რა არის ფერმერული მეურნეობა და ვინ არის ფერმერი?

მთელი რიგი გარემოებების გამო, სოფლის-მეურნეობის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა ფერმერული მეურნეობის ჩამოყალიბებამ და ფერმერისთვის მესაკუთრის სტატუსის მინიჭებამ. ფერმის

Read more

ფესვური და ფესვგარეშე გამოკვების დადებითი და უარყოფითი მხარეები

ფესვიდან გამოკვებისას უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ნიადაგი უნდა იყოს ტენიანი, სასუქის უკეთ შესათვისებლად, თუმცა მხედველობაში უნდა მიიღოთ ისიც, რომ ზედმეტად სველ

Read more

საკვები ელემენტების დანაკარგები ნიადაგში შეტანამდე და შეტანის შემდეგ

ნიადაგში და სასუქში შემავალი საკვები ელემენტებიდან ყველაზე მეტად აზოტი იკარგება, იგი საშუალოდ ყოველი მესამე ქიმიური ქარხნის მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობას

Read more

ნიადაგის ეროზია საკვები ელემენტების დანაკარგების ძირითადი მიზეზია

ეროზია ნიადაგის რღვევის პროცესია, რომლის გამომწვევი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფაქტორი. ნიადაგის ეროიზიას უდიდესი ზარალი მოაქვს სოფლის მეურნეობისათვის, რადგან ამ გზით

Read more

კიტრის მარინადი ხრაშუნა და გამჭვირვალე რომ იყოს

ძნელია წარმოვიდგინოთ სადღესასწაულო სუფრა ხრაშუნა დამარინადებული კიტრის გარეშე!დღევანდელ სტატიაში paparazzi-ს რედაქცია მოგიყვებათ კიტრის მწნილის საუკეთესო რეცეპტს და განვიხილავთ მთავარ შეცდომებს,რომლებსაც

Read more

ოზონი მეცხოველეობაში _ იაფი და ეფექტიანი დამხმარე საშუალება ფერმერებისთვის

ოზონი, ჩვენი დაუდევრობით, მხოლოდ მომავლის ტექნოლოგიაა, არადა ყველაზე დიდი პერსპექტივა ოზონს სოფლის მეურნეობაში აქვს, რადგან ის დღემდე არსებულ პრეპარატებს შორის

Read more

თაფლის ბაზარი 2021 წელი _ მიმოხილვა, ანალიზი

მსოფლიო ბანკის სიაში, 83 ქვეყანაა, როგორც მაღალგანვითარებული, რომელთა შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე $ 12,500 და მეტია. ღარიბთა სიაში, სადაც შემოსავლის

Read more

ცხვრის და თხის სუქება

როგორც წესი, ქართველი მეცხვარეები ბატკანს  ზაფხულის მთის საძოვრებზე, იალაღებზე ასუქებენ. (მთაში აყვანიდან 1 კვირაში ბატკანს ასხლეტენ დედებიდან და გადაჰყავთ ძირითად

Read more

ოზონ-აირი, ოზონირებული წყალი და წყალბადის ზეჟანგი შხამ-ქიმიკატების საუკეთესო ალტერნატივაა       

ედგა კაცობრიობას ოქროს ხანა, როცა ვაზი და ყველა სახის ფლორა, ყოველგვარი შეწამვლის გარეშე იძლეოდა მოსავალს. ის დროც იყო, როცა ბორდოს

Read more

ოზონი სათბურში საწარმოო ხარჯებს 2-3-ჯერ ამცირებს

სასათბურე მეურნეობა, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოების შედარებით ახალი მიმართულებაა, რომელმაც მთელი მსოფლიო დაიპყრო. ეს იმიტომ მოხდა, რომ სათბური, მიუხედავად გარემო

Read more