აგროსიახლეები

გორის მუნიციპალიტეტში  სარწყავი არხების აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს

ქვეყანაში სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად  შპს „საქართველოს მელიორაცია“ ინტენსიურ სამუშაოებს აწარმოებს. ერთ-ერთი უბანი შიდა ქართლში, „სალთვისის“ სარწყავი სისტემის აღსადგენი სამუშაოებია.  
სოფელ ქვემო ხვითის  ტერიტორიაზე ხე-ბუჩქნარისა და დანალექი გრუნტისგან პირველი და მეორე რიგის წყალგამანაწილებელი არხების  2,5 კილომეტრიანი მონაკვეთი იწმინდება.

ჩატარებული სამუშაოები არხის გამტარუნარიანობას გაზრდის. შედეგად, სოფელ ქვემო ხვითის   200 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობზე სარწყავი წყლის მიწოდება გაუმჯობესდება

„სალთვისის“ საირიგაციო სისტემაზე მიმდინარე სამუშაოები  ნოემბრის ბოლოს  დასრულდება.