ჭიაყელები – მიზეზი რატომ არ ვხნავთ მიწას!

ჭიაყელები არიან დედამიწაზე მცხოვრები უნიკალური არსებები. ისინი არიან დაუღლელი და სუპერეფექტიანი ნიადაგის მთხრელები, რომელთა შრომის გამეორება, მიუხედავად ჩვენ ხელთ არსებული ტექნოლოგიებისა

Read more

არაქისი/მიწის თხილი_ წარმოების და გამოყენების წესები

არაქისი – მიწის თხილი (Arachis) — პარკოსანთა ოჯახის ბალახოვანი მცენარის გვარია. ცნობილია მისი 15 სახეობა. კულტურული სახეობებიდან გამორჩეულია Arachis hypogaea.

Read more

სახიფათო ცვლილებები ვაროა გამანადგურებლის (varroa destructor) ბიოლოგიასა და ქცევაში

რა შეიცვალა ვაროამ? • ძველი მონაცემებით სამამლე ბარტყში ვაროას გამრავლების კოეფიციენტი იყო 2-2,5 , ახლა ფიქრობენ, რომ 4-4.5 ია. ვაროა

Read more

ძელშავი

ძელშავი ადგილობრივი საკმაოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშია, იძლევა კარგი ღირსების საკუპაჟე მასალას შამპანურისათვის და საშუალო ღირსების სუფრის ვარდისფერ ღვინოს. პეციალურ ლიტერატურულ

Read more

პეკანის სამრეწველო ჯიშები

პეკანი უხვმოსავლიანი, ხანგრძლივად მოზარდი კაკლოვანი მცენარეა. პეკანის ნაყოფი, რომელიც შეკრებილია მტევნისებურად, ძალიან ჰგავს კაკალს, ხასიათდება საუკეთესო გემოთი და ჭარბი კალორიულობით,

Read more

თავკვერი

თავკვერი ქართლის წითელყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. სამეურნეო დანიშნულებით განკუთვნილია ღია წითელი ფერის ორდინარული ღვინოების დასამზადებლად; ამავე დროს იგი იძლევა ადგილობრივი

Read more

რით განსხვავდება ძროხის და თხის რძე ერთმანეთისგან?

თხის რძის სასარგებლიანობა ამ პროდუქტის უნიკალურ  შემადგენლობაშია. ვიტამინებისა და მინერალების სიუხვე აძლიერებს ორგანიზმზე მის გავლენას და ეფექტიანობას. ცხიმები. 1 ჭიქა თხის რძე

Read more

დონდღლაბი/ მჭკნარა

დონდღლაბი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, გავრცელებულია შუა და ზემო იმერეთში. იძლევა საშუალო ღირსების სუფრის თეთრ ღვინოს.  სასოფლო-სამეურნეო ლიტერატურაში და ადგილობრივ მევენახეთა

Read more

ფინური ავანტი/AVANT-ი უნივერსალური 100% ელექტრო მინი ამწე დამტვირთველი

ფინური ავანტის / AVANT-ის 100%-ით ელექტრო მინი ამწე/დამტვირთველი – მოდელი e6 ყველაზე მრავალფუნქციური და ძლიერი ელექტრომოდელია მსოფლიოში. ფინურმა ავანტმა რამდენიმე

Read more

მცირე მექანიზაცია ფერმერულ მეურნეობებში

 მიწის პრივატიზაციის შედეგად ქვეყანაში შეიქმნა მემცენარეობისა და მეცხოველეობის ფერმერული მეურნეობები, რომელთა საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უდიდესი ნაწილი 0 5-1 5

Read more