მანგალიცური ჯიშის ღორი

მანგალიცური ერთ-ერთი წამყვანი ღორის ჯიშია მსოფლიოში. გამოიყვანეს უნგრეთში გარეული ღორების კარპატულ მანგალიცურ ღორთან შეჯვარებით 1833 წელს. კავკასიაში გავრცელდა რუსეთიდან მეორე მსოფლიო

Read more

ღორის ჯიშები _ დიდი შავი ჯიშის ღორი

დიდი შავი ჯიშის ღორი გამოიყვანეს 1899 წელს, ინგლისში ადგილობრივი გრძელყურიანი, ნეაპოლიტანური და ჩინური შავი ღორის შეჯვარებით. ევროპაში ღორმა „კორნუელურის“ სახელი შეიძინა.

Read more

როგორ დავიცვათ სილოსი და სენაჟი გაფუჭებისგან

ბალახის და იონჯის სილოსი ​მაღალპროდუქტიული ძროხების რაციონის შეუცვლელი კომპონენტია. ამის მიზეზი მასში მნიშვნელოვანი რაოდენობის ასათვისებელი საკვები ნივთიერებები და ფიზიკურად ეფექტიანი უჯრედანას (peNDF) არსებობა. თუმცა, ამ კულტურების სილოსი ​ორმოში სწორი ჩადება

Read more

ისრაელის მერძევეობის დარგის თავისებურებები და წარმატების საიდუმლო

სოფლის მეურნეობისთვის არახელსაყრელი ბუნებრივი პირობების მიუხედავად ისრაელმა  შეძლო და მსოფლიოს აჩვენა, რომ სწორად ორგანიზებითა და შრომისმოყვარეობით, სანიმუშო სოფლის მეურნეობის წარმოების

Read more

კალმახის ვირუსული ჰემორაგიული სეპტიცემია

თევზის ინფექციური დაავადებებისაგან გამოწვეული პრობლემები მრავალ ქვეყანას აწუხებს. მათ შორის გამონაკლისს არც საქართველო წარმოადგენს. ჩვენი ქვეყნის მეკალმახეობის განვითარებას ხელს ის

Read more

მსოფლიო ხორცის წარმოება _ საქონლის ხორცის წარმოება საქართველოში – რეალობა და პერსპექტივა

მსოფლიოში ხორცზე  მოთხოვნა იზრდება, როგორც რაოდენობრივ, ასევე მის ხარისხობრივ მაჩვენებელზე. შესაბამისად, იზრდება კონკურენციაც, რაც მწარმოებებლებს  ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს, უბიძგებს

Read more

EM-ტექნოლოგიის ეფექტი მეცხოველეობაში

მეცხოველეობაში  ყველა ასპექტის გათვალისწინება, იდეალური საწარმო ციკლი, სისუფთავე, ცხოველთა ჯანმრთელობა, მომსახურე პერსონალისთვის სასიამოვნო პორობების შექმნა თუ სხვა, მნიშვნელოვანია. მეცხოველეობაში, მნიშნელობა

Read more

როდის გადავიყვანოთ საძოვრულ შენახვაზე ძროხა?

ძროხის საძოვრულ შენახვაზე გადაყვანა ბუნებრივ-კლიმატურ ზონაზე, კონკრეტული რეგიონის ნიადაგობრივ პირობებზე, აგრეთვე ბალახის ვეგეტაციის ხელშემწყობი ფაქტორების ცვალებადობაზეა დამოკიდებული. როგორც წესი, საძოვრული სეზონი

Read more

ბატკნების გამოზრდა ინტენსიური მეთოდით

ბოლო პერიოდში საქართველოში ცხვრისა და ცხვრის ხორცის ექსპორტი გაიზარდა, რაც მეცხვარე ფერმერებს კარგ პირობას უქმნის თავიანთი მეურნეობები გააძლიერონ და დარგის

Read more

რაც მეცხოველე და მეფრინველე ფერმერებმა ზედმიწევნით უნდა იცოდნენ

თანამედროვე ტექნოლოგიური მეცხოველეობა და მეფრინველეობა ხარისხიან საკვებზეა დაფუძნებული. სწორედ დაბალანსებული საკვები განსაზღვრავს დიდწილად ამ დარგის  რენტაბელობას _ ბიზნესის მომგებიანობას და ამიტომაც

Read more