აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ „ნატურალ პროდუქტს“ რძის შემკრები მანქანა და რძის ბიდონები გადსცა

დღეს, აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ტიტე აროშიძემ, მოადილეებთან ერთად ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისში ყველის საწარმოს შპს ,,ნატურალ პროდუქტს“ რძის შემკრები

Read more

ნახირის აღწარმოების ზოოტექნიკური საფუძვლები

 სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების ეფექტურად მოშენებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ნახირის აღწარმოების სწორად ორგანიზაციას. აღწარმოების ქვეშ იგულისხმება ნახირიდან (კოლტიდან, ფარიდან, რემიდან, გუნდიდან) ასაკოვანი,

Read more

ცხოველთა მოვლა-მოშენების ტრადიციები საქართველოში

ბარის მეცხოველეობამ საქართველოში განვითარების მრავლეტაპიანი გზა განვლო. მოსახლეობის ზრდასთან ერთად, თან­დათან  ბარის ადგილების ახლო მდებარე მთის ფერ­დობებს იკავებდა. ეს პროცესი

Read more

მესაქონლეობის ტრადიციული  ფორმები საქართველოში

სამეცნიერო ლიტერატურაში დახასიათებულია საქართველოს პირობებში არსებული მესაქონლეობის ძირითადი ფორმები _ მთური, მთაბარული, ბარული და მომთაბარე, ასე­თი დაყოფის საფუძველია იმ ძირითადი

Read more

შინაურ ცხოველთა კვების ტრადიციები საქართველოში

საქართველოში მეცხოველეობის განვითარებას  ხელს უწყობ­და შესანიშნავი ბუნებრივი პირობები: ზომიერი ჰავა, საუკეთე­სო სას­მელი წყლები, ზომიერი ტენიანობა, ბუნებრივი, მრავალ­ფე­­რო­ვანი ბალახით სავსე მდელოები

Read more

ძროხის სარძეო ჯიშები

 სანაშენე მუშაობის დონის მიხედვით განასხვავებენ ძროხის პრიმიტიულ, გარდამავალ და კულტურულ ჯიშებს. პროდუქტიული მიმართულების მიხედვით კი ძროხის ჯიშები იყოფა სარძეო, სახორცე

Read more

ხალხური რიტუალები და წეს-ჩვეულებები

ჩვენი აზრით, ღრმა შესწავლას მოითხოვს მეცხოველე­ობას­თან დაკავშირებული ის ხალხური ტრადიციები, რომლებიც ათეული საუკუნეების მანძილზე იქმნებოდა და იხვეწებოდა  ჩვენი წინაპრების მიერ

Read more

ცხოველთა მოვლა – მოშენების ტრადიციები საქართველოში

ჟურნლი „აგრონიუს.ჯი“ იწყებს ჯემალ სვანიძის და ლევან თორთლაძის საინტერესო ნაშრომის, რომელიც ახლახანს გამოსცა ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობამ: „ცხოველთა მოვლა – მოშენების ტრადიციები

Read more

მეგრული თხა

მეგრული თხა უძველესი ჯიშია. გამოყვანილია ხალხური სელექციით, მრავალი საუკუნის მანძილზე ხალასჯიშიანი მოშენების გზით და სარძეო პროდუქტიულობაზე გათვლილი გადარჩევით. საკმაოდ მალმწიფადი

Read more

ქართული ნაგაზი, კავკასიური ნაგაზი და ქართული მეკვერნე,

ქართული ნაგაზი ჩამოყალიბებულია საქართველოს მთიან რეგიონში. თავისი ისტორიით, ანატომიური მონაცემებით და გენეტიკურად ახლო კავშირშია მოლოსოიდურ ჯიშებთან. მოკლე აღწერა: ხასიათდება უხეში კონსტიტუციური

Read more