კალმახის ვირუსული ჰემორაგიული სეპტიცემია

თევზის ინფექციური დაავადებებისაგან გამოწვეული პრობლემები მრავალ ქვეყანას აწუხებს. მათ შორის გამონაკლისს არც საქართველო წარმოადგენს. ჩვენი ქვეყნის მეკალმახეობის განვითარებას ხელს ის

Read more

მსოფლიო ხორცის წარმოება _ საქონლის ხორცის წარმოება საქართველოში – რეალობა და პერსპექტივა

მსოფლიოში ხორცზე  მოთხოვნა იზრდება, როგორც რაოდენობრივ, ასევე მის ხარისხობრივ მაჩვენებელზე. შესაბამისად, იზრდება კონკურენციაც, რაც მწარმოებებლებს  ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს, უბიძგებს

Read more

EM-ტექნოლოგიის ეფექტი მეცხოველეობაში

მეცხოველეობაში  ყველა ასპექტის გათვალისწინება, იდეალური საწარმო ციკლი, სისუფთავე, ცხოველთა ჯანმრთელობა, მომსახურე პერსონალისთვის სასიამოვნო პორობების შექმნა თუ სხვა, მნიშვნელოვანია. მეცხოველეობაში, მნიშნელობა

Read more

როდის გადავიყვანოთ საძოვრულ შენახვაზე ძროხა?

ძროხის საძოვრულ შენახვაზე გადაყვანა ბუნებრივ-კლიმატურ ზონაზე, კონკრეტული რეგიონის ნიადაგობრივ პირობებზე, აგრეთვე ბალახის ვეგეტაციის ხელშემწყობი ფაქტორების ცვალებადობაზეა დამოკიდებული. როგორც წესი, საძოვრული სეზონი

Read more

ბატკნების გამოზრდა ინტენსიური მეთოდით

ბოლო პერიოდში საქართველოში ცხვრისა და ცხვრის ხორცის ექსპორტი გაიზარდა, რაც მეცხვარე ფერმერებს კარგ პირობას უქმნის თავიანთი მეურნეობები გააძლიერონ და დარგის

Read more

რაც მეცხოველე და მეფრინველე ფერმერებმა ზედმიწევნით უნდა იცოდნენ

თანამედროვე ტექნოლოგიური მეცხოველეობა და მეფრინველეობა ხარისხიან საკვებზეა დაფუძნებული. სწორედ დაბალანსებული საკვები განსაზღვრავს დიდწილად ამ დარგის  რენტაბელობას _ ბიზნესის მომგებიანობას და ამიტომაც

Read more

ტკივილგამაყუჩებლები და ანესთეზია მეცხოველეობაში

აშშ-ს მეცხოველეობაში ქირურგიული პროცედურების ჩატარების დროს ტკივილგამაყუჩებლებზე და საანესთეზიო საშუალებებზე მოთხოვნილება იზრდება და ისინი სულ უფრო ფართოდ გამოიყენება. ისეთი ოპერაციები, როგორიცაა კასტრაცია და

Read more

ეფექტური მიკროორგანიზმები _  EM-ის ეფექტი მეცხოველეობაში

 მეცხოველეობაში მნიშვნელოვანია ყველა ასპექტის გათვალისწინება, არა მარტო იდეალური წარმოება, არამედ ცხოველთა ჯანმრთელობაც. ამიტომ მნიშვნელოვანია ცხოველური საწარმოებისათვის ჰიგიენური პირობების დაცვა. ამით

Read more

ღორის სუქების მეთოდები

ღორის სუქების რამდენიმე სახე არსებობს: ინტენსიური სახორცე, საბეკონე და ცხიმოვან კონდიციებამდე სუქება. სახორცე სუქებისას ცხოველებს 95-100 კგ-მდე ასუქებენ. ამ წონის

Read more

მეღორეობა ღორის სადგომი ბინების მშენებლობა

 მეღორეობის ფერმის მშენებლობისათვის  მშრალი 5%-იანი დახრილობის თიხნარი ადგილი უნდა შეირჩეს, რადგან სადგომი დაცული იყოს დატბორვისგან, გრუნტის წყალი არ უნდა იყოს

Read more