მეფუტკრეობაში რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატების ნუსხა, მეფუტკრე ფერმერთა და თაფლის მწარმოებელთა ვალდებულება

მეფუტკრე ფერმერი და თაფლის მწარმოებელი ვალდებულია: დარეგისტრირდეს სურსათის მწარმოებელ ბიზნესოპერატორად; დაიცვას „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით“ განსაზღვრული

Read more

მეფუტკრეობაში შეზღუდულად გამოსაყენებელი ნივთიერებები

მეფუტკრეობაში განსაკუთრებული კონტროლი არის დაწესებული თაფლში გარკვეული ჯგუფის ანტიბიოტიკების შემცველობაზე, ესენია: ტეტრაციკლინები – (ოქსიბაქტოციდი, ოქსივიტი, ვესტა, ბიოვიტი) დასაშვები ნორმა _  0.1 მგ/კგ; სტრეპტომიცინი; დასაშვები

Read more

სასაწყობო მურნეობის სწორი დაგეგმა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების თავიდან აცილება

 ფერმერები დიდი გამოწვევების წინაშე დგანან. სხვადასხვა ორგანიზაციების მონაცემებით დღეს მილიარდზე მეტი ადამიანი შიმშილობს. ამასთან ყოველწლიურად 1.3 მილიარდი ტონა სურსათი ქრება

Read more

ნივრის აგროტექნოლოგია

ნიორი – A. Sativum L. ნივრის სამშობლოდ ცენტრალური აზია, ავღანეთი და ინდოეთი ითვლება. გარეული ნიორი საქართველოშიც არის გავრცელებული „გველის ნიორას“ სახელწოდებით. ნიორს

Read more

ფუტკრის მავნებლები და მათ საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება – დეზინფექცია, დეზაკარიზაცია, დეზინსექცია და დერატიზაცია

ფუტკრის მავნებლები  და მტრებია: მწერები – ცვილის ჩრჩილი (Galleria mello-nella) ; ჭიანჭველა (Formidae); ყურბელა (Dermaptera); ფუტკრის მგელი – ფილანტი (Philanthus

Read more

ფუტკრის ოჯახის შეძენისას სათანადო დროისა და კონდიციის განსაზღვრა 

ფუტკრის ოჯახის შეძენის ოპტიმალური პერიოდი და პირობები საფუტკრის მოწყობის შემდგომ საჭიროა ფუტკრის ოჯახების შეძენა, რისთვისაც მიზანშეწონილია გამოცდილ მეფუტკრეებსა და ფუტკრის დაავადების სპეციალისტებთან დაკავშირება.

Read more

ცხვრის გადამდები და არგადამდები დაავადებები

მეცხვარეობის განვითარების ერთერთი შემაფერხებელი ფაქტორია არაგადამდები და გადამდები დაავადებები, რომლებიც დარგს დიდ ეკონომიკურ  ზარალს აყენებენ. ზოგიერთი გადამდები დაავადება სახიფათოა ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. ამდენად, მათ საფუძვლიან ცოდნას და საწინააღმდეგო ღონისძიებათა

Read more

მეფუტკრეობაში გამოსაყენებლად აკრძალული ნივთიერებები

მეფუტკრეობაში აკრძალულია რიგი ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების (ანტიბიოტიკების) შემცველი პრეპარატების გამოყენება: ♦♦♦ Aristolochia ssp და მისგან დამზადებული პრეპარატები – Aristolochia spp. and preparationsthereof;

Read more

რქების მიხედვით მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ასაკის განსაზღვრა

ხბოს, დაბადებიდან 2 კვირის შემდეგ, ხელის შეხებით თავზე პატარა კოპები შეენიშნება. ორი თვის თავზე ეს კოპები თვალითაც შესამჩნევი ხდება. ნახევარი

Read more

შემჭიდროებული და განმეორებითი კულტურები, კულისური ნათესები

შემჭიდროებული და განმეორებითი კულტურის მნიშვნელობა.   შემჭიდროებული  კულტურების ქვეშ იგულისხმება ფართობის ისეთი გამოყენება ერთ სავეგეტაციო პერიოდში, რომლის დროსაც ერთდროულად ან თანმიმდევრულად

Read more