ლურჯი იონჯა (Mediacgo sativa)

პარკოსანთა ოჯახის წარმომადგენელი, მრავალწლოვანი ბალახია, არსებობს რამოდენიმე სახეობის, თუმცა სამეურნეო მნიშვნელობით გამოირჩევენ ლურჯ იონჯას, რომელიც შეიცავს საკვები პროტეინის დიდ რაოდენობას,

Read more

მრავალწლიანი კოინდარი (Lolium perenne)

მეჩხერბუჩქიანი მცენარეა, იზრდება 80 სმ-მდე სიმაღლის, ვერ ეგუება მჟავე და მძიმე ნიადაგებს. არ უყვარს გვალვა. ის ძვირფასი საკვები ბალახია, კარგად უძლებს

Read more

 სამყურა

სამყურა (Trifolium) — ერთწლოვან და მრავალწლოვან მცენარეთა გვარი პარკოსანთა ოჯახის მცენარეა. ყველა სახეობა ბალახოვანია. მათი ფოთოლი სამ ფოთოლაკიანია (აქედან მოდის მისი სახელიც).  სამყურა კარგი თაფლოვანი მცენარეა და  შესაძლებელია შეგროვდეს ნექტარი

Read more

როგორ გავაშენოთ ცოცხალი ღობე

ცოცხალი ღობის მოსაწყობად მრავალნაირი ბუჩქი და ხე გამოდგება. მათი სახეობების არჩევანი თქვენს გემოვნებაზეა. უბრალოდ, გადაწყვეტილების მისაღებად გაითვალისწინეთ, რომ თუ ფოთლოვანი

Read more

აზიმინა – Assimin, მექსიკური ბანანი _ კარაქის ხე

აზიმინა ანონასებრთა ოჯახის ერთადერთი წარმომადგენელია, რომელიც ტროპიკებს გარეთ ნაყოფს იძლევა. მისი 68 ჯიშია ცნობილი, რომლებიც ერთმანეთისაგან ნაყოფისა და თესლის სიდიდითა

Read more

ხორბლის მავნებლები დაავადებები, სარეველები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა

საქართველოში წარმოებულ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ხორბალს. საქართველო მცირემიწიანი ქვეყანაა, ევროპის წამყვანი ქვეყნების მსგავსად, სადაც მოსავლის საჰექტარო მაჩვენებელი

Read more

როგორ დავრგოთ ვარდი?

როგორც ადრე გითხარით, ვარდების ჩანაწერის ნახვანერგების შერჩევისას აუცილებლად მძლავრი ფესვთა სისტემის მქონე ძირები უნდა შეარჩიოთ. ეს ბევრად განაპირობებს გრუნტთან მათ

Read more

როგორ და როდის გავსხლათ ვარდები: მასტერ-კლასი სახეობების მიხედვით

ვარდებმა რომ სილამაზით უხვად დაგვაჯილდოვონ, წელიწადში სამჯერ სხლავენ: გაზაფხულზე, ზაფხულსა და შემოდგომაზე. ვარდებს გასხვლა, პირველ რიგში, გაახალგაზრდავებისა და ჯანმრთელობისათვის სჭირდება,

Read more

მჟაუნა და მისი სარგებლიანობა

აუნა (Rumex acetosa) მატიტელასებრთა ოჯახის მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. მჟაუნას, როგორც სამკურნალო მცენარეს, უძველესი დროიდან იყენებდნენ, თუმცა, მას საკვების სახით არ

Read more

მცველი მცენარეები

მცენარეები  ხშირად  ანტაგონიზმსაც იჩენენ და საარსებო გარემოს უზღუდავენ ერთმანეთს, მაგრამ არიან ისეთებიც რომლებიც იცავენ და უფრთხილდებიან „თანამოძმეებს“.  ამ ჯგუფს ეკუთვნის არა

Read more