როჟე დელონის  თუ დადანის რვაჩარჩოიანი სკა?

უკანასკნელი 20-30- წელია სხვადასხვა გამოცემაში ძალიან გარეკლამებულია როჟე დელონის ალპური სკა. ამ სკას მიაწერენ არაჩვეულებრივ თვისებებს, რომ იგი ხის ფუღუროს

Read more

ქვევრიდან წითელი ღვინის გადაღება

ქვევრიდან წითელი ღვინის ჭაჭიდან მოხსნა სპეციფიკურია, სამრეწველო მეღვინეობაში სადაც ტკბილს დიდ ჭურჭელში ადუღებენ ძირში დამონტაჟებული აქვს ღვინის გამოსაშვები, რადგან წითელ

Read more

ნიადაგის დამუშავების No Till ტექნოლოგია

საქართველოში, სოფლის მეურნეობის სექტორში თანამედროვე ტექნოლოგიებს ნაკლებად იყენებენ. ბოლო პერიოდში, აგრო საკონსულტაციო კომპანიებმა აქტიურად დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ მეტი ინვესტიციით

Read more

საშემოდგომო ხორბლის თესვა

საშემოდგომო ხორბალი ითესება მწკრივად და მობნევით (მცირე ზომის ნაკვეთებზე). არჩევენ მწკრივად თესვის რამდენიმე სახეს : ჩვეულებრივ მწკრივად (მწკრივთაშორის 15 სმ),

Read more

„მოგუდული“, ანუ „შუმი“, „ბლანდე“ ღვინის დაყენება

„მოგუდული“, ანუ „შუმი“, „ბლანდე“ ღვინის დაყენების მეთოდი აღმოსავლეთ საქართველოში გავრცელებული წესი ყოფილა. ბევრგან ასეთი მეთოდით დაყენებული ღვინო, „ჩუმის“, ბევრგანაც „ბლანდეს“

Read more

ცეცხლზე მოდუღებული ტკბილით ღვინის დაყენება

ასეთი წესით დაყენებულ ღვინოს მოქაფულ ღვინოსაც ეძახიან, რადგნ ტკბილს ადუღებენ და ზემოთ მოგდებულ ქაფს მანამდე მოხდიან, სანამდე ქაფის გამოყოფა არ

Read more

მურაბის და კომპოტის ახალი ტექნოლოგიები

კვების ფიზიოლოგიის საკითხებთან დაკავშირებით ღრმა და მნიშვნელოვანი ცვლილებები აღინიშნება – წარმოიშვა ახალი ტენდენციები, რომლებმაც მოახდინეს ლანდშაფტის ცვლილება, ხილის როლი ამ

Read more

ბლანშირება – მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური პროცესი გადამმუშავებელ მრეწველობაში, ეფექტი და დანიშნულება

სასურსათო პროდუქტის   მაღალ ხარისხს და უვნებლობას  მნიშვნელოვნად განაპირობებს ნედლეულის წინასწარი დამუშავების და ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების სწორად ჩატარება, ხოლო შემდგომ – 

Read more

ფუტკრის ნოზემატოზი (N. Ceranae; N. Apis)

მეთაფლე ფუტკრებში აღწერილია ორი მიკროსპორიდიული ფორმის პარაზიტი: Nosema apis (Zander) და N. ceranae.   Nosema apis  წარმოადგენს  ევროპული მეთაფლე ფუტკრის პარაზიტს

Read more

როგორ შევეწინააღმდეგოდ მიწების გაუდაბნოების პროცესს

ამ თემას ბევრჯერ შევხებივართ, რომ იცლება გარემო, იზრდება გაუდაბნოებულია და გამოუყენებელი სასოფლო–სამეურნეო მიწების ფართობი, რაც იწვევს სიღარიბის პრობლემის გამწვავებას და ბევრი ქვეყნის დღის წესრიგში განსაკუთრებულ პოზიციას იკავებს. ცნობილია რომ, საქართველო მისი რელიეფური პირობებიდან გამომდინარე

Read more