შედეგები ასეთია:

უსიამოვნო სუნის შემცირება;
მავნე მწერების შესამჩნევი შემცირება (ბუზები, ტკპები);
ნაკლები დაავადებები, რის გამოც მცირდება წამლებისა და ანტიბიოტიკების მოხმარება, რაც ასევე ამცირებს ვეტერინარის ხარჯებს;
პროდუქტის ბევრად მაღალი ხარისხი;
მნიშვნელოვანი ზრდა კვერცხის წარმოებაში;
ფეკალიებიდან გამოყოფილი მტვრისა და საზიანო გაზების შემცირება;
რძეში ცხიმის შემცველობის ზრდა;
გამრავლების უნარის ზრდა.

წყარო: http://emgeo.ge