შეცდომები, რომელთა გამოც თხილის მოსავლიანობა მცირდება

თხილის ბაღები ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად მოსაყვანი და გასაშენებელია. თუმცა როდესაც საქმე მწარმოებლების ძირითადი მოთხოვნის – მაღალი ხარისხის დაკმაყოფილებას ეხება, საქართველო, სამწუხაროდ,

Read more

სადრენაჟო სისტემების როლი თხილის უხვმოსავლიანობაში

საქართველოში თხილი უძველესი კაკლოვანი კულტურის წარმომადგენელია, იგი მრავალწლიანი, ბუჩქად მოზარდი მცენარეა. სინათლისა და სითბოს მოყვარულ თხილს ჩრდილისა და ნესტის ატანაც

Read more

რა მნიშვნელობა აქვს სიდერატებს?

მოგვწერეთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები (ელ.ფოსტა: info@agro.ge, agroasca@gmail.com), ან დარეკეთ ტელ.: 595 80 80 81. შეკითხვებზე პასუხს გასცემენ აგროექსპერტთა ასოციაცის აგრონომები და

Read more

თქვენს კითხვებს პასუხობს ვეტერინარი

მოგვწერეთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები  ელ.ფოსტა: info@agro.ge, agroasca@gmail.com, ან დარეკეთ ტელ.: 595 80 80 81. შეკითხვებზე პასუხს გასცემენ აგროექსპერტთა ასოციაცის აგრონომები და

Read more

გუთნის ქუსლი

დაბალი მოსავლიანობების ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველოში ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების საჰექტარო მოსავლიანობა დაბალია, გუთნის ქუსლი და  ნიადაგის აქტიურ  ფენებში გამკვრივება.

Read more

მებოსტნეობა ორგანულ სოფლის მეურნეობაში

ბოსტნეულ კულტურებს ადამიანი უხსოვარი დროიდან იცნობს. მებოსტნეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი რთული დარგია, რაც იმითაა განპირობებული, რომ ბოსტნეული მცენარეების უმრავლესობა წარმოშობილი

Read more

საოჯახო მეურნეობების როლი ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებაში

დღევანდელი მსოფლიოს ისეთი გამოწვევები, როგორიცაა პლანეტის მზარდი მოსახლეობა, ადამიანის ნეგატიური ზემოქმედება გარემოზე, მოულოდნელი პანდემიები (Covid 9), ფართომასშტაბიანი ომი ევროპაში სასურსათო სისტემების წინაშე რთულ

Read more

დასავლეთ საქართველო – ხორბლის წარმოების შესაძლებლობები

მსოფლიოში კლიმატით გამოწვეული  ცვლილებები, მიმდინარე გაუთვალისწინებელ პროცესებთან ერთად    მოსახლეობის სასურსათო უსაფრთხოებას  სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. სურსათისა და სოფლის მეურნეობის (FAO) მონაცემებით

Read more

რა უნდა გავაკეთედ თხილის ნაყოფის წაყინვების რისკის შესამცირებლად?

ბოლო დღეებში, რაც გაზაფხულისთვის უჩვეულოა, ძლიერი სიცივეების გამო შავი ზღვის რეგიონში თხილის კულტურა წაყინვების რისკის წინაშე დადგა. ვინაიდან თურქეთში თხილის

Read more

ვერმიკულტურა და ბიოჰუმუსი

 ვერმიკულტურა წარმოადგენს კომპოსტურ ჭიებს ორგანულ სუბსტრატში. იგი წარმოადგენს რთულ ეკოლოგიურ თანასაზოგადოებას, რომელიც შეზღუდულია კულტურულ ლანდშაფტში გარკვეული ბიოტიპით. ვერმიკულტივირება ბიოტექნოლოგიის ახალი

Read more