აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობა

ლეღვის კალმის დაფესვიანება მარტივად

ლეღვის ხე ითვლება ერთ ერთ უძველეს ნაყოფმომცემ ხეხილად, რომლის წარმოშობის ისტორია და კულტურის დასაწყისი უხსოვარი დროიდან მომდინარეობს.

ლეღვის დაფესვიანება 2222222222

ლეღვის ხის გამრავლება ხდება კალმებით, ამონაყრებით და იშვიათად მყნობით.

ლეღვის დაფესვიანება

კალმებად იყენებენ ერთწლიან ნაზარდ ტოტებს, 20-25 სმ. სიგრძისას. კალმების აჭრა ხდება აპრილში.
კალმებს აფესვიანებენ სპეციალურად გამზადებულ ნაზავში(2 წილი ტყის მიწა +0.5 წილი ბიოჰუმუსი +0.5 წილი ქვიშა).