სასოფლო-სამეურნეო პირუტყვის განაყოფიერების მეთოდები და მათი როლი მეცხოველეობის პროდუქტიულობაში

ცხოველთა მოშენებისას განაყოფიერების ორ მეთოდს იყენებენ: ბუნებრივს და ხელოვნურს. ბუნებრივი განაყოფიერების დროს მეცხოველის ამოცანას წარმოადგენს სასურველი ნიშან-თვისებების მქონე ცხოველების გულდასმით

Read more

კომპანია შირაქს ხარისხის ნიშანი გადაეცა

ხარისხის ნიშნის  პრეზენტაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მთაწმინდის პარკში გამართა. აღსანიშნავია, რომ პრეზენტაცია ჩაისა და თაფლის

Read more

თევზის სხეულის აგებულება

თევზის სხეული შედგება ძირითად 3 ნაწილებისგან: თავი, ტანი და კუდი. სხეულის ამ ნაწილებს შორის მკვეთრად გამოხატული საზღვრები არ შეინიშნება. თავი

Read more

ღორის ცოცხალი მასის განსაზღვრა განაზომებით

ღორის ცოცხალი მასის განსაზღვრა შეიძლება განაზომებით: 1. ტანის სიგრძე თავიდან  კუადამდე 2. გულმკერდის გარსემოწერილობა. ტანის  სიგრძის განაზომი აიღება  თავიდან კუდამდე, გულმკერდის

Read more

პასტერელოზი /ჰემორაგიული სეპტიცემია/ Pasteurelosis

პასტერელოზი სხვადასხვა სახის შინაურ და გარეულ ცხოველთა, ასევე ფრინველთა ინფექციური დაავადებაა. მიმდინარეობს მწვავე და ქრონიკული ფორმით. მწვავე ფორმა ხასიათდება სეპტიციმიური

Read more

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ცოცხალი მასის განსაზღვრა განაზომებით

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ცოცხალი მასის განსაზღვრა შეიძლება განაზომებით: 1. ტანის ირიბი სიგრძე; 2. გულმკერდის ირგვლივა. ტანის ირიბი სიგრძის განაზომი აიღება (საჯდომი

Read more

ცხოველთა ინფექციური დაავადებები: ემფიზემატოზური კარბუნკული /ჭიჭინა/, ტუბერკულოზი, თურქული

საქართველო თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით ეპიზოოტიური რისკის ზონას წამოადგენს. ცხოველთა ეპიზოოტიური (ინფექციური დაავადებების გავრცელებით მცირდება ცხოველთა სულადობა , ირღვევა აღწარმოება, კოლებულობს

Read more

ცხოველთა პარაზიტული დაავადებები და მათთან ბრძოლის მეთოდები

 მეცნიერებას, რომელიც განიხილავს პარაზიტების გრანდიოზულ სამყაროს და ამუშავებს ცხოველთა ინვაზიურ დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებებს, პარაზიტოლოგია ეწოდება.  პარაზიტოლოგია  ორ ძირითად ნაწილად იყოფა: ფიტოპარაზიტოლოგიად

Read more

რძის პროდუქტების დღგ-სგან  გათავისუფლებას საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა

აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, რომელსაც კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ დანელია უძღვებოდა, მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივაზე – კანონპროექტზე „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ იმსჯელეს. საკითხი

Read more

DFA _ ამერიკის მერძევე ფერმერთა გაერთიანება

Dairy Farmers of America (შემოკლებით DFA) მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ძველი და ცნობილი ტრანსნაციონალური მერძეული კოოპერატივია.  DFA დღეს აშშ-ში ყველაზე მსხვილი

Read more