ღორის ჭირი /Pestis suum/

ღორის ჭირი გადამდები, ინფექციური დაავადებაა. მწვავე ფორმის დროს ვითარდება ჰემორაგიული დიათეზის მოვლენები, გახანგრძლივებულ შემთხვევაში კი ფილტვების კრუპოზული და მსხვილი ნაწლავების

Read more

ფრინველის ჭირი

ფრინველის ჭირი ვირუსული ძლიერ გადამდები დაავადებაა. ჭირით ავადდებიან ქათმები, ციცრები, ინდაურები, ხოხბები. ყველაზე უფრო ამთვისებელია ქათმები. ინფექციის ძირითადი რეზერვუარი და

Read more

პასტერელოზი /ჰემორაგიული სეპტიცემია/ Pasteurelosis

პასტერელოზი სხვადასხვა სახის შინაურ და გარეულ ცხოველთა, ასევე ფრინველთა ინფექციური დაავადებაა. მიმდინარეობს მწვავე და ქრონიკული ფორმით. მწვავე ფორმა ხასიათდება სეპტიციმიური

Read more

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ცოცხალი მასის განსაზღვრა განაზომებით

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ცოცხალი მასის განსაზღვრა შეიძლება განაზომებით: 1. ტანის ირიბი სიგრძე; 2. გულმკერდის ირგვლივა. ტანის ირიბი სიგრძის განაზომი აიღება (საჯდომი

Read more

ცხოველთა ინფექციური დაავადებები: ემფიზემატოზური კარბუნკული /ჭიჭინა/, ტუბერკულოზი, თურქული

საქართველო თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით ეპიზოოტიური რისკის ზონას წამოადგენს. ცხოველთა ეპიზოოტიური (ინფექციური დაავადებების გავრცელებით მცირდება ცხოველთა სულადობა , ირღვევა აღწარმოება, კოლებულობს

Read more

ცხოველთა ინვაზიური დაავადებები და მათთან ბრძოლის მეთოდები

პარაზიტოლოგია ორ ძირითად ნაწილად იყოფა: ფიტოპარაზიტოლოგიად და ზოოპარაზიტოლოგიად. ჩვენთვის საინტერესოა ზოოპარაზიტოლოგია, რომელიც აერთიანებს დისციპლინათა კომპლექსს, რომელნიც შეისწავლიან პარაზიტული ჭიებით გამოწვეულ

Read more

ფრინველის ზოგიერთი დაავადება მათი პროფილაქტიკა და მკურნალობა

 მეფრინველეობის ფერმებსა თუ შინამეურნეობებში ჯანსაღი ფრინველის გამოზრდას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ფრინველები სუსტი არსებები არ არიან, ისინი იოლად არ ავადდებიან, მაგრამ

Read more

ღორის დაავადებები და პროფილაქტიკა

    ღორებში დაავადებები შემდეგ კატეგორიებად იყოფა: ინფექციური, ინვაზიური და არაგადამდები. ინფექციური დაავადებებია ღორის ჭირი წითელი ქარი, პასტერელოზი აუესკი და სხვა.

Read more

როგორ მოქმედებს ნიტრატიანი თივა საქონელზე

ამერიკის მისურის უნივერსიტეტი სავეტერინარო დიაგნოსტიკურმა ლაბორატორიამ დაადგინა, რომ  კოლუმბიაში 200-ზე მეტი ძროხის დაცემის მიზეზი თივაში ნიტრატების ჭარბი რაოდენობა იყო. მკვლევარები 

Read more

მეღორე ფერმერებო, ვეტერინარის ამ რჩევებს გულისყურით გაეცანით!

მეღორეობა მეცხოველეობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. ღორების მოშენება და გამოზრდა, საკმაოდ მომგებიანი და რენტაბელური საქმეა, თუმცა იმისათვის, რომ მეცხოველეობის ეს დარგი განვითარდეს, აუცილებელია

Read more