ჩაის ახალი პლანტაციების გაშენების აგროტექნოლოგია

    უკანასკნელი 20-25 წლის მანძილზე ქვეყანაში შექმნილი მძიმე პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ჩაის პლანტაციების დიდი ნაწილი სტიქიურად განადგურდა. ახლო

Read more

მცენარის სასიცოცხლო პირობები 

ყოველი კულტურის მოსავლის მოყვანა ემყარება უმნიშვნელოვანესი ბიოლოგიური კანონის – ორგანიზმის და გარემო პირობების ერთიანობის ცოდნას და გამოყენებას. ფერმერის ძირითადი ამოცანა იმისათვის, რომ მიიღოს

Read more

ამბროზია და სხვა მცენარეები რომლებმაც შესაძლოა შემოდგომაზე ალერგია გამოიწვიოს

თუ თქვენ გაზაფხულის თბილი და ზაფხულის ცხელი დღეები ალერგიული სიმპტომების გარეშე გაიარეთ და გვიანი ზაფხულიდან უეცრად ცემინებამ, სურდომ, ცხვირის გაჭედვამ

Read more

ჭვავი, ანუ სვილა (Secale cereale) _ საშემოდგომო ჭვავი

ჭვავი, ანუ სვილა (Secale cereale) — ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ძირითადად პურეულს წარმოადგენდა იმ რაიონებში, სადაც ხორბლის კულტურა ჯერ კიდევ ნაკლებად იყო გავრცელებული. უკიდურეს ჩრდილოეთში მას ანაცვლებდა ქერი, რომელსაც სავეგეტაციო

Read more

სათბურის ვარდის წარმოების ტექნოლოგია

ვარდი (ლათ. Rosa)- მცენარის გვარი ვარდისებრთა ოჯახისა. ცნობილია დაახლოებით 400 ველური სახეობა (ასკილი, ლათ.-Rosa Canina), რომლებიც ჩრდილოეთ ნახევარსფეროშია გავრცელებული. საქართველოში 25-მდე სახეობაა. ვარდი მარადმწვანე

Read more

ნიადაგიდან გამოტანილი ძირითადი საკვები ელემენტების შევსება დაპროგრამებული მოსავლის მისაღებად

სასუქების გამოყენების სწორი სისტემის აგებისას საჭიროა მხედველობაში იქნეს მიღებული ცალკეული კულტურების კვების თავისებურებანი. მინდვრის კულტურები განსხვავდებიან მოსავლის ფორმირებისათვის საჭირო საკვები

Read more

ფოტოსინთეზი და მცენარის სუნთქვა

ფოტოსინთეზი მწვანე მცენარეების უმნიშვნელოვანესი სასიცოცხლო ფუნქციაა, რომლის შედეგიც ორგანული ნაერთების პირველადი სინთეზია. ფოტოსინთეზის წარმართვისათვის ერთდროულად აუცილებელია სინათლის წყარო, სითბო, წყალი,

Read more

ოროვანდი

ოროვანდი (ბერძნულად Arctium, ითარგმნება, როგორც დათვი) ორწლოვანი რთულყვავილოვანი, მოზრდილი ბალახოვანი მცენარეა. ოროვანდს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში უწოდებენ: დელხვინას, დილხვენას, ოლაღუას, ოხაკუას,

Read more

ქართული ხორბალი _ შავფხა, დიკა თეთრი, ახალციხის წითელი დოლი (მესხური)

შავფხა Tr. du­rum   Desf.   Var. apu­li­cum Corn.– თავთავი წითელი, შებუსული, ფხები შავი, თავთავი ძირითადად ცილინდული, 6-8 სმ სიგრძის. საკმაოდ მკვრივი.

Read more

ჭინჭარი

ჭინჭარი მრავალწლიანი ორსახლიანი ბალახოვანი მცენარეა გრძელი ფესურითა და მიწისქვეშა ყლორტებით. ღერო ოთხწახნაგოვანია. მასზე, ისევე როგორც ფოთლებზე, მოთავსებულია მსუსხავი ბუსუსები, რომლებიც

Read more