აგროსიახლეები

მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს მუშაობის 9 თვის შედეგების წარადგენა აგრარულ  კომიტეტში

საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, სააგენტოს თავმჯდომარემ, გიორგი მიშელაძემ სააგენტოს მიერ გაწეული საქმიანობა შეაჯამა, მიმდინარე პროექტებზე და წლის ბოლომდე განსახორციელებელ სამუშაოებზე ისაუბრა. სხდომას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე თენგიზ ნასარიძე ესწრებოდა. 
გიორგი მიშელაძემ ყურადღება გაამახვილა ყვარლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში მიწის რესურსების მონაცემთა ინტეგრირებული ბაზის შექმნის დასრულებულ საპილოტე პროექტზე და შედეგების სტატისტიკური ანალიზი მიმოიხილა. როგორც სააგენტოს თავჯდომარემ აღნიშნა, Corine-ის კლასიფიკატორის მიხედვით, საპილოტე არეალში შეიქმნა მიწათდაფარულობისა (Land Cover) და მიწათსარგებლობის (Land Use) ერთიანი გეომონაცემთა ბაზა, რომლის ფართობი 187 792 ჰექტარს შეადგენს. ორთოფოტოგეგმების დეშიფრაციის საფუძველზე, დაწყებულია მიწის საფარის ინვენტარიზაცია ახმეტის, თელავისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში, ამ ეტაპისათვის, ინვენტარიზებულია 85 000 ჰექტარი.

სააგენტოს თავმჯდომარე შეეხო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის სახელმწიფო პროგრამას და 9 თვის სტატისტიკა შეაჯამა. აღინიშნა, რომ  იჯარით გაიცა 97 საძოვარი, რომლის ფართობი შეადგენს 8 250 ჰექტარს. ჯამში, წლიური საიჯარო გადასახადი შეადგენს 749 034 ლარს. დღეის მდგომარეობით კი, პროგრამის 8 ეტაპის ფარგლებში იჯარით სულ გაცემულია 14 163 ჰა საძოვარი, რომლის წლიური საიჯარო გადასახადი შეადგენს 1 511 536 ლარს. პროგრამის ბოლო, მე-9 ეტაპზე  შემოსულია 71 განაცხადი, რომლითაც მოთხოვნილია 9 316 ჰა საძოვრის იჯარით გაცემა.

გიორგი მიშელაძემ ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების ინვენტარიზაციის სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობის შესახებაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელს, დედოფლისწყაროს  და ქარელის მუნიციპალიტეტებში განხორციელდა 1 675 ჰა ქარსაფარი ზოლის ინვენტარიზაცია, მიმდინარეობს რეგისტრაციისა და სტატუსის მინიჭების პროცესი. ჯამში, ინვენტარიზაციის პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო საკუთრებაში ქარსაფარი ზოლის სტატუსით დარეგისტრირდა 1 414 ერთეული მიწის ნაკვეთი, რომლის ფართობი შეადგენს 1 195 ჰექტარს.