აგრარული განათლებააგროსიახლეებიმემცენარეობა

ხორბლის დაავადებები და მათთან ბრძოლა

ხორბლის ფოთლის (მურა) ჟანგა, ხორბლის ღეროს ჟანგა, ხორბლის ყვითელი ჟანგა
ჟანგასთან ბრძოლის მეთოდები