ხურმის მოსავლის აღება, შენახვა, ხურმის ჩირი

ხურმის ნაყოფის კრეფის დრო დამოკიდებულია როგორც ჯიშზე, ისე მათი გამოყენების პირობებზე. ხიაკუმეს ნაყოფის კრეფა დასაშვებია მათი სრული გაყვითლების შემდეგ. ფუიუს

Read more

თხილის ნერგების მომზადება და დარგვა

თხილის გამრავლების ყველაზე იოლი ხერხი ბუჩქის დაყოფით და ფესვის ამონაყრებით გამრავლებაა. მეტი ამონაყარი რომ მივიღოთ, საჭიროა ადრე გაზაფხულზე შერჩეული სადედე

Read more

კაკლის ბაღის გაშენების ოპტიმალური ვადები

კაკლის დარგვის საუკეთესო დროა ადრე გაზაფხული (მარტი-აპრილი). კაკალი სინათლის მოყვარული მცენარეა. იგი კარგად ხარობს ღრმა, ნოყიერ, თიხა-კირიან და თიხნარ ნიადაგებში.

Read more

სუბტროპიკული ხილის დაკონსერვება, მურაბების, ჯემების, ცუკატების, ჟელეს და კომპოტების დამზადება

სუბტროპიკული ხილის ახალი სახით შენახვასთან ერთად მნიშვნელოვანია გადამუშავებული, ე.წ. კონსერვირებული სახით მომხმარებლისათვის მიწოდება.  დაკონსერვება ფართო გაგებით გულისხმობს ნედლეულის სათანადო წესით მომზადებას, ჰერმეტულ ტარაში სტერილიზაციას მიკროორგანიზმების მოსპობის ან  უმოქმედო

Read more

კაკალი (Juglans Regia ) _ წარმოშობა, გავრცელება, ახალი ჯიშები

კაკალი, ნიგვზის ხე ერთ-ერთი გამორჩეული ძვირფას ნაყოფიანი კაკლოვანი კულტურაა. მისი დასახელება – კაკალი, Walnuts, Орех და სხვ. მრავალ ენაში წარმოადგენს

Read more

ღორის რეპროდუქციული – რესპირატორული სინდრომი და მისი კონტროლის თანამედროვე სტრატეგია

ინფექციური დაავადებები ოდითგანვე იყო ფერმერთა საზოგადოების და კაცობრიობის პრობლემა. დაავადებები მოიცავდა დიდ ტერიტორიებს, ანადგურებდა ცხოველთა პოპულაციებს და მოქონდა იწვევდა დიდ

Read more

კაკლის მოსავლის აღება, შრობა, შენახვა

კაკლის მოსავლის აღება სრულ მსხმოიარობაში შესვლის შემდეგ, შესაბამისი მოვლისა და აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარების შემთხვევაში, 1 ჰა-დან შეიძლება მივიღოთ 3-7 ტონა

Read more

საქართველოში გავრცელებული მანდარინის სამრეწველო ჯიშები

საქართველოში მანდარინის რამდენიმე ჯიშია გავრცელებული, თუმცა ინტენსიურად მიმდინარეობს ახალი პერსპექტიული ჯიშების გამოცდა და დარაიონებაც. გაგაცნობთ მანდარინის რამდენიმე სამრეწველო ჯიშს და

Read more

ქართული ხორბალი

საქართველო ვაზისა და ხორბლის წარმოშობის ქვეყანაა. კოლხეთის ტერიტორიაზე ჩატარებული გათხრების დროს, ძველი ადამიანების სადგომებსა და სამარხებში, აღმოჩენილია (ძვ. წელთაღრიცხვით) V-IV ათასწლეულის

Read more

ადამიანებო, იყავით ფხიზლად!

 დადგენილია, რომ დედამიწამ 400 ათასი წლის განმავლობაში მრავალჯერ განიცადა დათბობა-გაციების პროცესი. უკვე 100 ათასი წელია დედამიწაზე მიმდინარეობს უეცარი დათბობის ინტერგლაციალური პერიოდი.

Read more