ვაზის განვითარების ფაზები

  ვაზის განვითარება წლის განმავლობაში შეიძლება ორ პერიოდად დავყოთ: პასიურად და აქტიურად. პასიური, ანუ მოსვენების ხანა ვაზის ფოთლების გაცვენით იწყება უმეტესად შემოდგომაზე

Read more

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგია აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს აგრკლიმატური ზონებისთვის

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის ღონისძიებათა შორის წინამორბედების სწორად შერჩევას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს. აღმოსავლეთ საქართველოში სიმინდისთვის სასურველი წინამორბედი

Read more

ალუჩა _ Prunus vachuschtii

ალუჩა _ (Prunus vachuschtii) _ მრავალწლოვანი ხეხილოვანი მცენარე ვარდისებრთა ოჯახისა. უეკლო, 10-13 მ-მდე სიმაღლის. სითბოს მოყვარული ხეა. გვხვდება ბარში და

Read more

მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესების უმნიშვნელოვანესი პირობა – შეგვიძლია მეტი ქართული ხარისხიანი პური  ვაწარმოოთ!

  „ჩვენ მარტო იმას უნდა ვეცადოთ, პური იმდენი მოვიყვანოთ, რომ სასყიდელი არ გაგვიხდეს, ჩვენ და ჩვენს შინაურ ბაზარს ეყოს“                                                                                          

Read more

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის ტრადიციული და თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიები

სოფლის მეურნეობის წარმოების მექანიზაციის სამეცნიერო პროგრესს მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის და საინჟინრო – ტექნიკური სამსახურის (სერვისის) მდგომარეობა განსაზღვრავს. მექანიზაციის განვითარებაში წამყვანი როლი

Read more

თესვის წესი, ჩათესვის სიღრმე და ნორმა

თავის დროზე და სწორ თესვას, თესლის ხარისხს და მის ჯიშიანობას მაღალი და ხარისხიანი მოსვალის მისაღებად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ საკუთარი

Read more

პომიდვრის მოვლა-მოყვანა, რამდენიმე გამორჩეული ჯიში

პომიდორი ძვირფასი სამეურნეო კულტურაა. მისი ნაყოფი გამოირჩევა მაღალი საგემოვნო თვისებებით და მრავალმხრივი მოხმარებით. პომიდორს გამოიყენებენ როგორც ნედლი, ასევე, გადამუშავებული სახითაც

Read more

ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების სათესლე მასალის მომზადება დასათესად

 სათესლე მასალის სწორად და კარგად მომზადება ბოსტნეული კულტურების კარგი მოსავლის მიღების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობაა. მებოსტნეები სათესლე მასალის ხარისხის (თვისებების) გასაუმჯობესებლად

Read more

კიტრის მოვლა-მოყვანა

კიტრი ფაქიზი მცენარეა და, უმჯობესია, ღია გრუნტში ტორფის ან ქაღალდის ჭიქით გადავიტანოთ, რათა ჩითილის ფესვმა ამოღებისას სტრესი არ მიიღოს. იგივე

Read more

ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენება, მოცდის პერიოდი

ვეტერინარული პრეპარატების დანიშვნამ უნდა უზრუნველყოს ავადმყოფი ცხოველის გამოჯანმრთელება ან პროფილაქტიკის მიზნით დაავადებისგან თავის არიდება. ფერმერი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს ვეტერინარული პრეპარატების

Read more