ცხოველური წარმოშობის სურსათის მწარმოებელი ბიზნესოპერატორის აღიარების გზამკვლევი

 აღიარება – რეგისტრირებული ბიზნესოპერატორის საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადასტურებაა. აღიარებას ექვემდებარებიან ის ბიზნესოპერატორები, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია ცხოველური წარმოშობის

Read more

პირველი იანვრიდან უკრაინაში გლეხებს რძის გაყიდვა ეკრძალებათ

2018 წლის პირველი იანვრიდან უკრაინაში ამოქმედდა რეგულაცია რომელიც კრძალავს შინამეურნეობების მიერ წარმოებული რძის გაყიდვას. შეგახსენებთ რომ ევროკავშირთან შეთანხმების თანახმად, უკრაინის

Read more

რძე და რძის პროდუქტები

„რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ” ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული რძე და რძის ნაწარმის, ასევე რძის შემცველი პროდუქტის წარმოების და ბაზარზე განათავსებისას მწარმოებლები

Read more

იაკი

იაკი (ლათ. Bos Poephagus grunniens) — წყვილჩლიქოსანი ცხოველი ძროხისებრთა ჯახისა. გარეული იაკი შემორჩენილია ტიბეტის მთებში (ზღვის დონიდან 4500 მ-მდე). მანდაოს არეში აქვს კუზი. ფერად შავი ან წაბია, ხერხემლის

Read more

სენაჟის  მნიშვნელობა  და  დამზადების ტექნოლოგია

მეცხოველეობაში ძირითადად გამოიყენება მცენარეული წარმოშობის  საკვები, რომელიც მზადდება ბალახის ვეგეტაციური განვითარების შემჭიდროებულ ვადებში.     საკვების შემჭიდროებულ ვადებში დამზადება შესაძლებელია, მისი

Read more

საქართველოს მერძევეობის სექტორი ვითარდება

საქართველოს მერძევეობის ინდუსტრია მზარდი ტემპებით ვითარდება, რაც განპირობებულია გაუმჯობესებული საინვესტიციო კლიმატით, კარგი პირობების არსებობით სარძეო ფერმებისთვის,  რძეზე და რძის პროდუქტებზე

Read more

გაინტერესებთ, რა სახის რძის პროდუქტით ვიკვებებით?

გაინტერესებთ, რა სახის რძის პროდუქტით ვიკვებებით, შეიცავს თუ არა იგი, მართლაც , ნატურალურ რძეს, მიუხედავად იმისა, აწერია თუ არა ხაჭო,

Read more

კალციუმის და ფოსფორის ცვლის დარღვევით გამოწვეული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები მეცხოველეობაში

მეცხოველეობაში მეტად მნიშვნელოვანია წველადობის ზრდა და მოსახლეობის მზარდი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება. ამ მიზნით მეტად საყურადღებოა რძიდან ყველის გამოსავლიანობის მატების გზების ძიება.

Read more

სანაშენე პირუტყვის იმპორტის მოთხოვნები და შესაძლებლობები საქართველოში

ყველა პროფესიონალი მესაქონლისთვის ცნობილია მარტივი ჭეშმარიტება – იმისათვის რომ მიაღწიოთ მნიშვნელოვან შედეგებს მერძეულ მესაქონლეობაში, აუცილებელია მუდმივი ზრუნვა ჯანმრთელი და პროდუქტიული

Read more

კომბინირებულ საკვებში შემავალი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები და მათი მნიშვნელობა

კომბინირებულ საკვებში შემავალი ყველა ინგრედიენტი და საზრდო ნივთიერება პირობითად შეიძლება ორ ჯგუფად გაიყოს. ერთ ჯგუფს განეკუთვნება ყველა ორგანული და მინერალური

Read more