,,ლომთაგორა” _ ქართული უხვმოსავლიანი სიმინდის თესლი

კომპანია „ლომთაგორა“ გთავაზობთ ქართველი მეცნიერ-სელექციონერების მიერ გამოყვანილ უხვმოსავლიან  სიმინდის ქართულ თესლს „ლომთაგორას“. ქართული სიმინდი „ლომთაგორა“ (ყვითელი  და თეთრი მარცვალი) _

Read more

სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი ზო­ნის სამ­კურ­ნა­ლო მცე­ნა­რე­ე­ბი 

ნედ­ლე­ულ­ის გა­მო­ყე­ნე­ბის მი­ხედ­ვით და კულ­ტუ­რის წარ­მო­ებ­ის ხა­სი­ათ­ით, სამ­კურ­ნა­ლო მცე­ნა­რე­ე­ბი შე­ად­გე­ნენ ტექ­ნი­კურ მცე­ნა­რე­თა გან­სა­კუთ­რე­ბულ ჯგუფს, რო­მელ­თა მოვ­ლა-მო­შე­ნე­ბის მი­ზა­ნია, ად­ამ­ი­ან­თა და ცხო­ველ­თა

Read more

კა­ტა­ბა­ლა­ხა (Valeriana officinalis)

კა­ტა­ბა­ლა­ხა მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა კა­ტა­ბა­ლა­ხი­სებრ­თა ოჯ­ახს. ის მრა­ვალ­წლი­ა­ნი ბა­ლა­ხო­ვა­ნი მცე­ნა­რეა, მოკ­ლე ვერ­ტი­კა­ლუ­რი ფე­სვუ­რით და მრა­ვალ­რიც­ხო­ვა­ნი ფეს­ვე­ბით. ღე­რო 2 მეტ­რამ­დე სი­მაღ­ლის იზრ­დე­ბა, და­ღა­რუ­ლია,

Read more

ფრთი­სებ­რი კა­ლან­ხოა

კა­ლან­ხოა მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა მსუ­ქა­ნი­სებრ­თა ოჯ­ახს. მრა­ვალ­წლი­ა­ნი ტრო­პი­კუ­ლი მცე­ნა­რეა. მი­სი სამ­შობ­ლოა სამ­ხრეთ-აღ­მო­სავ­ლეთ აფ­რი­კა. ფეს­ვე­ბი მოკ­ლეა, გან­ტოტ­ვი­ლი, მცე­ნა­რე მტრე­დის­ფე­რია, შიშ­ვე­ლი, 100 სმ სი­მაღ­ლის,

Read more

პა­სიფ­ლო­რა – (Passiflora incarnata)

პა­სიფ­ლო­რა  პა­სიფ­ლო­რას ოჯ­ახს მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა, რო­მე­ლიც აერ­თი­ან­ებს 12 გვარ­სა და 300-ზე მეტ სა­ხე­ობ­ას აერ­თი­ან­ებს. წარ­მო­ად­გენს ბუჩ­ქო­ვან ან ბა­ლა­ხო­ვან მცე­ნა­რეს, რო­მე­ლიც ულ­ვა­შე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით ეხ­ვე­ვა.

Read more

განახლებული ჩაის ჯიში ,,კოლხიდა”

   ,,ჩვენ არავის ჩრდილში მოქცევა არ გვსურს, მაგრამ მოვითხოვთ ჩვენს ადგილს მზის ქვეშ“     ბერნჰარდ ფონბიულოვი საქართველოს მოსახლეობა ყოველწლიურად  უცხო ქვეყნებიდან

Read more

არყი

არყის გვარში 40-50 სახეობის ბუჩქები და ხეები შედის, რომელთაგან საქართველოში ველურად ხუთი სახეობაა გავრცელებული: ლიტვინოვის (ბუსუსიანი), მეჭეჭიანი, მედვედევის, სამეგრელოს და რადეს

Read more

ხე და ადამიანი

ცნობილია, რომ ხეებს ადამინების და ცხოველების მსგავსად ბიოენერგეტიკული რესურსები გააჩნია, რის მეშვეობითაც ინფორმაციულ კავშირს ამყარებენ ერთმანეთთან. ასეთივე კავშირი ხეებს და ადამიანებს

Read more

ავოკადო (Persea americana)

ავ­ოკ­ა­დო ეკ­უთ­ვნის დაფ­ნი­სებრ­თა ოჯ­ახს. სამ­შობ­ლოდ ით­ვლე­ბა ცენ­ტრა­ლუ­რი ამ­ერ­ი­კა და მექ­სი­კა, სა­დაც ის გვ­ხვ­დე­ბა ტყე­ებ­ში, ვე­ლურ მდგო­მა­რე­ობ­ა­ში. ავ­ოკ­ა­დო ძვირ­ფა­სია დი­დი რა­ოდ­ენ­ობ­ის

Read more