რჩევები _როგორ განვავითაროთ სელექციური ტიპის ინტენსიური (ნახევრადინტენსიური) კაკლის ბაღი

დღევანდელი  მონაცემებით მხოლოდ აჭარაში 50 000 ნერგამდე ჩანდლერის ჯიშის კაკალია გაშენებული, მაგრამ შედეგი არასახარბიელოა, რაც გამოწვეულია აღნიშნული კულტურის და ჯიშის შესახებ

Read more

ვაშლის ხის ზრდის და მსხმოიარობის კონტროლი ინტენსიურ ბაღში

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ინტენსიურ ბაღში ვაშლის მოსავლიანობას განსაზღვრავს, ვაშლის ხის ნაყოფით დატვირთვისა და მცენარის ზრდის ბალანსის დაცვაა. ძალიან ძლიერი

Read more

  თხილის ბაღში ვიწყებთ რიგი აგრო-ღონისძიებების გატარებას

25 მარტიდან სასურველია დავიწყოთ თხილის ბაღებში რიგი აგრო-ღონიძიებების გატარება როგორიცაა:  ბაქტერიული, სოკოვანი დაავადებებისა და მავნებლების საწინაამღდეგოდ მცენარის ქიმიური პრეპარატებით დამუშავება,

Read more

ციტრუსოვანთა  გასხვლა- ფორმირება

ციტრუსოვანთა ხეხილის ფორმირება და გასხვლა მიზნად ისახავს: სასურველი ვარჯის ფორმირებას ძლიერი კარგად განვითარებული განტოტვებით; ზრდისა და მსხმოიარობის რეგულირებას, მცენარეთა მაქსიმალური

Read more

ამერიკული ინოვაცია _ ვაშლის ბაღის გაშენება შპალერებზე  ვენახის პრინციპით

ვაშლის მწარმოებლები ვაშინგტონიდან ხეხილის ხეების გაშენების და ხილის წარმოების ინოვაციურ მეთოდს იყენებენ. ვაშლი იზრდება სპეციალურად მოწყობილ, ვენახის მსგავს შპალერებზე. ვაშლის

Read more

როგორ დავზოგოთ მარწყვის პლანტაციის გაშენების ხარჯები, რომ მივიღოთ ხარისხიანი მარწყვის უხვი მოსავალი

მაღალი პოტენციალის სარგავი მასალა კასეტებში იწარმოება. ასეთი ნერგებით პლანტაცია პრაქტიკულად წლის ნებისმიერ დროს შეიძლება გაშენდეს (მოსავალი პლანტაციაში ნერგების გადარგვიდან მერვე კვირას მიიღება). ევროპელამა მრწყვის

Read more

თანამედროვე სარწყავი სისტემები და მარწყვის მოსავლის ხარისხიანობა

მორწყვა და გამოკვება მცენარის ზრდა-განვითარების ძირითადი ფაქტორია. ბოლო წლებში კლიმატის ცვლილებების ფონზე ბევრ ქვეყანაში ატმოსფერული ნალექების რაოდენობის პროგნოზირება სულ უფრო

Read more

კენკროვნების სწორად გასხვლა, როგორ მოვიწიოთ კარგი მოსავალი?

გასხვლა უშუალოდ მოქმედებს ჰორმონულ ბალანსზე და, ბუნებრივია, მცენარის მიწისზედა ნაწილების რაოდენობაზე, ზომაზე (ტოტები, ფოთლები), ასევე კვირტების ხარისხზე და რაოდენობაზე.  გასხვლის

Read more

ექსპერტი გირჩევთ _ ჟოლოს პლანტაციის განოყიერების თავისებურებები

ჟოლოს მწარმოებლები აქტიურად განიხილავენ ახალ მეთოდებს, რათა მოსავლიანობის ზრდასთან ერთად ბაზარს უფრო ხარისხიანი, ჯანსაღი და მაღალი ღირებულების მქონე პროდუქტი მიაწოდონ. ამ

Read more

ვინ ლიდერობს მოცვის მსოფლიო ბაზარზე? დარგის ძირითადი გამოწვევა

ბოლო წლებია მოცვი სულ უფრო პოპულარული ხდება.  ბაზარზე წლიდან წლამდე მოცის მზარდი მოთხოვნის მიუხედავად, მისი ფასები ძველებურად მაღალი რჩება. ამის გარდა, მოცვი

Read more