დარგებიმედია ფერმერებისთვის TV

ცხვრის მოვლა-შენახვა

მეცხვარეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის ტრადიციული დარგია, რომელიც რთული, მაგრამ მომგებიანი საქმიანობაა და გარკვეულ სპეციფიკურ ცოდნასაც მოითხოვს, რომელიც ფერმერებს ხშირად არ აქვთ, ან არ ითვალისწინებენ, რაც პირდაპირ აისახება შედეგზე. 

ტელეკომპანია „საფერავის“ და ჟურნალ „ახალი აგრარული საქართველოს“ ერთობლივ გადაცემაში „მედია ფერმერებისთვის“ ცხვრის მოვლა-შენახვის სპეციფიკაზე და დღეს დარგში არსებულ გამოწვევებზე გვესაუბრება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კონსულტანტი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი, გივი ბეღელური.

გადაცემას უძღვება ჟურნალ „ახალი აგრარული საქართველოს“ რედაქტორი, შოთა მაჭარაშვილი

.