უნივერსიტეტი და ფერმერი მუშაობს როგორც ერთი ორგანიზმი

ახალგაზრდების დაინტერესება სოფლის მეურნეობით  დღეს, როგორც მთელ მსოფლიოში ისე საქართველოში, რთული პრობლემაა, მაშინ როცა აგრო ტექნოლოგიები და ტექნიკა საოცარი სისწრაფით ვითარდება, სულ

Read more

  გარე კახეთის ზეგანი და სოფლის მეურნეობა, რა გვქონდა…

     30 წელიწადზე მეტმი დრო გავიდა, რაც სოციალისტურმა წყობამ არსებობა შეწყვიტა. დაიშალა და კერძო მფლობელობაში გადავიდა რესპუბლიკაში არსებული მსხვილი  მეურნეობები

Read more

ნაცარი, გამოყენების წესი და სასარგებლო თვისებები

ნაცარი მიიღება მცენარეული მასალის სხვადასხვა ორგანული ნივთიერებების ბოლომდე დაწვის შედეგად, შეიცავს მაკრო და მიკროელემენტებს (კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, ფოსფორი, რკინა, ბორი,

Read more

ბუფერული ზონები, გარემო და ნიადაგის ნაყოფიერება ბიომევენახეობაში

სხვა ყველა მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვან საგნებთან ერთად, რაც ბიომევენახეობის ფარგლებში გვხვდება, ერთ-ერთი ძირითადი საკითხია ბუფერული ზონების დაცვა. ეს საკითხი მეტად მნიშვნელოვანია,

Read more

ლურჯი ღვინო

ყველას გაუგია წითელი, თეთრი, ვარდისფერი ღვინო, თუმცა, ლურჯი ღვინო ნოვაციაა. ცოტა ხნის წინათ ესპანეთში სტარტაფმა „გიკიმ“ ღვინის ინდუსტრიაში სიახლე შეიტანა.

Read more

იონჯის  წარმოების აგროტქნოლოგია

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება ზოგადი აღწერილობა. იონჯა მოჰყავთ ზომიერი სარტყლის თითქმის ყველა ქვეყანაში. მისი ნათესების დიდფართობებს ვხვდებით ამერიკის შეერთებულ

Read more

გეოგრაფიული აღნიშვნა _ „ახალქალაქის კარტოფილი“

„ახალქალაქის კარტოფილი“ გამოირჩევა ორი მნიშვნელოვანი მახა­სიათებ­ლით: იგი ინახება დიდი ხნის განმავლობაში და დამზადებისას ამჟღავნებს მაღალ გემოვნურ თვისებებს, ხასიათდება სასიამოვნო ფერითა

Read more

ყველი „მეგრული სულგუნი“

მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება: მეგრული სულგუნი მზადდება ძროხის, კამეჩის, თხის რძისაგან ან მათი ნარევისაგან. ფორმა_ დაბალი ცილინდრის ფორმის ყველი,

Read more

კივის სწორად გასხვლას მის მოსავლიანობაზე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს

კივის კარგი მოსავლის მისაღებად რა ფაქტორების ერთობლივობაა საჭირო: 1. ნიადაგის სტრუქტურა, როგორი ჰუმუსია, რით იკვებება მცენარე და ა.შ.  2. რა

Read more

ფეიჰოას ვეგეტატიური გამრავლება

 ფეიჰოას მაღალმოსავლიანი ერთგვაროვანი პლანტაციების მისაღებად მიმართავენ ვეგეტატიურ გამრავლებას მწვანე კალმების დაფესვიანებით. კალმებს იღებენ მხოლოდ ახალგაზრდა, წინასწარ აპრობირებული სადედე ხეებიდან, რომლებიც

Read more