აგროსიახლეები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, 2,5  კილომეტრი სიგრძის  სადრენაჟე არხები იწმინდება    

შპს „საქართველოს მელიორაცია“, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, დამშრობი სისტემის   მოწესრიგების სამუშაოებს ატარებს.
სოფელ გუბისწყალში, ხე-ბუჩქნარისა და ნატანი მასისგან მაგისტრალური კოლექტორის  2,5 კილომეტრიანი მონაკვეთი  იწმინდება. 

ჩატარებული სამუშაოები არხის გამტარუნარიანობას გაზრდის. შედეგად, 100 ჰექტარამდე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობზე სადრენაჟე მომსახურება გაუმჯობესდება  და აგროწარმოების შესაძლებლობა გაიზრდება.

სამუშაოები იანვრის ბოლოს დასრულდება.