როდის და როგორ დავრგოთ გადგავრგოთ ვარდი

ვარდების ნერგების შერჩევისას აუცილებლად მძლავრი ფესვთა სისტემის მქონე ძირები უნდა შეარჩიოთ. ეს ბევრად განაპირობებს გრუნტთან მათ წარმატებულ შეგუებას. ამასთან, კიდევ

Read more

სიმინდის წარმოების ტექნოლოგია

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის  ღონისძიებათა შორის წინამორბედი კულტურების სწორად შერჩევას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს. სიმინდისთვის სასურველი წინამორბედებია: აღმოსავლეთ საქართველოში _

Read more

გვარჯილა და კარბამიდი-რა განასხვავებს ყველაზე მოთხოვნად სასუქებს ერთმანეთისგან?

გვარჯილა და კარბამიდი არის ორი ყველაზე მოთხოვნადი სასუქი სოფლის მეურნეობაში. ორივე მათგანის შემადგენლობაში შედის აზოტი, რომელსაც გადამწყვეტი როლი აქვს მცენარის

Read more

ვენახის მოვლა

მევენახეობა საქართველოს სოფლის-მეურნეობის უძველესი და  ტრადიციული დარგია. ვენახში აგროტექნიკური ღონისძიებების დროულ, ხარისხიან ჩატარებასა და მავნებელ-დაავადებათა საწინააღმდეგო საშუალებების სწორად გამოყენებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა

Read more

საზღვარგარეთ დაცული ქართული ადგილწარმოშობის აღნიშვნები

ბოლო წლების განამვლობაში საზღვარგარეთ სულ უფრო მეტი ქართული ადგილწარმოშობის დასახელებები და გეოგრაფიული აღნიშვნები რეგისტრირდება. წარმოგიდგენთ ქვეყნების მიხედვით, სად რა ადგილწრმოშობის

Read more

კინკანი

კინკანი (Fortunella) ნარინჯოვანთა ქვეოჯახს მიეკუთვნება. მარადმწვანე, მჭიდროდ დატოტვილი ბუჩქი ან ხეა, გამოირჩევა ყინვაგამძლეობით. ხეებს აქვთ დეკორატიული მნიშვნელობა, როგორც ღია გრუნტის ასევე

Read more

ცენტრალური ლიდერული ვარჯი

ცენტრალური ლიდერული ვარჯის ფორმა XX საუკუნის 60-70-იან წლებში შეიმუშავეს. ასეთი ფორმის ვარჯისთვის რეკომენდებულია თესლ ნერგზე ან ნახევრად ნაგალა საძირეებზე დამყნობილი

Read more

თხილის დაავადებები და სარეველები

თხილი (Corylus avellana L.)  მნიშვნელოვანი კაკლოვანი კულტურაა. ძველ ბერძნებს იგი ოჯახური ბედნიერებისა და ბარაქის სიმბოლოდ მიაჩნდათ, რომაელები კი მას ჯანმრთელობასა

Read more

სუბტორპიკული ხურმის ძირითადი სამრეწველო ჯიშები, ფორმები და სახეობები

ხურ­მა (Diospyros kaki) მრა­ვალ­წლი­ა­ნი, ფო­თოლ­მცვე­ნი ხემ­ცე­ნა­რეა სა­უკ­ეთ­ე­სო და ძვირ­ფა­სი ნა­ყო­ფით. ცნობილია ორასამდე სახეობა. გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლია და სა­წარ­მოო მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს ხურ­მის სამ

Read more

ჩვენი სკოლის ოთახის ლიმნები

ჩვენი სკოლა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისადმი ინტერესით გამოირჩევა. სწორედ ამიტომ სსიპ თეიმურაზ ჭიტაძის სახელობის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა

Read more