აგროსიახლეებიაგროტექნოლოგიებიდარგებიმებაღეობა

დაცული მცენარე _ გარანტირებული უხვი მოსავალი

სპეციალური ნაქსოვი სამულჩე მასალა, რომლის სიმკვრივე 120 გრ/მ²,-ია მწარმოებელი ქარხანა  სულ მცირე ექვსწლიანი გარანტიით გთავაზობთ.

ნაქსოვი სამულჩე მასალა გამოიყენება მრავალწლიანი კენკროვანი კულტურების, როგორც სარეველებისგან დამცავი საშუალება, რომლის მეშვეობით ნიადაგში რეგულირდება მცენარისთვის საჭირო ტენის მოცულობა, ფესვთა სისტემას უქმნის სასურველ მიკრკოკლიმატს, აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას, ხელს უწყობს ნიადაგში არსებული და ხელოვნურად მიწოდებული საკვები ელემენტების და მინერალების ეფექტიან ათვისებას.

მცენარე 6 წლის განმავლობაში გარანტირებულად დაცულია სარეველების და მავნებლებისგან.

ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით ფერმერი თავისუფლდება სარეველების მოსაშორებლად გაწეული შრომის და მათ წინააღმდეგ გამოყენებული ქიმიური თუ მექანიკური საშუალებების შესაძენი ხარჯისგან, რაც არცთუ მცირე თანხაა.

ნაქსოვი მულჩის მეშვეობით კენკროვნების სარეველებისგან დაცვა, სწორად და დროულად მიწოდებული საკვები ელემენტების და ფესვთა სისტემაში შექმნილი სასურველი სტაბილური გარემო ხელს უწყობს მცენარის მაქსიმალურ განვითარებას და შესაბამისად ზრდის მის მოსავლიანობას.

ნაქსოვ ​მულჩთან დაკავშირებით ასევე გაგიწევთ კონსულტაციას თქვენს მიერ დასმულ ყველა საკითხზე.

დაგვიკავშირდთ, ტელ: 599 529 529/ 599 761 321

გისურვებთ უხვ მოსავალს!

Posted by Tamaz Mikadze on ხუთშაბათი, 11 ოქტომბერი, 2018