კლიმატი და სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობა

  სასოფლო-სამეურნეო მცენარეები ზრდა-განვითარების სხვადასხვა ფაზაში ურთიერთქმედებენ ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მთელ კომპლექსთან, რომელთაგან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ცვალებადი მეტეოროლოგიური ფაქტორებია. ამ ფაქტორთა

Read more

მცენარის საკვები (სასუქის) ელემენტები და მათი დანიშნულება

სასუქის ელემენტები N_  აზოტი — წარმოადგენს ყველა ცილოვანი ნივთიერების აუცილებელ შემადგენელ ნაწილს. ის არეგულირებს ვეგეტატური მასის ზრდას, განსაზღვრავს მოსავლიანობის დონეს და

Read more

ჩაის კულტურის , ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური მნიშვნელობა

დღეს დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში თხილის კულტურა ლიდერობს, შემდეგ _ ციტრუსები და ჩაი, თუმცა, ფერმერულ მეურნეობებში პროგრამა „დანერგე მომავალის“ ფარგლებში

Read more

მცენარეთა ზრდა და განვითარება

   მცენარის ყველა ვეგეტაციური ორგანო ყალიბდება ჯერ კიდევ თესლის ჩანასახოვან მდგომარეობაში. მცენარის აღმოცენებისას პირველად ჩნდება ღივი, რომელიც მიემართება ვერტიკალურად, ნიადაგის

Read more

საქართველოში მეჩაიეობის ინდუსტრიული განვითარების პერსპექტივები, პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები

მსოფლიოში ჩაის მოხმარებისა და ფასების სტაბილურად მზარდმა ხასიათმა, ეკოლოგიურად სუფთა კვების პროდუქტებზე მომხმარებელთა განსაკუთრებულმა ინტერესმა კარგი წინაპირობები შექმნა საქართველოში ჩაის

Read more

ქართული მეჩაიეობის გადასარჩენად

გასული საუკუნის 90-იან წლებში მსოფლიოში ჩამოყალიბდა ჩაიზე მოთხოვნისა და მასზე ფასების ზრდის ტენდენცია, რაც მეჩაიეობის ცნობილი საექსპერტო ფირმების შეფასებით განპირობებული

Read more

ლავანდა

ლავანდა დეკორატიული მარადმწვანე მრავალწლოვანი ბუჩქია. მისი გამრავლება შესაძლებელია თესლით, კალმით ან გადაწვენით, ღია გრუნტში ან ქოთანში. თესლთან შედარებით, მისი გამრავლება

Read more

ბაზები (BUMBUS) _ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ეფექტური დამამტვერიანებლები

ფუტკრებთან ერთად, ბაზები ითვლებიან ერთ-ერთ საუკეთესო დამამტვერიანებელ მწერებად, რითაც მცენარეთა პროდუქტიულობა მნიშვნელოვნად იზრდება. როგორც ცნობილია, ყვავილოვან მცენარეთა 80% იმისათვის, რომ

Read more

წყალმცენარეები – ყველაზე ენერგოეფექტიანი ბიოსაწვავი

ენერგორესურსების დეფიციტის პრობლემა და ამ პრობლემის ალტერნატიული ენერგიის წყაროებით გადაწყვეტის მცდელობა სიახლეს არ წარმოადგენს. ალტერნატიული ენერგიის წყაროებზე გადასვლა განპირობებულია არა

Read more

მოგზაური მცენარეები

როგორც ცნობილია, მოგზაურობა მარტო ადამიანებს არ მოსწონთ, მოგზაურობა მცენარეებსაც უყვართ. ბევრი ბაღჩეული თუ ბოსტნეული კულტურა, რომელიც ტრადიციულად ჩვენი მენიუს ძირითადი

Read more