანიზაციისათვის საჭიროა მთელი რიგი აგროტექნიკური, ზოოტექნიკური, ვეტერინარულ-სანიტარული ღონისძიებების გატარება. უპირველეს ყოვლისა, საძოვრის ტერიტორიის სწორი ორგანიზაცია და

Read more

ტენილი

ტენილი _ ყველი მესხეთ-ჯავახეთის რეგიონში ცხვრის რძისგან (ივლის-აგვისტოში) მზადდება, ხოლო დმანისის რაიონში _ ძროხის რძისგან იმ დროს, როდესაც რძე მაღალცხიმიანია (ლაქტაციის

Read more

დეტალები „ქართული მთის ღორის გადარჩენის პროექტზე“

„უკეთესი დიდი პროექტი მიმაჩნია, რომ საქართველოში არ არის“ _ ასე შეაფასა საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ  საპარლამენტო მოსმენისას, „ქართული

Read more