ქართველი მეფუტკრე, რომელიც თაფლს ამერიკაში აწარმოებს

უკვე ხუთი წელიწადია ახალგაზრდა მეფუტკრე თემურ ბალახაშვილი ამერიკაში ცხოვრობს და საკუთარ ფუტკარს უვლის. ამ ხნის განმავლობაში ბევრი რამ ისწავლა და ქართულ

Read more

ბაღის მალამო, გამოყენების წესები და მომზადები მეთოდები

ბაღებში საშემოდგომო თუ საგაზაფხულო სამუშაოების დროს, ძლიერი ქარის, სეტყვის, თოვლის ან სხვა სტიქიური მოვლენები შედეგად მცენარეები ხშირად ზიანდება, დაზიანებული ადგილები

Read more

   გრძელმტევანა _ ტყის ვაზი (კახეთის მარგალიტი)

გრძელმტევანა ნაკლებად გავრცელებული პერსპექტიული ვაზის ჯიშია, იგი იძლევა მაღალი ხარისხის სუფრის თეთრ ღვინოს. მევენახეობის სპეციალურ ლიტერატურაში გრძელმტევანა ცნობილია ტყის ვაზის

Read more

ლურჯი მოცვის გასხვლა

ლურჯი მოცვის ნარგავების მოსავლიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგიური ნორმების დაცვა. ნიადაგის განოყიერების გაზრდის და მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტიანი ღონისძიებების

Read more

თაფლის უვნებლობის მოთხოვნები

თაფლის წარმოების პროცესი და პროდუქტი უნდა აკმაყოფილებდეს კანონმდებლობის მოთხოვნებს, რომლებიც მოცემულია  გზამკვლევიში. ამ საკითხებზე სასურველია თაფლის საწარმომ მიიღოს კონსულტაციები სურსათის

Read more

როგორ განვსაზღვროთ მაკედ არის თუ არა ძროხა _ რა უნდა იცოდეს ფერმერმა

ძროხის მაკეობის განსაზღვრა, გარეგნული ნიშნებით საკმაოდ ზუსტად არის შესაძლებელი. თუ ბოლო დათესვლიდან 19-25 დღის განმავლობაში ძროხას არ ეწყება ახურება, ის

Read more

წვეთოვანი მორწყვის უპირატესობა

დღეს, როდესაც მთელ მსოფლიოში  წყლის რესურსების დაზოგვა მეტად აქტუალური ხდება, სულ უფრო მეტ დატვირთვას იძენს თანამედროვე სარწყავი სისტემების გამოყენება, რომელთაგან

Read more

შაბიამანი და მისი შემცვლელი თანამედროვე პროდუქტები – ბარონი და დრიბლინგი 

თანამედროვე სოფლის მეურნეობა, როგორც თანამედროვე სამყაროს ნაწილი, გამოირჩევა მუდმივი სიახლეებითა და ახალი ტენდენციებით. ტექნოლოგიების ცვლილებამ გამოიწვია კონკურენციის მუდმივი ზრდის ტემპი,

Read more

რა არის კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა

 „კლიმატ გონივრული სოფლის მეურნეობა“ არის ტერმინი, რომელიც გამოიყენება „კლიმატისადმი მდგრადი და დაბალემისიანი სოფლის მეურნეობის“ უფრო ლაკონურად გამოსახატად.  გაეროს სურსათისა და

Read more

ცხვრის ტყავის სტანდარტი

ცხვრის ტყავი სტანდარტულად ითვლება მაშინ, როდესაც მისი ფართობი 18დმ2 -ია. ცხვარი იძლევა საბეწვეულო, საქურქე და სამადჟაკე ტყავეულს. საბეწევეულო ტყავს იძლევიან

Read more