დარგებიმევენახეობა-მეღვინეობა

“ღვინის” სინონიმები – რას უწოდებდნენ ღვინოს უძველესი ქართველები

როგორც ცნობილია ღვინის წარმოება და სიტყვა „ღვინო“ ქართული წარმოშობისაა და ალბათ არაა გასაკვირი, რომ ქართულ ენაში ღვინოს უამრავი სინონიმი აქვს.

ღვინის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ჩვენს დროში უკვე დავიწყებული სინონიმია – „პილატეს ცრემლები“.  როგორც ცნობილია, ქრისტეს ჯვარზე გაკვრის შემდეგ, რომის პროკურატორი პილატე ღვინოს მიეძალა და, ერთ-ერთი ვერსიით, სიცოცხლე მან ლოთობაში დაასრულა.

ასევე ქართული ღვინის სინონიმებია:

ზედაშე  – საეკლესიო ღვინო; 

თხელა – წყალ-წყალა ღვინო;

დგვიფი;

ჟოქო;

შალამურა;

წყალკვინტელა – უწყლო ღვინო;

შუმი – უჭაჭო ღვინო;

არმუჯი – წყალნარევი; 

შუაღვინო;

მაჭარი – ახლადდადუღებული;

შამანი – ჭაჭის მეორედ ნაწური; 

ახტაშუირა – შუშხუნა ღვინო;

მახალი;

ბოღლიწო – ღვინოში ჩაბუჟბუჟებული პური;. 

ნუნუა – ღვინო ბავშვენის ენაზე და სხვა…

ქართულ ლიტერატურულ ტექსტებში კი ვკითხულობთ:

დასხდეს, შეიქმნა პურობა,
გაამრავლებდეს მახალსა. (შოთა).

კუპრსავით სქელი ლალის ფერი კახური ავსებდა ჯიხვებს. (ალექსანდრე ყაზბეგი).

ბევრი ბოღლიწოს ჭამამ… ბავშვი დააოსა. (ნიკო ლორთქიფანიძე).

წყარო: allwine.ge