დარგებივეტერინარიამეფუტკრეობა

მეფუტკრეობაში გამოსაყენებლად აკრძალული ნივთიერებები

მეფუტკრეობაში აკრძალულია რიგი ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების (ანტიბიოტიკების) შემცველი პრეპარატების გამოყენება:

♦♦♦ Aristolochia ssp და მისგან დამზადებული პრეპარატები – Aristolochia spp. and preparationsthereof;

♦♦♦ ქლორამფენიკოლი-(ლევომიცეტინი);

♦♦♦ ქლოროფორმი;

♦♦♦ ქლორპრომაზინი-ამინაზინი;

♦♦♦ კოლხიცინი-კოლხიკუმი;

♦♦♦ დაპზონი;

♦♦♦ დიმეტრიდაზოლი;

♦♦♦ მეტრონიდაზოლი -(ნოზემატი,ნოზემაციდი);

♦♦♦ ნიტროფურანების ჯგუფი – ფურალტადონი, ფურაზოლიდონი, ნიფუროქსაზიდი, ნიფურსოლი, ნიტროფურანი, ნიტროფურანტოინი, ფურადონინი, ნიტრფურათიაზიდი,ნიტროფურაზინი,ფურაცილინი,ნიტრომიდაზოლი;

♦♦♦ რონიდაზოლი.

_ თაფლში ანტიბიოტიკის და სხვა აკრძალული ნივთიერებების არსებობის ან დასაშვებ ნორმაზე მაღალი შემცველობის აღმოჩენის შემთხვევაში ის ამოიღება გაყიდვიდან და დაჯარიმდება ბიზნესოპერატორი! 

წყარო: რეგულაციები თაფლის შესახებ