აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

ღორის ცოცხალი წონის განსაზღვრა განაზომებით

ღორის ცოცხალი მასის განსაზღვრა შეიძლება განაზომებით:
1. ტანის სიგრძე თავიდან  კუადამდე
2. გულმკერდის გარსემოწერილობა.

ტანის  სიგრძის განაზომი აიღება  თავიდან კუდამდე, გულმკერდის გარშმოწერილობა აიღბა  წინა ფეხების შიდა მხირდან ბეჭიის ზედა ყველაზე მაღალი წერტილის გარშემოწერილობით.