სვანური ღორი

სვანური ღორი წარმოშობილია ევროპული გარეული ღორის კავკასიური მოკლეყურა ქვესახეობის (Sus scrofa attila) მოშინაურებით, რაც თავის ქალას აგებულების, აგრეთვე სისხლის ჯგუფებისა და

Read more

საქართველოსთვის მერძეული მეძროხეობის დარგის სტრატეგიული მნიშვნელობა

მეძროხეობა არის საქართველოში მეცხოველეობის უმნიშვნელოვანესი დარგი. სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქციის სტრუქტურაში (ფაქტობრივად არსებულ ფასებში) მეცხოველეობის წილად მოდის 50%-ზე მეტი, მათ

Read more

საძოვრის მოწყობა

ცხოველთა საძოვრული შენახვის სწორი ორგანიზაციისათვის საჭიროა მთელი რიგი აგროტექნიკური, ზოოტექნიკური, ვეტერინარულ-სანიტარული ღონისძიებების გატარება. უპირველეს ყოვლისა, საძოვრის ტერიტორიის სწორი ორგანიზაცია და

Read more

ტენილი

ტენილი _ ყველი მესხეთ-ჯავახეთის რეგიონში ცხვრის რძისგან (ივლის-აგვისტოში) მზადდება, ხოლო დმანისის რაიონში _ ძროხის რძისგან იმ დროს, როდესაც რძე მაღალცხიმიანია (ლაქტაციის

Read more

დეტალები „ქართული მთის ღორის გადარჩენის პროექტზე“

„უკეთესი დიდი პროექტი მიმაჩნია, რომ საქართველოში არ არის“ _ ასე შეაფასა საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ  საპარლამენტო მოსმენისას, „ქართული

Read more

კავკასიური წაბლა ჯიში

გამოყვანილია საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და დაღესტნის ადგილობრივი ძროხის შეჯვარებით, უმთავრესად შვიცურ ჯიშთან. ბოლო პერიოდში შესაჯვარებლად იყენებდნენ, აგრეთვე, შვიცური პირუტყვის მონაწილეობით

Read more

საქართველოს სოფლის მეურნეობა _ მეცხოველეობა  2019 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებით

 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი 955.4 ათასი სული,  მათ შორის ფური და ფურკამეჩი 454.8 ათასი სული ღორი 174.8 ათასი სული; ცხვარი და თხა 1.2

Read more

მასტიტები, მკურნალობა და პროფილაქტიკა

 მასტიტის სარძევე ჯირკვლის ანთებაა, რომელიც ვითარდება ცურზე მექანიკური, თერმული, ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორების ზეგავლენით. მიკროორგანიზმებიდან მასტიტებს ძირითადად იწვევს: სტრეპტოკოკები, სტაფილოკოკები,

Read more

სასოფლო-სამეურნეო პირუტყვის განაყოფიერების მეთოდები და მათი როლი მეცხოველეობის პროდუქტიულობაში

ცხოველთა მოშენებისას განაყოფიერების ორ მეთოდს იყენებენ: ბუნებრივს და ხელოვნურს. ბუნებრივი განაყოფიერების დროს მეცხოველის ამოცანას წარმოადგენს სასურველი ნიშან-თვისებების მქონე ცხოველების გულდასმით

Read more

კომპანია შირაქს ხარისხის ნიშანი გადაეცა

ხარისხის ნიშნის  პრეზენტაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მთაწმინდის პარკში გამართა. აღსანიშნავია, რომ პრეზენტაცია ჩაისა და თაფლის

Read more