ეგზოტიკური ხილი „ლიჩი“ _ ჩინური ქლიავი

რა ხილია, სად იზრდება და როდის კრეფენ, როგორ იჭმება, როგორი გემო და სასარგებლო თვისებები აქვს, კალორიულობა, ქიმიური შემადგენლობა ხილი „ლიჩი“

Read more

 ინოვაციური მეთოდი აშშ-დან _ ვაშლის ბაღის ფორმირება ვენახის პრინციპით

ვაშლის მწარმოებლები ვაშინგტონიდან ხეხილის ხეების გაშენების და ხილის წარმოების ინოვაციურ მეთოდს იყენებენ. ვაშლი იზრდება სპეციალურად მოწყობილ, ვენახის მსგავს შპალერებზე. ვაშლის

Read more

ბლის ინტენსიური ბაღების ჰოლანდიური ტექნოლოგიით გაშენება და მოვლა

ჯიშებისა და ნერგების სწორად შერჩევა, ხეების სწორად ფორმირება და მოვლა; სანაყოფე ტოტებზე  ბლის და ფოთლების რაოდენობას შორის პროპორციის დაცვა _ ეს

Read more

ზამთრის სამუშაოები ვაშლის ინტენსიურ ბაღში

ზამთრის პერიოდი, როგორც წესი, მებაღეების შედარებით დასვენების დროა, ვიდრე ახალი სეზონი დაიწყება, მათ ბაღში ბევრი სამუშაო აღარ აქვთ, მაგრამ გამოცდილი

Read more

ევროკავშირის ქვეყნების და პოლონეთის მებაღეობის ეფექტიანობის შეფასება

 ლიუბლიანა უნივერსიტეტის მებაღეობის ეკონომიკური კვლევის ლაბორატორიის დოქტორმა დაურიუშ პაშკომ წარმადგინა ევროკავშირში ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული პოლონეთის მებაღეობის ევროპელ კონკურენტებთან ეფექტიანობის შეფასება.

Read more

მარწყვის მოყვანის მეთოდები და სისტემები _ რომელი უფრო მომგებიანია?

 ბაზარზე კენკროვანთა სეგმენტში ყველაზე სწრაფი და საფუძვლიანი ცვლილებები მარწყვის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიებმა, განსაკუთრებით წარმოების ინტენსიურმა მეთოდებმა, განიცადა. ასეთი დინამიური ცვლილებების მიზეზი კენკროვნებისადმი

Read more

როგორ იმყნობა კაკალი

კაკლის ვეგეტაციური გამრავლების ყველაზე გავრცელებული მეთოდი მყნობაა.  მაგრამ, ეს მეთოდი არ ვრცელდება ასაკოვან ხეებზე. ამყნობენ წინასწარ, ამ მიზნით  გამოყვანილ  თესლნერგებს.

Read more

საგაზაფხულო სამუშაოები ბაღში – რჩევები პრაქტიკოსი მებაღისგან

გაზაფხულთან ერთად, მებაღეებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი დგება. სწორედ ახლა ეყრება საფუძველი მომავალი ბაღების ავკარგიანობას. რა აუცილებელი აგრონომიული სამუშაოები უნდა ჩატარდეს

Read more

ხილისა და ბოსტნეულის მნიშვნელობა კვებაში

 ხილისა და ბოსტნეულის მნიშვნელობა კვების ფიზიოლოგიაში, მათი კვებითი ღირსება გამოხატება პროდუქტის სასარგებლო თვისებების ერთობლიობაში: ძირითადი საკვები ნივთიერებებით ადამიანის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება;  ენერგიით

Read more

ალუბლის გასხვლა

საჭიროა თუ არა ალუბლის გასხვლა _ საჭიროა და, ამავე დროს, ძალზე აუცილებელია! გასხვლის პროცესის სწორად წარმართვისას, ზრდის სიძლიერის და მსხმოირობის

Read more