პეკინური იხვი _ მოშენების თავისებურებები

პეკინური იხვი მაღალი აღწარმოების უნარით გამოირჩევა და ფერმერისთვის მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო შეიძლება გახდეს. მსოფლიოში, ამჟამად, ცნობილია იხვის მრავალი ჯიში, რომელიც

Read more

საჭიროა თუ არა ალუბლის გასხვლა?

საჭიროა და, ამავე დროს, აუცილებელიიც! გასხვლის პროცესის სწორად წარმართვა, ზრდის სიძლიერის და მსხმოიარობის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მცენარის სიცოცხლისუნარიანობას, ზრდის მსხმოიარობას

Read more

ქლიავი (Prunus Domestica L), წარმოშობა, გავრცელება, თანამედროვე პერსპექტიული ჯიშები

 ქლიავი (Prunus domestica L, 2n = 6X =48) ფართოდ გავრცელებული პოლიმორფული ხეხილოვანი კულტურაა, რომელიც ხასიათდება ქვესახეობების, ჯიშების, ფორმებისა და პოლიპლოიდური

Read more

ვაზის გასხვლის პროცესი

 მართალია, ვაზი ზოგან შემოდგომით ისხვლება, მაგრამ სიტუაციიდან გამომდინარე, მისი გასხვლა შესაძლოა გაზაფხულზეც ჩატარდეს. შემოდგომის სხვლა ტარდება მას შემდეგ, რაც ვაზის

Read more

თხუნელა კავკასიური/ Caucasian mole

თხუნელა ჩვენში ყველგანაა, მაგრამ მეტწილად დასავლეთ საქართველოს ნოტიო ადგილებშია გავრცელებული, იქ, სადაც ატმოსფერული ნალექები დიდი რაოდენობით მოდის. თხუნელა ცხოვრობს ტყეებსა

Read more

ბოსტნეული კულტურების თესვის, დარგვის და მოსავლის აღების ვადები აგროკლიმატური ზონების მიხედვით

აგროკლიმატური რესურსები ძირითადად განსაზღვრავს სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის რაციონალურად განლაგებას და მათ განვითარებას. სოფლის  მეურნეობის რენტაბელობისთვის საჭიროა მინდვრის და უშუალოდ

Read more

ჩაის  პლანტაციებში  სამუშაოდ  განკუთვნილი მაღალკლირენსიანი  სპეციალური  ტრაქტორი

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის მიერ 2019-2020 წლებში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დადგენილ იქნა ჩაის პლანტაციებში სამუშაოდ გამოსადეგი

Read more

საქართველოში დარაიონებული საგაზაფხულო ქერის ჯიშები

ქერი მსოფლიოს უძველესი კულტურაა, საერთაშორისო მონაცემების მიხედვით ის კულტურაში შევიდა 7000 წლის წინათ. მოიცავს 50 სახეობას და ზღვის დონიდან 5000

Read more

წათხი _ ასეთი მეთოდით მომზადებულ წათხში ყველი კარგად მწიფდება და თითქმის ერთ წლამდე ინახება

ყველის  სათანადოდ შენახვა იოლი  საქმე არ არის, რადგან შენახვის პირობებზეა დამოკიდებული, როგორი გემო და სასაქონლო თვისებები ექნება მას. ყიდვისას ყველი

Read more