კვრნჩხი და კვრინჩხის პროდუქტები

კვრინჩხი (Prunus spinosa) დიდი ზომის ფოთლოვანი ბუჩქი ან მომცრო ზომის ხეა, რომლის  სიმაღლე 5 მ-მდე აღწევს. აქვს მუქი ფერის ხშირი

Read more

ტყის არამერქნული პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვი _ მოცვი

ტყის არამერქნული პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვი არის კომპანიების, დაინტერესებული ჯგუფების თუ ბაზრის სხვა მოთამაშეების ურთიერთდაკავშირებული საქმიანობა, რაც მიმართულია კონკრეტული პროდუქტით, ან

Read more

ბლის თანამედროვე უხვმოსავლიანი ჯიშები

 „გოლდი“ საშუალო ზრდის ხეა, იზრდება 2.5 მეტრამდე,, არ აქვს ფართოდ გაშლილი ტოტები. ისხამს იდეალურად, ყოველი ბუჩქიდან იძლევა 10-12 კგ ნაყოფს.

Read more

ნუშის ნერგები, ჯიში – „სუპერნოვა“

ნუში  – „სუპერნოვა“ იტალიური წარმოშობის ჯიშია. საშუალო ზრდის მცენარეა;  ყვავილობის პერიოდი საშუალო-საგვიანოა;   არ საჭიროებს დამამტვერიანებელს; ტყუპნაყოფიანობა 5-10 %;  სიმწიფის პერიოდი

Read more

„ანჯელინო“ _ ქლიავის ახალი ჯიში, რომელის ნაყოფს საოცარი გემო აქვს და დიდხანს ინახება

ამის გამო, როგორც პერსპექტიული ჯიში,  ფერმერების და მომხმარებლების დიდ ინტერესს იწვევს. ჯიში გამოყვანილია იტალიაში. მოკლედ, ანჯელინო ტყემლის და ჩინური ქლიავის ჰიბრიდია.

Read more

მსხლის ნერგები

გულაბი ნაყოფის აღწერა – ნაყოფი საშუალო სიდიდისაა, აქვს ტრადიციული მსხლის ფორმა,  ოდნავ მოღუნული გრძელი ყუნწი,  თხელი, ნაზი კანი, ძირითადად მოყვითალო-ლიმონისფერია,

Read more

ჩანდლერის უხვმოსავლიანი კაკლის ნერგები

ჩანდლერი (Chandler) ჩვენში დღეს ყველაზე პოპულარული კაკლის  ჯიშია. ეს სახეობა, ამერიკაში, კალიფორნიის უნივერსიტეტის მეცნიერ-სელექციონერებმა გამოიყვანეს, ბოლო წლების განმავლობაში უხვმოსავლიანობის და

Read more

რატომ და სად კარგავენ კახელი ფერმერები ატმის სეზონზე 30 მილიონ ლარს?

ვინ ადგენს ატმის ფასს, რა  მექანიზმით ხდება საბითუმო მყიდველებთნ ატმის ფასზე მორიგება, ვინ მონაწილეობს მოლაპარაკების პროცესში, ვინ იცავს ფერმერის ინტერესს?

Read more

სოფლის მეურნეობისათვის სახიფათო მეტეოროლოგიური მოვლენები, წაყინვების ტიპები და მათი წარმოქმნის პირობები

ამინდის მეტეოროლოგიურ ფაქტორებს შეუძლიათ დიდი ზარალი მიაყენონ სოფლის მეურნეობას. ასეთ შემთხვევაში მათ მიაკუთვნებენ საშიშ მეტეოროლოგიურ მოვლენებს, რომელთაგან ძირითადია: წაყინვები, გვალვები,

Read more

 მზა ტალავრის ნერგები

რას არ მოესწრება კაცი?! რომ იტყვიან, ვაზის ძირში, ტალავრიან ეზოში გავიზარდე, უფრო სწორად, მე და „ტალავერი“ ერთად ვიზრდებოდით და, მგონი,

Read more