რუბრიკები

აგრარული განათლებადარგებიმევენახეობა-მეღვინეობა

ვაზის ყვავილობა

ვაზის ყვავილობის ფაზა იწყება ყვავილის ჩაჩის მოხსნით და ჩამოცვენით. პირველად აყვავილდება საშუალო მდებარეობის ყვავილედი და ყვავილედის ყუნწთან ახლომდებარე ყვავილები. ერთ რქაზე

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკებიფერმერი ფერმერს

მულჩი

მულჩი ინგლისური სიტყვაა და ნიშნავს მავნე მეტეოროლოგიური პირობებისაგან ნიადაგის დაცვას. ნიადაგის მულჩირება შესაძლებელია სხვადასხვა მასალითა და სხვადასხვა მიზნით. მულჩირებისთვის გამოიყენება როგორც

Read More
დარგებიმემცენარეობასტატიები

ჩაის ინდუსტრის საქართველოში

საქართველო ჩაის მწარმოებელი და ექსპორტიორი ქვეყანაა, ამ კულტურის გავრცელების 175 წლოვანი ისტორიით.  საქართველოში ჩაის მცენარის შემოტანის თარიღად 1848 წელი ითვლება.

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობა

ზამთრის მყნობა, შენობის, საძირის და სანამყენეს მომზადება

ზამთრის მყნობისთვის საჭიროა შენობის მომზადება და სპეციალური ხელსაწყოებით აღჭურვა. შენობას აუცილებელია ჰქონდეს სარდაფი და რამდენიმე ოთახი სამყნობი დარბაზის და სხვა

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

გეოგრაფიული აღნიშვნა „ქართული ყველი“

ქართული ყველი მზადდება ძროხის, ცხვრის, თხის და კამეჩის რძისგან, ან მათი ნარევისგან. ასეთ დროს, ძროხის რძის რაოდენობა 50%-ზე ნაკლები არ

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკები

ნიადაგის დამუშავების ტრადიციული ტექნოლოგია

ნიადაგის დამუშავების ტრადიციული ტექნოლოგია პირველ რიგში ნიადაგის ფრთიანი გუთნით მოხვნას გულისხმობს. ტრადიციული ტექნოლოგია ყველაზე უკეთეს შედეგს იმ რეგიონებში იძლევა, სადაც

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმევენახეობა-მეღვინეობა

კიდევ ერთხელ ქვევრ-ღვინოში ოზონის გამოყენების შესახებ

წიგნზე მუშაობის დროს, ჩემი ყურადღება ერთმა ახალგაზრდა მეღვინის მიერ დადებულმა ვიდეომ მიიპყრო, რომელიც წყლით სავსე ქვევრს ოზონით ამუშავებდა და ბევრი

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებიდარგებიმევენახეობა-მეღვინეობა

ვაზის გასხვლის წესები _ ქართული კორდონი

ვაზის სწორად  განვითარებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს გასხვლის ოპერაციას. დღეს გაგაცნობთ ვაზის გასხვლის ქართულ წესს, ქართულ კორდონს. ქართული კორდონი წარმოადგენს დიდი დატვირთვის

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებიდარგებიმეცხოველეობა

ლოკოკინების _ ჰელიკულტურის მოშენების ტექნოლოგია

ჰელიკულტურის მოშენების პირველ ეტაპზე შერჩეულ ტერიტორიაზე გულდასმით უნდა შემოწმდეს ნიადაგი, გაკეთდეს მიწის ანალიზი. მიზანშეწონილია ნიადაგის ნეიტრალური გარემო (მიწის pH-ის ხარისხი

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობა

მარწყვის დარგვის წესები შემაღლებულ ბაზო-კვალზე

მარწყვის თანამედროვე პლანტაციებში ყველაზე მეტად მიღებულია მარწყვის დარგვა შემაღლებულ ბაზო-კვალზე. ამ ტექნოლოგიის გამოყენების დროს აუცილებელია: რომელიმე სამულჩე მასალის გამოყენება, კვლებში

Read More