საკვები ელემენტების ბალანსი ნიადაგში

მცენარის ზრდისათვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საკვები ნივთიერებების საერთო რაოდენობა, არამედ მათი ხელმისაწვდომობაც. საკვები ნივთიერებები ნიადაგში სხვადასხვა ფორმით შეიძლება იყოს წარმოდგენილი.

Read more

 რა არის ფერმერული მეურნეობა და ვინ არის ფერმერი?

მთელი რიგი გარემოებების გამო, სოფლის-მეურნეობის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა ფერმერული მეურნეობის ჩამოყალიბებამ და ფერმერისთვის მესაკუთრის სტატუსის მინიჭებამ. ფერმის

Read more

საკვები ელემენტების დანაკარგები ნიადაგში შეტანამდე და შეტანის შემდეგ

ნიადაგში და სასუქში შემავალი საკვები ელემენტებიდან ყველაზე მეტად აზოტი იკარგება, იგი საშუალოდ ყოველი მესამე ქიმიური ქარხნის მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობას

Read more

ნუშის კულტურაზე მოქმედი ფაქტორები, ჯიშების მიმოხილვა

ნუში უპირატესობას ანიჭებს შედარებით ტუტე რეაქციის, ზომიერად ნაყოფიერ თიხნარ კარბონატულ ნიადაგებს. შედარებით შეზღუდულია მისი ზრდა ისეთ ნიადაგებზე, სადაც ტენიანობის დიდი

Read more

ნიადაგის ეროზია საკვები ელემენტების დანაკარგების ძირითადი მიზეზია

ეროზია ნიადაგის რღვევის პროცესია, რომლის გამომწვევი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფაქტორი. ნიადაგის ეროიზიას უდიდესი ზარალი მოაქვს სოფლის მეურნეობისათვის, რადგან ამ გზით

Read more

ხიხვი

ხიხვი – ადგილობრივი მცირედ გავრცელებული სტანდარტული ვაზის ჯიშია. იძლევა მაღალხარისხოვან საფრის თეთრ ღვინოს, ხოლო  ზოგიერთ მიკრორაიონში მაღალხარისხოვან სადესერტო ღვინოს. ლიტერატურულ

Read more

ენოტისებური ძაღლი

ენოტისებური ძაღლი – (Nyctereutes procyonoides). მტაცებელი ძუძუმწოვარი ძაღლისებრთა ოჯახიდან. სხეულის სიგრძე აღწევს 65-80 სმ-მდე, კუდის სიგრძე 15-20 სმ-მდე. იწონის 4-10 კგ-ს. ენოტისებური

Read more

უსახელოური/ოყურეშული

უსახელოური – ადგილობრივი წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გავრცელებულია ცაგერის რაიონში, ძირითადად ზუბი-ოყურეშის მიკროუბანში და იძლევა მაღალი ხარისხის ბუნებრივად ნახევრადტკბილ და სუფრის წითელ

Read more

როგორ ვებძოლოთ ცხოველთა უნაყოფობას და ბერწიანობას

ვინაიდან უნაყოფობა და ბერწიანობა გამოწვეულია მრავალი ფაქტორით, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მიზეზების დადგენა უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, პრობლემისადმი ანალიტიკური მიდგომის საფუძველზე. ამის

Read more

იცით, როგორ დააყენოთ ნამდვილი ქართული, ტრადიციული ღვინო?

ქარხნული და ოჯახური ღვინოები ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება, მაგრამ არსებობს ისეთი საერთო მეთოდის აუცილებლობა, როგორიცაა სისუფთავის და ჰიგიენური პირობების დაცვა. მეღვინეობაში

Read more