კივი _ სიმწიფის ფაზის განსაზღვრა, კრეფა და შენახვის მეთოდები

დასავლეთში გავრცელებული კივი (Actinidia deliciosa) წარმოადგენს Actinidiaceae-ს ოჯახის მრავალწლიან მცენარეს. კივის ნაყოფი კენკრას წარმოადგენს, რომელიც შეიცავს ასობით პატარა მუქი ფერის

Read more

კომში _ მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავება და შენახვის მეთოდი

კომში (Cydonia oblonga Mill) არის თესლოვანი სფეროსებრი ან მსხლის ფორმის ხილი. ეს არის გვარი, რომელიც შედგება ერთი სახეობისგან. კომში არის

Read more

დაცული მცენარე _ გარანტირებული უხვი მოსავალი

სპეციალური ნაქსოვი სამულჩე მასალა, რომლის სიმკვრივე 120 გრ/მ²,-ია მწარმოებელი ქარხანა  სულ მცირე ექვსწლიანი გარანტიით გთავაზობთ. ნაქსოვი სამულჩე მასალა გამოიყენება მრავალწლიანი

Read more

ჩავარდნილი ექსპორტი და განახევრებული მოსავალი – რა სირთულეები იკვეთება თხილის ბიზნესში?

თხილს წლების განმავლობაში წამყვანი ადგილი ეკავა ჩვენი ქვეყნის საექსპორტო ათეულში. ბოლო წლებში ეს მაჩვენებლები თანდათან შემცირდა. „საქსტატის“ ცნობით, თხილის ექსპორტი

Read more

მანდარინის ბაზარი ევროკავშირში

 2017 წელს ევროპაში 4 მილიონამდე ტონა მანდარინი იწარმოა, საიდანაც თითქმის 100% მოდის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე, რომელთაგან  ესპანეთი და იტალია გამოირჩევა,

Read more

ზამთრის მყნობა

ზამთრის მყნობის მოგვარებისათვის საჭიროა შენობა განსაკუთრებული აღჭურვილობით. შენობა უნდა შედგებოდეს ორი განყოფილებისაგან – სარდაფის და სამყნობისაგან. სარდაფში მცენარეები ინახება მყნობამდე

Read more

მეციტრუსეობა

 დასავლეთ საქარველოს სუბტროპიკული ზონაში სადაც აბორიგენული სასოფლო სამეურნეო კულტურების გარდა სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოტანილი კულტურები ხარობს. ამ კულტურებს ახლო წარსულში, ქვეყნის

Read more

ელექსირი სასათბურე კულტურებისთვის

სასათბურე კულტურების დამცავი საშუალება ფორმა: ელექტროაქტივირებული წყლის საფუძველზე შექმნილი კონცენტრირებული ხსნარი. გამოყენების ფორმა: სითხე, აეროზოლი.ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტიმიკრობული, ფუნგიციდური და ვიროციდული საშუალება.  შემადგენლობა: ქლორის მსუბუქი სუნის

Read more

თხილის ბაღში მოსავლის აღების შემდეგ ვეგეტაციის დაწყებამდე გასატარებელი აგრო-ღონიძიებები

 თხილისმ მცენარის ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე ჩვენს მეურნეებს მომავალი წლის მოსავლის რაოდენობის და მის ხარისხზე ზრუნვა უკვე სექტემბრის მეორე ნახევრიდან უწევს.

Read more

„დანერგე მომავალის” პროგრამით განსაზღვრული კვალიფიციური სანერგე მეურნეობების ნუსხა საიდანაც ნერგები უნდა შეიძინოთ

„დანერგე მომავლის„ პროგრამის მოთხოვნების მიხედვით, ნერგი უნდა შეიძინოთ „დანერგე მომავალის” პროგრამის ფარგლებში შერჩეული ქვემოთ მითითებული ადგილობრივი კვალიფიციური სანერგე მეურნეობებიდან ან ნერგის იმპორტის

Read more