ბიომეცხოველეობა _ უნიკალური რესურსი რასაც ქვეყანა ვერ იყენებს

ბიომეცხოველეობა, რა რესურსი და პოტენციალი აქვს საქართველოს ბიოლოგიურად სუფთა მეცხოველეობის პროდუქციის საწარმოებლად, რომ ჯანსაღი რძით, რძემჟავა პროდუქტებით, ხორცით და ხორცპროდუქტებით უზრუნველყოს ადგილობრივი ბაზრის

Read more

ბოცვრის ხორცი, აგებულება, თვისებები

ბოცვრის ხორცი ეწოდება გატყავებული ცხოველის ტანხორცს, რომელსაც მოჭრილი აქვს თავი, ამოღებული აქვს შინაგანი ორგანოები, წინა კიდურები დაჭრილი აქვს მაჯებში, ხოლო

Read more

მებოცვრეობა მეცხოველეობის საინტერესო და მომგებიანი მიმართულებაა

მებოცვრეობა ის დარგია, რომელიც მაღალი ხარისხის დიეტურ ხორცს, საუკეთესო ტყავს და ბეწვს იძლევა, ფერმერს კი, ვინც ამ საქმით არის დაკავებული, კარგი შემოსავლით

Read more

მაწვნის დაგემოვნებით  შექმნილი ერთადერთი კამეჩების ფერმა მესხეთში

ფერმერი მამუკა ნასიძე უკვე ხუთი წელია რაც მეკამეჩეობას მისდევს. ამჟამად 140 სული კამეჩი ჰყავს, მათგან 70 ფურია. აწარმოებს მაწონსა და რძეს,

Read more

რამინ ელდარ ოღლის ბიზნესად ქცეული საოჯახო მეურნეობა

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამთავრობო თუ საკრედიტო ორგნიზაციების ინიციატივებს და სპეციალურ პროგრამებს, როგორც ქვეყანაში ისე კასპის მუნიციპალიტეტში ბევრი მოსარგებლე ჰყავს. მათ

Read more

გურამოღლების მეძროხეობის საოჯახო მეურნეობა

კასპში მცხოვრები ოთარ გურამოღლი მესაქონლეობას დაახლოებით 20 წელიწადია მისდევს. თავიდან 30 სულიანი ფერმა ჰქონდა,  შემდეგ კი „საქართველოს ბანკის“ მხარდაჭერით  აღებული

Read more

ფერმიდან საკვების ნარჩენების გატანა, გადამუშავება და გამოყენება

 ჩვეულებრივ, დარიგებული საკვების ნაწილი ცხოველებს რჩებათ შეუჭმელი. ანარჩენის რაოდენობა დამოკიდებულია საკვების სახეზე, მის ხარისხზე და კვების ინტენსივობაზე. როგორც წესი, ცხოველები

Read more

იური და მისი ძმები _ ნაჩუქარი ბოცვრის ბაჭიით დაწყებული ბიზნესი

არის ერთი ჭეშმარიტად მართებული, საუკუნეების განმავლობაში აპრობირებული ქართული მაქსიმა: „თუ ოჯახი ძლიერია, სახელმწიფოც ძლიერია“! ოჯახის გასაძლიერებლად კი ცხვირის ჩამოშვება, პრობლემებთან

Read more

ჯერსის ჯიშის ძროხის უპირატესობა და მომგებიანი საოჯახო მეურნეობა ქობულეთში, სოფელ ზედა აჭყვაში.

ფერმერი ზვიად მახარაძეს ქობულეთის სოფელ ზედა აჭყვაში მეცხოველეობის საოჯახო მეურნეობა აქვს. ძირითადად, ჯერის ჯიშის ძროხებს ამრავლებს. ამ ეტაპზე, 36 სული

Read more

ჰემშინური ცხვარი საქართველოში

საქართველოს მეცხოველეობის და კერძოდ, მეცხვარეობის ისტორიის სათავეების კვლევის საქმეში უდიდესი როლი ეკუთვნის ახალი ქართული მეცნიერული ისტორიოგრაფიის ფუძემდებელს აკად. ი. ჯავახიშვილს

Read more