ხურმის დარგვა

ხურმა შეიძლება დავრგოთ გვიან შემოდგომაზე, ან ადრე გაზაფხულზე. გაზაფხულზე ხეხილის დარგვა სასურველია დამთავრდეს 15 აპრილამდე. ბაღის გაშენებისას ნერგის ხარისხი ერთ-ერთი

Read more

საქართველოს მტკნარი წყლის რესურსები

წყალმოხმარების თვალსაზრისით, სოფლის მეურნეობა საქართველოში წყლის ყველაზე მსხვილი მომხმარებელია. ამ სექტორში წყლის უდიდესი რაოდენობა სარწყავი მიზნებისათვის გამოიყენება. მტკნარი წყლის რესურსები

Read more

რატომ უნდა ჩავატაროთ ანტიჰელმინთური (ჭიებზე დამუშავება) ღონისძიებები

ცხოველთა და ფრინველთა ჯანმრთელობა რომ დავიცვათ, შევინარჩუნოთ და გავზარდოთ პროდუქტიულობა, რაც ადამიანის ჯანმრთელობის წინაპირობაც არის, აუცილებელია პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება. მეცხოველეობისა

Read more

კივის პლანტაციის გაშენება

კივის გასაშენებლად სასურველია შეირჩეს ქარისგან დაცული ადგილი. ნიადაგი უნდა იყოს კარგად წყალგამტარი, ასევე 1-1,5 მეტრის სიღრმეზე  არ უნდა  იყოს გრუნტის

Read more

ციტრუსის ნედლეულის დამზადება, შენახვა და ტრანსპორტირება

ციტრუსოვნების და სუბტროპიკული ხეხილოვნების ნაყოფი იკრიფება ასაღები სიმწიფის ფაზაში მშრალ მდგომარებაში. სველი ხილი ხელს უწყობს სოკოვანი დაავადებების განვითარებას და დაბალია

Read more

სუფრის ყურძენი _ ხილისა და ბოსტნეულის მარკეტინგული სტანდარტები

მეწარმემ, რომელთაც სურს სხვადასხვა ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტი, უნდა გაითვალისწინოს საექსპორტო  ქვეყნის მარკეტინგული სტანდარტები, რომლებიც განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით და განსაზღვრავს

Read more

ჟოლო – მარკეტინგული სტანდარტები

ყველა მეწარმემ, რომელთაც სურთ სხვადასხვა ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტი, უნდა გაითვალისწინოს საექსპორტო ქვეყნის მარკეტინგული სტანდარტები, რომლებიც განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით და

Read more

სასუქების სახეები

 სასუქი არის ნივთიერება, რომელსაც იყენებენ სოფლის მეურნეობაში მცენარეების კვების გაუმჯობესებისათვის. მას ათავსებენ ნიადაგში/ნიადაგზე, რის შემდეგაც მცენარე გამოიყენებს მას და მიიღება უხვი მოსავალი.

Read more

ნიადაგის ნიმუშის აღების წესი

მცენარისათვის საჭირო საკვები ელემენტების ნორმების განსაზღვრისათვის აუცილებელია ნიადაგში ამ ელემენტების  შემცველობის ზუსტი ცოდნა. საკვლევი ნიადაგის ანალიზი ტარდება ლაბორატორიულ პირობებში. ეს

Read more

აგროტექნოლოგიური ნორმატივები

(ცნობარი ფერმერებისა და ბიზნესმენებისათვის) საქართველოს მრავლსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე სოფლის მეურნეობა ყოველთვის ეკონომიკის ტრადიციული და მნიშვნელოვანი სფერო იყო. სოფლის მეურნეობაში შემონახულია

Read more